Cosmin Popescu, preşedintele CJ Gorj
Cosmin Popescu, preşedintele CJ Gorj
Cosmin Popescu, preşedintele CJ Gorj

Consiliul Județean (CJ) Gorj vine în sprijinul reprezentanților mediului de afaceri prin organizarea, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, a unei sesiuni de informare privind oportunitățile de finanțare active în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prioritățile pentru investiții sunt adresate microîntreprinderilor și IMM-urilor pentru: 2.1.A. – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri“ – Termenul pentru depunerea cererilor de finanțare este 27 aprilie 2017, ora 12.00. Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderile, ce vor dezvolta afaceri în mediul urban, cu un istoric de funcționare de minimum 1 an. Investițiile eligibile pentru cofinanțare în cadrul acestui apel includ: construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Un alt program

2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Termenul pentru depunerea cererilor de finanțare este 23 august 2017, ora 12.00. Beneficiarii eligibili sunt societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, precum și întreprinderile mijlocii din mediul rural. Investițiile eligibile pentru cofinanțare în cadrul acestui apel includ: Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional, Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii; Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line; Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; Internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant).

Invitaţie pentru cei interesaţi

Având în vedere cele menționate mai sus, avem plăcerea de a vă invita la sesiunea de informare ce va avea loc în data de 9 martie 2017, începând cu ora 11.00, la Sala „Maură“ a Palatului Administrativ al Județului Gorj, unde reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, vor prezenta oportunitățile de finanțare active dedicate mediului de afaceri. „Pe data de 9 martie se deschid două noi axe, cei de la ADR Sud-Vest Oltenia vin să prezinte, pentru IMM-uri, portofoliul de proiecte care pot fi accesate de către privaţi, categoria IMM-uri din mediul urban şi întreprinderi mici şi mijlocii din mediul rural. Ne-am propus ca funcționarii de la ADR, de fiecare dată când se deschide o axă de finanţare, destinată UAT-urilor pentru dezvoltarea infrastructurii sau modernizarea infrastructurii, să vină să informeze, să dea consultanţă. În ultimul timp, în exerciţiul financiar până în 2014 sunt foarte multe firme private în judeţul Gorj care au accesat fonduri europene“, a precizat Cosmin Popescu, preşedintele CJ Gorj.