Elevii se pot transfera în clasa a IX-a fără să se ţină cont de medie, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale (Foto: arhiva GdS)
Elevii se pot transfera în clasa a IX-a fără să se ţină cont de medie, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale (Foto: arhiva GdS)

Elevi de clasa a IX-a au reuşit să se transfere la colegii mai bune din Craiova. Transferurile au fost făcute fără să se ţină cont de medie şi astfel elevi care au avut medii de admitere de 6 şi 7 au ajuns la specializări la care ultima medie a fost chiar peste 9. Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj spun că toate cazurile de astfel de transferuri au avizul Ministerului Educaţiei Naţionale. De altfel, mutarea este posibilă ca urmare a ultimelor modificări aduse Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.

Cum te poţi transfera în primul an de liceu este întrebarea la care am încercat să găsim răspuns, după ce un cititor GdS a sesizat că, în cursul acestei săptămâni, la Colegiul Naţional „Carol“ I a fost transferat un elev cu medie mai mică decât ultima medie de admitere. În sesizare se arată că elevul respectiv a obţinut media 7,37 la evaluarea naţională, iar media de admitere rezultată din 80% media la examen şi 20% mediile din gimnaziu a fost 7,87. Prin transfer a intrat la știinţele naturii, unde la repartizarea computerizată cea mai mică medie a fost 9,12. De menţionat că în cazul de faţă mediile din gimnaziu au fost mult peste cele de la examen, respectiv 9,86, dar nu au ridicat foarte mult media de admitere. În consecinţa, la repartizarea computerizată, elevul respectiv a fost admis la Liceul „Henri Coandă“ din Craiova, tot la ştiinţele naturii.
Transferurile sunt reglementate în prezent de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP). Până la începutul anului 2018, acest regulament prevedea că transferurile în clasa a IX-a în timpul semestrului se fac pe probleme medicale, dar trebuia ca elevul să aibă media ultimului admis la unitatea de învăţământ la care cerea să se mute. Din acest an școlar, regulile s-au schimbat. La articolul 152 alineatul 1 litera (a) a apărut următoarea precizare: „În situaţii medicale excepţionale, ISJ-ISMB, cu avizul MEN, poate realiza aprobarea transferului şi fără respectarea condiţiei de medie“.

Procedura de transfer

Prin urmare, după modificarea ROFUIP, transferurile în cazurile medicale excepţionale pierd condiţionarea de medie. Ca şi procedură, cererile de transfer se depun la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Cererile trebuie să fie însoţite de documente medicale justificative, cu precizarea că nu există o listă de afecţiuni sau diagnostice pentru transfer. De altfel, articolul nu prevede nici ca elevul să vină cu expertiză din partea comisiei judeţene a DSP Dolj. În cadrul Consiliului de Administraţie al ISJ Dolj, pe baza documentelor depuse, se face propunerea de aprobare a transferului şi se trimite spre avizare la Ministerul Educaţiei Naţionale. „Din cererile depuse la secretariatul ISJ Dolj, aviz favorabil au primit doar cele care îndeplineau condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare. La nivelul judeţului Dolj, au fost aprobate şi avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale zece cereri de transfer“, a precizat purtătorul de cuvânt al ISJ Dolj.

Elevii tranferaţi au schimbat şi specializarea

GdS a descoperit şi alte cazuri de transfer ca situaţii medicale. Unul dintre ele este cel al unui elev care a absolvit gimnaziul la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ cu media 9, dar care a obţinut la evaluarea naţională 6,27, iar media de admitere a fost 6,87. Cu acest rezultat, elevul a fost admis la Colegiul Naţional „Gheorghe Chiţu“, de unde s-a transferat însă la Colegiul Naţional „Carol I“ din Craiova. Şi acest elev a fost transferat tot pe bază de documente medicale, care i-ar fi permis să schimbe şi specializarea. O altă situaţie de transfer este cea a unui elev care a avut media 8,79 în gimnaziu şi 6,04 media la evaluarea naţională. La repartizarea computerizată, elevul respectiv a avut media de admitere 6,61 și a fost admis la Colegiul Naţional „Gheorghe Chiţu“. Elevul s-a transferat însă la Colegiul Naţional „Elena Cuza“ din Craiova, la filologie-bilingv spaniolă, unde ultima medie de admitere a fost peste 8.
Conform ROFUIP, transferurile în timpul anului şcolar se mai pot face la schimbarea domiciului părinţilor în altă localitate, de la clasele de învăţământ liceal la cele de profesional, de la clasele cu predare intensivă sau bilingvă la celelalte clase.
Elevii de clasa a IX-a pot solicita transferul şi după primul semestru al acestui an şcolar, cu condiţia să păstreze forma de învăţământ (liceal, profesional) şi să aibă media de admitere egală cu media ultimului admis la specializările solicitate. De asemenea, transferurile la care se solicită schimbarea formei de învăţământ sau a profilului ori specializării se pot face în vacanţa de vară.