120 de locuri vor fi disponibile pentru anul școlar 2017 – 2018 la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova.Data limită pentru finalizarea dosarelor de candidat, la Birourile Informare -Recrutare, este 24.03.2017. Persoanele interesate trebuie să se prezinte la Centrul Militar din judeţul în care domiciliază.

Pot candida elevii aflați în clasa a VIII-a și absolvenții de gimnaziu cu vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în cursul anului 2017.
Actele necesare înscrierii la liceele militare:

-fișa de cunoaștere – document tipizat;
-cerere de înscriere – document tipizat;
– copie certificat de naștere candidat;
– copie act de identitate pentru candidat;
·copie act de identitate părinți sau întreținători legali;
·cazier judiciar (cu data eliberării maxim 6 luni înainte de depunere);
·fișa de examinare medicală – document tipizat;
·adeverință din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii sau copie certificat de absolvire a studiilor care sa ateste promovarea testelor naționale;
·adeverință din care să reiasă nota la purtare pe primul semestru an anului școlar în curs;
·adeverință de la pshiatrie pediatrică;
·adeverință de la neuropediatrie;
·dosar cu șină.

Candidații din județul Dolj trebuie să se adreseze Centrului Militar Zonal Dolj, strada General Dragalina, nr. 60A, în fiecare zi de luni până vineri, în tronsonul orar 08.00 – 16.00. Detalii se pot obține și de la numărul de telefon 0251.41.47.41.