În perioada 26-27 mai a.c., pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al Judeţului Mehedinţi vor fi angrenaţi în diferite misiuni pentru asigurarea unui climat de siguranţă în rândul cetăţenilor care vor participa la activităţile prilejuite de sărbătorirea Rusaliilor sau aleg să se cazeze în zona turistică Clisura Dunării.

În zilele de 26 şi 27 mai, pompieri din cadrul Detaşamentului Dr. Tr. Severin vor executa misiuni de asigurare şi supraveghere a zonei, cu ocazia manifestărilor cultural-artistice prilejuite de sărbătorirea „Nedeii Rusaliilor” în cartierul Gura-Văii, în vederea preîntâmpinării producerii unor situaţii de urgenţă, dar şi pentru asigurarea unui răspuns prompt în cazul producerii acestora.
Alături de structurile operative, specialiştii din cadrul Inspecţiei de Prevenire vor efectua activităţi preventive de îndrumare şi control privind respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi activităţi de informare preventivă.
Inspectorii vor fi prezenţi şi în alte locaţii cu afluenţă mare de persoane din: Cujmir, Roşiori, Vrata, Devesel, Ostrovu Mare, precum şi în unităţile de cazare din localităţile Eşelniţa şi Dubova.
Inspectorii se vor asigura că activităţile se organizează astfel încât să nu îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu, iar în cadrul amenajărilor sunt marcate şi semnalizate cu indicatoare de securitate: căile de acces, evacuare şi intervenţie, locul de amplasare a stingătoarelor şi locurile unde este permis sau interzis fumatul.
Specialiştii Inspecţiei de Prevenire vor verifica dacă toate corpurile de iluminat din interiorul amenajărilor sunt prevăzute cu plasă de protecţie şi amplasate la distanţe de minim un metru faţă de materialele combustibile (decoruri, perdele, recuzită etc) şi dacă instalaţia electrică este conformă, fiind interzise: racordarea unor consumatori ce depăşesc puterea nominală a circuitelor, lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici, suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare, precum şi folosirea în stare defectă sau cu improvizaţii a acesteia.
O atenţie deosebită va fi acordată şi modului de utilizare a buteliilor de aragaz care nu trebuie folosite cu improvizaţii sau neomologate, cu defecţiuni sau în stare avansată de uzură, dar şi respectării modului de evacuare a cenuşii rezultate de la grătarele de preparat hrană care trebuie îndepărtată în locuri fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar.