Craiovenii care locuiesc la bloc trebuie să fie mai atenţi la activitatea asociaţiei de proprietari din care fac parte. Legea nr. 196/2018 introduce o serie de modificări, reglementând, printre altele, şi drepturile pe care le au proprietarii în raport cu asociaţia.
În primul rând, proprietarii au dreptul să cunoască programul şi datele de contact ale reprezentanţilor asociaţiilor. Prin urmare, la avizier trebuie afişat programul de lucru şi datele de contact ale preşedintelui, membrilor comitetului executiv, cenzorilor şi administratorului. În privinţa administratorului, acesta trebuie să-şi organizeze programul de lucru conform fişelor de prezenţă, în aşa fel încât să evite suprapunerea timpilor de lucru, dacă lucrează la mai multe asociaţii.
Locatarii mai au posibilitatea să-şi plătească facturile la întreţinere direct în contul asociaţiei, pe care reprezentanţii asociaţiei de propretari au obligaţia să-l afişeze la avizier, mai exact datele care trebuie afişate sunt: numele titularului contrului bancar, banca la care a fost deschis contul, sucursala băncii şi codul IBAN. În cazul în care locatarii vor opta pentru facturarea individuală, pot plăti contravaloarea serviciilor direct în contul furnizorilor de utilităţi, iar plata se face oricând, nu numai în ziua stabilită de asociaţie pentru încasări.
Proprietarul mai are dreptul să ceară explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi, după caz, să o conteste în scris, în termen de zece zile de la afişarea listei de plată.
Foarte importante sunt modificările care vizează convocarea adunării generale, acea întrunire anuală la care proprietarii evită să meargă şi se trezesc că un grup mic de locatari impune o anumită măsură pe care ulterior trebuie să o accepte toată asociaţia pe principiul supunerii voinţei majorităţii. Prin urmare, craiovenii trebuie să ştie că adunarea generală se convoacă prin tabel convocator sau scrisoare cu confirmare de primire şi afişare la avizier. Este o metodă mai greoaie, dar mult mai bună pentru întreaga comunitate, fiindcă astfel toţi proprietarii vor fi anunţaţi şi se vor implica în deciziile asociaţiei.

Ştiaţi că….

Preşedintele, administratorul sau alte persoane din conducerea asociaţiei de proprietari sau alt membru al famiilor acestora nu vor mai putea vota în numele altora. Numărul de împuterniciri a fost limitat, astfel că un membru al asociaţiei va putea reprezenta maximum un membru absent numai dacă are împuternicire scrisă şi semnată.
Numărul maxim admis al membrilor comitetului executiv este de cinci, şi al comisiei de cenzori, tot cinci. Dacă cenzorul este o persoană fizică, trebuie să aibă cel puţin studii medii economice sau juridice, dacă este persoană juridică trebuie să aibă domeniu de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanţă.
Regulamentul condominiului trebuie votat cu acordul majorităţii proprietarilor şi adus la cunoştinţa locatarilor prin afişare la avizier sau prin înmânarea unor copii conforme cu documentul.
Proprietarii care vor să-şi facă firmă în bloc trebuie să ia avizul scris al comitetului şi vecinilor direct afectaţi. În plus, noua lege îl obligă pe respectivul antreprenor să încheie convenţii cu vecinii cu privire la declararea activităţii care se va desfăşura în spaţiul respectiv, precum şi numărul de persoane în funcţie de care vor fi calculate cheltuielile pe număr de persoane.
Publicitatea de orice fel afişată pe faţada blocului sau alte spaţii comune se acceptă cu acordul a două treimi din proprietarii membri ai asociaţiei şi a tuturor proprietarilor afectaţi şi pe baza unei autorizaţii de construire.

Maria CERNĂTESCU
A absolvit Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din Universitatea din Craiova şi lucrează în presa scrisă din 2004. În momentul actual este unul dintre puţinii jurnaliști locali care se ocupă de domeniul asociaţiilor de proprietari.