Acasă Bani & Afaceri Data de 25 mai, termenul limită pentru depunerea declaraţiilor 200, 201 şi...

Data de 25 mai, termenul limită pentru depunerea declaraţiilor 200, 201 şi 221

-

(Foto: agroromania.manager.ro)
(Foto: agroromania.manager.ro)

Data de 25 mai 2015 reprezintă termenul limită pentru depunerea declaraţiilor 200 – „Declarație privind veniturile realizate din România”, 201 – „Declarație privind veniturile realizate din străinătate” şi 221 – „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, dar şi a formularului 230 – “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor”.

Formularul 200 se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2014, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; şi operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Formularul 201 se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul 2014, condiția de rezidenţă prevăzută în Codul fiscal, care au realizat în anul 2014 venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activități în străinătate, cum ar fi venituri din profesii libere; venituri din activități comerciale; venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; venituri din cedarea folosinței bunurilor; venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură; venituri sub formă de dividende, dobânzi; venituri din premii, venituri din jocuri de noroc; venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal; câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operațiuni similare, alte venituri din investiții; venituri din pensii; alte venituri impozabile potrivit Codului fiscal.

Formularul 221 se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în anul 2015, în mod individual, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Declarațiile menţionate se depun în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Formularele 200 şi 230 se pot transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin Spaţiul Privat Virtual, sau pe baza unui certificat digital, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

De menţionat este faptul că nedepunerea formularelor 200, 201 şi 221 până la data de 25 mai 2015, inclusiv, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.

ȘTIRI VIDEO GdS

Handbal (f) / Olanda, noua campioană mondială

Naționala de handbal feminin a Olandei a devenit, în premieră, campioană mondială, după ce a învins la ultima fază reprezentativa Spaniei, scor...