Când călătoriți în străinătate, este de preferat să aveți cardul european de sănătate

Oltenii care au planuri pentru petrecerea unei vacanțe în Europa trebuie să știe că pot solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). În baza acestui card aveți dreptul la asistența medicală necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE. Documentul se eliberează la cerere. Vă prezentăm mai jos cum puteți intra în posesia cardului și tot ce trebuie să știți despre acesta.

În calitate de cetățean european, dacă vă îmbolnăviți pe durata unei șederi temporare în altă țară din UE (indiferent că vă aflați acolo în vacanță, într-o călătorie de afaceri sau la studii), puteți primi orice tratament care nu poate fi amânat până la întoarcerea acasă. Aveți dreptul la aceleași îngrijiri medicale de care beneficiază cetățenii asigurați în țara respectivă. Când călătoriți în străinătate, este de preferat să aveți cardul european de asigurări sociale de sănătate, care reprezintă dovada faptului că sunteți asigurat în altă țară din UE.

Cum intrați în posesia cardului?

Pentru a intra în posesia cardului trebuie să depuneți în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia vă aflați, o cerere. Cardul se eliberează în termen de maximum șapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor europene. În cazul în care există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de șapte zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP). Costul cardului european este suportat din FNUASS (Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate)
Perioada de valabilitate a documentului este de un an de la data emiterii.
Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției.

Care sunt serviciile medicale pe care le acoperă?

Trebuie știut că este posibil ca, pentru anumite servicii, să fie necesară coplata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care ne sunt acordate aceste servicii.
Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE în scopul obţínerii unui tratament medical planificat. Cardul acoperă numai serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă.
Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituţional.

Ce facem în absenţa CEASS-ului?

În cazul în care nu aveți un card european (pentru că nu l-ați solicitat la plecare, l-ați pierdut, a fost distrus sau furat), trebuie să contactați casa de asigurări care v-a emis cardul (prin poştă, fax, email) şi să solicitați certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate. Casa de asigurări de sănătate trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore. Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) conferă asiguratului aceleaşi drepturi ca şi cardul. Formularul de cerere pentru emiterea cardului european se poate descărca de pe site-ul Casei Județene de Sănătate de care aparține solicitantul. Cardul european de sănătate nu trebuie confundat cu cardul național de sănătate.

Important de știut!

Cardul european de sănătate nu este o alternativă la asigurarea de călătorie. Acesta nu acoperă costurile serviciilor medicale private sau costuri precum prețul călătoriei cu avionul înapoi în țara de origine ori contravaloarea bunurilor pierdute/furate. Nu acoperă costurile în situația în care scopul călătoriei este de a obține tratament medical.

Cardul european versus asigurarea privată

Sunt şi români care, atunci când pleacă în concediu, optează pentru asigurarea privată de sănătate, nu pentru cardul european. Diferenţa este că în baza asigurării private românii se pot trata în caz de urgenţă în orice clinică privată sau publică din ţara în care se află. Posesorul trebuie însă să aibă bani asupra lui, costurile urmând să-i fie decontate de asigurator abia la revenirea în ţară.

Ana-Maria PREDILĂ
A făcut studii de jurnalism la Université Lille 3, Charles de Gaulle, în Franţa şi este o persoană căreia îi place comunicarea şi socializarea. Vrea să fie informată şi să aleagă conform propriei conştiințe şi nu după cum dictează obiceiurile comunității. Îi place să citească şi să meargă la teatru.