Acasă Local Gorj Guvernul a aprobat Bugetul Complexului Energetic Oltenia

Guvernul a aprobat Bugetul Complexului Energetic Oltenia

-

Guvernul a adoptat marţi o Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei. Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., operator economic ce desfăşoară în principal activităţi în domeniul producerii de energie electrică şi termică, s-a realizat avându-se în vedere următoarele: nivelul preliminat al realizărilor pentru anul 2017; propunerea de buget se bazează pe producția de 15 TWh energie electrică produsă din care, 12,7 TWh energie electrică livrată netă și 22,2 milioane tone producție proprie cărbune; se propune un buget de venituri și cheltuieli cu profit în sumă de 70.200 mii lei; nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2018: 3,1%, prevăzut în Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2018 şi proiecţia acesteia pe anii 2019-2021 publicat de Ministerul Finanțelor Publice; nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat funcție de necesarul de materiale și servicii necesare desfăşurării în condiţii de eficienţă a activităţii; nivelul și structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere nivelul cheltuielilor materiale, structura contractelor încheiate, consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, etc;

200 de disponibilizări colective

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-a avut în vedere eficientizarea activităţii societăţii prin aplicarea unor măsuri de reducere a numărului de personal, astfel: reducerea cu 200 de salariaţi în anul 2018 atât, din activitatea de exploatare a cărbunelui prin închiderea sau restrângerea activităţii de exploatare a cărbunelui în subteran, cât și din activitatea de producere de energie; „Reducerea numărului de personal se efectuează prin aplicarea unui program de concedieri colective, program care presupune măsuri de protecţie socială prin acordarea de plăţi compensatorii, indemnizaţie de şomaj şi venit de completare conform O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificările și completările ulterioare; nivelul cheltuielilor de natură salarială ce a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 şi care prezintă o creștere cu 22,93%, față de nivelul aprobat al anului 2017, ca urmare a: – scăderii numărului mediu de salariaţi pentru anul 2018, de la 13.760 persoane la 13.165 persoane, respectiv cu 4,33%; – influenței creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu suma de 10.129 mii lei; – influenței prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal privind contribuțiile sociale obligatorii, cu suma de 122.213 mii lei; – influenței sumelor reprezentând reîntregirea acestora pentru întreg anul 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2017, cu suma de 8.410 mii lei; creșterea câștigului mediu brut pe salariat cu 7,73% cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; cuprinderea în cadrul bugetului a influenţelor din aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat; în anul 2018 se prevăd plăți restante în sumă de 3.370 mii lei; la finalul anului 2018 sunt prevăzute creanțe restante în sumă totală de 779.791 mii lei, fiind în scădere față de preliminatul anului 2017 cu 1,80%”, potrivit Hotărârii de Guvern.

ȘTIRI VIDEO GdS