Consiliul Județean al Elevilor Dolj cere corectarea regulamentelor interne ale școlilor

Reprezentanţii Consiliului Judeţean al Elevilor din Dolj critică aspru regulamentele interne ale unităţilor şcolare. Elevii au realizat chiar o listă a „perlelor“ din aceste documente care sunt semnate de manageri şi spun că o să le ceară să le modifice în perioada următoare, pentru a nu primi sancţiuni după nişte prevederi care în unele situaţii sunt în afara Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, a Legii educaţiei naţionale şi a Statutului Elevului. De altfel, elevii doljeni critică faptul că unele dintre unităţile şcolare nici nu au publicat aceste regulamente şi că nici nu au răspuns la solicitările pe Legea nr. 544/2001 prin care au cerut conducerii şcolilor să le pună la dispoziţie pentru a le analiza.

Consiliul Județean al Elevilor Dolj anunță că în luna ianuarie a dat startul unui demers având drept scop creșterea transparenței și responsabilizarea conducerilor liceelor în elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare. Elevii spun că în cazul liceelor care nu au aceste regulamente postate oficial au făcut adrese şi au solicitat să li se pună la dispoziţie, dar nu au primit niciun răspuns. „Aproximativ o lună mai târziu, se observă, în mod dezamăgitor, gradul redus de respectare a obligației liceelor de a posta pe site-ul propriu regulamentul. Unde este afișat, însă, rareori este și actualizat, disponibile publicului fiind în general versiuni din anii școlari anteriori. Nici solicitărilor formulate nu li s-a acordat mare atenție, cinci dintre instituțiile de învățământ vizate neoferind încă un răspuns“, precizează în comunicatul de presă, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Dolj. Potrivit liceenilor, unităţile şcolare care nu au răspuns sunt Colegiul „Ştefan Velovan“ Craiova, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi“, Liceul tehnologic CFR, Colegiul tehnic de Industrie Alimentară şi Liceul Teoretic Independenţa Calafat. Managerii spun că nu au pimit de mult timp solicitările. „Am primit o solicitare, dar săptămâna trecută. Cu siguranţă îi vom da curs şi le vom trimite elevilor regulamentul şcolii“, a precizat Cristian Pătraşcu, directorul Liceului Tehnologic CFR Craiova.

Elevii critică regulamentele

Elevii spun că din regulamentele pe care liceele le-au pus la dispoziţie unităţilor şcolare din Dolj, niciuna nu respectă în totalitate normele superioare, prevăzute în Legea educației naționale nr. 1/2011, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) sau Statutul Elevului. Aceştia susţin că sunt regulamente în care „abuzurile par a se perpetua, transmițându-se de la o școală la alta, prin binecunoscutul fenomen de „copy-paste“, căci paragrafe întregi ce facilitează sau îndeamnă la încălcarea drepturilor beneficiarilor primari ai educației apar sub exact aceeași formă în multiple regulamente“. Şi dau şi exemple. „(Dirigintele) numește, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini și organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei“. Elevii susţin că această prevedere este contrară art. 39 (1) din Statutul Elevului conform căruia „Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei elevilor“. De asemenea, elevii susţin că nu sunt de acord nici cu sancţiunile colective precum şi confiscarea telefoanelor prin regulamentele interne. Aceştia critică şi faptul că nu sunt actualizate şi că se menţin prin regulament „elevii de serviciu“. Totodată, Consiliul Judeţean al Elevilor Dolj atrage atenţia că „în școli precum Liceul „Traian Vuia”, Liceul „Matei Basarab” și Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” sunt prevăzute „lucrările de salubrizare”, „munca socială” sau „munca în folosul unității”, prin reținerea elevilor după ore, ceea ce constituie un abuz vădit“. „Avem sancţiunea de muncă în folosul unităţii şcolare, dar a fost introdusă în regulament la solicitarea părinţilor. Precizez că nu am aplicat niciodată această sancţiune elevilor“, susţine Ileana Moculescu, managerul Liceului „Traian Vuia“ din Craiova. Preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Dolj susţine însă că va merge în perioada următoare la fiecare unitate şcolară pentru a discuta cu managerii schimbarea prevedrilor ilegale din regulamentele şcolare. „Când vorbim despre elaborarea ROF-urilor, luăm în calcul două probleme: una este de ordin legislativ, în sensul că orice regulament al oricărei instituții trebuie să se supună documentelor normative superioare, iar aici ne referim mai ales la LEN 1/2011, ROFUIP și Statutul Elevului, adoptat prin Ordin de ministru; cea de-a doua privește mai mult aspecte de mentalitate – care este scopul cultivării principiului tăcerii, supunerii elevilor la abuzuri, transformării acestora în adepți ai zicalei „capul plecat, sabia nu-l taie“?“, a spus Andra-Maria Ion, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Dolj.