Peste 10.000 de fermieri din Gorj au beneficiat de plata în avans a subvenţiilor agricole, aferente campaniei din anul curent. Potrivit directivelor europene, statele membre ale UE pot face plăţi, înaintea datei de 1 decembrie a anului de cerere, dar nu înaintea datei de 16 octombrie, pentru avansuri. În acest sens, a fost adoptată Hotărârea de Guvern 783/2018, privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață, al plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru practice agricole benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri, precum și a plafoanui aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine. În judetul Gorj, au depuse şi înregistrate în sistemul informatic de administrare şi control (IACS), aferent Campaniei 2018, un număr de 18.204 cereri unice de plată, dintre care un număr de 10.158 fermieri au fost autorizaţi la plata în avans.

Plăţi de peste 3,7 milioane de euro

Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură(APIA) Gorj, a fost decontată suma de 2.179.405,34 euro, din care: 1.644.483,46 euro din FEGA şi 534.921,88 euro din FEADR. Întreg personalul responsabil cu gestionarea cererilor unice de plată ale fermierilor a fost mobilizat prin prelungirea programului de lucru şi desfăşurarea unei activităţi în program normal de lucru, în zilele de sâmbătă şi duminică. Astfel, după prima săptămână de la demararea campaniei, au fost autorizaţi la plată, 55,80% din fermierii care au depus o cerere unică de plată. „Începând cu data de 25 octombrie, vom autoriza la plată fermierii cu peste 10 hectare, iar în jurul datei de 1 noiembrie, fermierii cu cereri unice pentru sprijin cuplat în sector zootehnic, la specia ovine (SCZ-O) şi sprijin cuplat în sector zootehnic, la specia caprine (SCZ-C), al cărui cunantum a fost stabilit prin Hotărârea de guvern, pentru care urmeaza să se stabilească efectivele eligibile. Categoriile de fermieri încă neautorizaţi la plată sunt cei din eşantioanele de control clasic şi prin teledetecţie, fermierii cu sprijin cuplat în sector zootehnic la specia bovine, care au data de retenţie, 15 noiembrie 2018, fermierii cu debite nerecuperate şi sancţiuni multianuale, fermieri cu transfer de exploataţie, fermieri fără formă coerentă sau cu dosare invalidate şi anulate, alte categorii de fermieri”, a declarat Constantin Negrea, directorul executiv al APIA Gorj.

Controale în teren

Nu vor face obiectul şi nu vor fi autorizaţi la plata în avans fermierii care au accesat alte scheme de plăţi în afara celor cuprinse în hotararea de guvern. Perioada legală de autorizare la plată, în avans, este cuprinsă între 16 octombrie – 30 noiembrie 2018, iar în perioada 1 decembrie 2018 – 31 martie 2019, se vor efectua plăţile finale, pentru toate schemele accesate de către fermieri, în campania 2018. „Concomitent cu autorizarea la plată a fermierilor, în perioada următoare, se vor desfăşura acţiunile de reinterpretare, a diferitelor neconformităţi înscrise în raportele de teledetecţie ce urmează a fi importate de la prestatorul de servicii. Din cei 393 fermieri cuprinşi în eşantionul de teledetecţie, campania 2018, din localităţile aferente Centrului local Hurezani, cu neconformitaţi vor fi notificaţi pe baza unei programări, pentru a li se aduce la cunoştinţă tipul de neconformitate constatată de contractorul de servicii informatice, în vederea clarificării lor. Fermierii au posibilitatea de a justifica şi dovedi că au declarat în mod corect parcelele şi culturile solicitate în declaraţia de suprafaţă, pe diferitele scheme de plată şi măsuri de sprijin, că au desfăşurat activitate agricolă şi au îndeplinit condiţiile şi cerinţele de ecocondiţionalitate, iar în cazuri speciale, vor fi efectuate vizite rapide a inspectorilor APIA, în vederea constatării situaţiei reale din teren”, a mai spus Constantin Negrea.

Eugen MARUTA
Este absolvent al Facultății de Litere și Ștințe Sociale și al unui master în Administrația Publică. În anul 2000 a venit în practică jurnalistică la Gazeta de Sud, iar de a doua zi au început să apără în ziar articole sub semnătura sa.