ANUNŢ PARTICIPARE PROCEDURĂ ATRIBUIRE CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE “CONSTRUIRE ŞI DOTARE CLĂDIRE BIROURI AVÂND ACTIVITĂŢI DE PROIECTARE”

Societatea SC LINEST GRUP SRL, cu sediul in judetul Valcea, Comuna Bujoreni, Sat Olteni, Nr.180 Bis, doreste sa achizitioneze servicii de executie lucrari in cadrul proiectului intitulat – ‘’ CONSTRUIRE SI DOTARE CLADIRE BIROURI AVAND ACTIVITATI DE PROIECTARE ’’, str. Timis, nr. 1, municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea.
Acest proiect a fost depus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 – Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritate de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitate exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Obiectul contractului va fi executat de catre ofertantul declarat castigator la locul de implementare al proiectului.
Durata contractului:
Durata contractului va fi determinata de data semnarii Contractului de finantare dintre Beneficiar/Solicitant si Autoritatea de Management pentru POR 2014- 2020. Activitatea de executie lucrari se va derula de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de catre Solicitant/Beneficiar si nu va depasi 20 de luni de executie.
Pe parcursul indeplinirii contractului pretul poate fi ajustat in urmatoarele situatii:
Au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au fost emise de catre autoritatile publice centrale sau locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea / diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie; Pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constat cresterea/diminuarea indiciilor de pret pentru elementele constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/ diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului de achizitie. Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai mic.

Valoarea estimata a contractului:
Valoarea totala a contractului este de 1.005.477 Lei fara TVA, din care pentru activitatea de executie lucrari suma de 995.142 LEI fara TVA, iar pentru organizarea de santier suma de 10.335 Lei fara TVA. La intocmirea propunerilor financiare, ofertantii vor avea in vedere si vor prezenta urmatoarele – pretul materialelor, utilajelor, echipamentelor si dotarilor care vor fi corespunzatoare descrierilor acestora din documentele anexate.

Ofertele se vor depune la sediul social al solicitantului, Comuna Bujoreni, Sat Olteni, Nr.180 Bis , judetul Valcea.
Orice informatii suplimentare referitoare la prezenta procedura pot fi solicitate de la sediul social al solicitantului/ beneficiarului sau la urmatorul numar de telefon: 0742.224.310, persoana de contact: Stefan Statica.
Documentatia de atribuire ce trebuie avuta in vedere de potentialii ofertanti la realizarea ofertei poate fi solicitata de la sediu social al solicitantului/beneficiarului indicat anterior. Termenul pana la care potentialii ofertanti pot prezenta oferta este data de 18.07.2017.
Nota: – Prezenta procedura de achizitie se deruleaza in conformitate cu prevederile Ordinului 1284 din data de 08.08.2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.Autori

Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 27 iulie 2017

Top