Laurenţiu Diaconescu, directorul DGASPC Gorj

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj a finalizat Iicenţierea tuturor serviciilor sociale din subordinea sa. Recent, a fost obţinută licenţa de funcţionare pentru serviciul social Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi „Pociovalitea“ Novaci, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Novaci, cu o capacitate totală de opt locuri. În perioada septembrie 2017 – februarie 2019 au fost licenţiate 25 de servicii sociale aflate în subordinea DGASPC Gorj, astfel încât, în prezent, toate cele 39 de servicii sociale subordonate Direcţiei au Iicenţă de funcţionare definitivă, pe o perioadă de cinci ani. Pe parcursul procesului de licenţiere, echipa DGASPC Gorj a dovedit că s-au respectat şi se respectă în continuare, în totalitate, standardele minime obligatorii de calitate. Astfel, în urma evaluării s-a constatat, pentru fiecare serviciu social în parte, că sunt îndeplinite standardele de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare.
Nu mai putea caza beneficiari
În situaţia în care nu se obţineau aceste licenţe, trebuia găsită o soluţie pentru beneficiari, din cauză că funcţionarea serviciilor sociale nu mai era posibilă, urmând ca acestea să fie radiate din Registrul Naţional al Serviciilor Sociale din România. „De aceea, s-au întreprins demersurile necesare şi s-au depus eforturi, atât din partea angajaţilor, cât şi a şefilor de servicii, pentru obţinerea licenţelor de funcţionare. Meritele pentru Iicenţierea serviciilor au revenit întregii echipe a DGASPC, care a beneficiat şi de sprijinul Consiliului Judeţean Gorj, cu toţii înţelegând importanţa acestui proces – în tot ceea ce s-a realizat primând interesul beneficiarilor de servicii sociale“, a declarat Laurenţiu Diaconescu, directorul DGASPC Gorj.

Eugen MARUTA
Este absolvent al Facultății de Litere și Ștințe Sociale și al unui master în Administrația Publică. În anul 2000 a venit în practică jurnalistică la Gazeta de Sud, iar de a doua zi au început să apără în ziar articole sub semnătura sa.