Acasă Local Dolj Academician, profesor universitar doctor Ion Dogaru - O viață dedicată Dreptului

Academician, profesor universitar doctor Ion Dogaru – O viață dedicată Dreptului

-

S-a stins din viață singurul membru al Academiei Române din zona Olteniei, în materia științelor juridice și fondatorul Facultății de Drept din Craiova – Ion Dogaru. Este cunoscut faptul că Academia Română este cel mai înalt for de știință și cultură din România, fondată încă din 1 aprilie 1866, iar în prezent este formată din 87 de membri titulari și 76, de acum însă 75 de membri corespondenți, adică elita vieții culturale și științifice a României. În urma profesorului Ion Dogaru rămâne un mare gol în zona de sud a țării, Domnia să fiind reprezentantul Olteniei alături de alți doi mari juriști: Corneliu Bârsan (profesor la Facultatea de Drept din București) și Liviu Pop (profesor la Facultatea de Drept „Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca), într-un moment în care specialiștii dreptului sunt din nou prinși în vâltoarea reformei justiției.
Profesorul Ion Dogaru a urmat cursurile Şcolii Normale de Băieţi din Târgu Jiu şi ale Facultăţii de Drept din Bucureşti; doctor în drept civil. A fost profesor suplinitor la Şcoala Generală din Târgu Cărbuneşti, judecător la Tribunalul Raional din Râmnicu Vâlcea; judecător şi vicepreşedinte la fostul Tribunal Popular Oraş – Raion Craiova, iar din 1968 este cadru didactic la Universitatea din Craiova (din 1978 profesor universitar), pe care a condus-o în calitate de prorector (1976-1984); din 1991 este decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Craiova (fondatorul acesteia). De numele său se leagă apariţia publicaţiilor „Revista de Ştiinţe Juridice“ şi „ Revista de Ştiințe Socio-Umane“; este membru în consiliile ştiinţifice ale revistelor: „Anales Apulensis“, „Buletinul notarilor publici“, „Dreptul“, „Pandectele Române“, „Revista de Drept al Afacerilor“, „Revista de Drept a Proprietăţii Intelectuale“ ş.a. A publicat singur sau în colaborare şi a coordonat 71 de volume (tratate, monografii, manuale) acoperind o paletă largă a ştiinţelor juridice: dreptul civil (30), dreptul comerţului internaţional (8), teoria generală a dreptului (7), dreptul familiei (7), dreptul constituţional (3), filosofia dreptului (3), dreptul agrar (2), dreptul economic (2), domenii conexe (6).
Acestora li se adaugă peste 90 de studii și articole apărute în publicații din țară și de peste hotare. A fost distins cu Premiile „P.S. Aurelian“ al Academiei Române (1985), „Nicolae Titulescu“ (2001), „Simion Bărnuțiu“ (2002) și „Andrei Rădulescu“ (2006), cu Premiul „Istrate Micescu“ (2004) și Diploma de Onoare pentru coordonare (2004) ale Uniunii Juriștilor din România. Este „Profesor Emerit“ (1986) și „Profesor de Onoare“ al Universității din Craiova (1995). „Decan de Onoare“ al Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova (2004). A fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României“ în Gradul de Cavaler (2002). A devenit Cetățean de onoare al municipiului Craiova în 2002. La 30 ianuarie 2015, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, i s-a conferit: Diploma MERITUL ACADEMIC (de Academia Română); Medalia „Dimitrie Cantemir“ de către Academia de Științe a Moldovei; Diploma de Onoare și Medalia de Merit, de către Uniunea Juriștilor din România; Diploma de Onoare de către Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu“ al Academiei Române ș.a.
Din anul 1990, viaţa profesorului Ion Dogaru este indisolubil legată de calitatea de ctitor al Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu“. Înzestrat cu un ascuţit simţ al realităţii prezente şi de perspectivă, mobilizându-şi „toate resursele psiho-morale, fizice şi intelectuale“ pentru împlinirea unui ideal la care visa din anii ’70, luptându-se „din răsputeri“ cu ostilitatea unora şi neîncrederea celor mai mulţi, a izbutit să creeze una dintre cele mai prestigioase facultăţi de drept din România, cu o poziție bine conturată în Hexagonul Facultăților de Drept.
La 25 octombrie 2002, profesorului Ion Dogaru i s-a decernat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova. Cu această ocazie, profesorul a transmis un mesaj pe care l-a numit, în mod inspirat, „Testamentul meu de suflet şi de spirit“: ceea ce mi se pare deosebit de important: las averea cea mai mare, cea mai sfântă moştenire de la părinţi şi de la şirul neîntrerupt al generaţiilor de înaintaşi, de merit şi în chip nobil, generaţia mea a primit-o: iubirea de urbe, de ţară, de neam şi de oameni, în sintagma „iubirea de oameni“, având în vedere chiar şi pe cei de la noi şi de aevea care ne-au făcut şi ne fac încă rău.
Academicianul Eugen Simion spunea despre profesor și despre spiritul oltenesc: „El nu cunoaşte resemnarea, are geniul abundenţei, nu cunoaşte vocaţia conciziei, dar profită enorm de vocaţia amplitudinii!“, iar actualul decan al Facultății de drept, prof. univ. dr. Sevastian Cercel, ne-a mărturisit că a fost un „spirit viu, puternic, neliniştit într-ale dreptului. Domnul profesor Dogaru a lăsat în urma sa o frumoasă şi vastă creaţie juridică: de la dreptul civil, la dreptul comerţului internaţional; de la lucrările de teoria şi filosofia dreptului, la cele în materia dreptului familiei; de la aspectele de drept comercial, la operele complexe prin care a încercat să sublimeze bazele dreptului privat. Profesorul Ion Dogaru este considerat fondatorul Şcolii de Drept Civil de la Craiova, de către specialişti din ţară şi din străinătate, atât pentru cele 71 de cărţi publicate, cât şi pentru înfiinţarea Institutului de Cercetări Juridice Fundamentale a cărui activitate ştiinţifică se desfăşoară sub egida Academiei Române.
Se adaugă coordonarea ştiinţifică a peste 130 de teze de doctorat care, în majoritatea lor, au devenit adevărate monografii primite favorabil de literatura de specialitate. Adăugăm, de asemenea, faptul că discipolii săi au publicat aproape 1.000 de cărţi şi aproape 3.000 de studii şi articole, inclusiv la edituri din străinătate.
Acestea sunt semne sigure şi dovezi că, la Craiova, profesorul a fondat o adevărată Şcoală de Drept Civil și că moștenirea sa a ridicat valoric zona Olteniei în domeniul Dreptului.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

ȘTIRI VIDEO GdS