Inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale și verificări tematice și fizice în unități supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor situate pe raza teritorială a județului Gorj (în localitățile: Alimpeşti, Arcani, Baia de Fier, Băleşti, Bengeşti-Ciocadia, Bâlteni, Bumbeşti-Jiu, Bumbeşti-Piţic, Bustuchin, Căpreni, Ciuperceni, Câlnic, Crasna, Dănciuleşti, Dăneşti, Drăguţeşti, Godineşti, Jupâneşti, Leleşti, Logreşti, Muşeteşti, Negomir, Novaci, Padeş, Peștișani, Polovragi, Prigoria, Runcu, Samarineşti, Stejari, Stăneşti, Stoina, Teleşti, Târgu-Jiu, Turcineşti, Țicleni, Văgiuleşti), pentru a verifica modul de asigurare a conformității cu cerințele legislației în vigoare în domeniile alimentar şi al sănătății și bunăstării animalelor.
Controalele efectuate au avut ca obiective principale:
– verificarea condițiilor de igienă în baza Planului cifric al Programului de Supraveghere și Control în domeniul Siguranței Alimentare 2018 și a tematicilor propuse de A.N.S.V.S.A. privind prevenirea toxiinfecțiilor alimentare – 1346inspecții;
– înregistrarea a 13 unități nou-înființate cu activitate în domeniul alimentar: 2 stupine (Padeş, Ţicleni), o gogoşerie (Dăneşti), 6 magazine alimentare (Dăneşti, Dănciuleşti, Leleşti, Runcu, Stoina, Ţicleni), 1 restaurant (Ţicleni), 1 fast-food (Bâlteni), 1 snack-bar (Runcu), 1 bar (Stoina);
– avizarea mișcărilor inter-județene de animale;
– controale în exploatații non-profesionale şi comerciale de lapte, situate în localităţile Alimpești, Novaci, Polovragi;
– controale în centre de prelucrare a laptelui integrate exploataţiei, situate în localităţile Băleşti, Drăguţeşti, Stăneşti, Târgu-Jiu, Turcineşti;
– verificarea deconturilor acțiunilor sanitare-veterinare realizate de către medicii de liberă practică împuterniciți în luna septembrie 2018;
– emiterea și distribuirea către proprietari a unui număr de 242 pașapoarte bovine;
– eliberarea unui număr de 23 extrase din Registrul Național al Exploatațiilor;
În timpul controalelor efectuate în această perioadă a fost aplicată o suspendare temporară a activității unui centru de prelucrare a laptelui integrat exploataţiei din Târgu-Jiu, pentru următoarele aspecte: pereți cu acumulări de murdărie; lipsa sistemelor de protecție împotriva accesului dăunătorilor; condiții de igienă precare; lipsa unui program de autocontrol pentru lapte materie primă, produse finite şi apă; personalul nu este echipat în mod adecvat şi nu a efectuat analize medicale periodice; lipsa fişelor de sănătate ale animalelor producătoare de lapte; lipsa registrului de tratamente pentru animale.

Mariana BUTNARIU
Face parte din echipa Gazeta de Sud din 1996. În prezent este redactor şi editor on-line, ceea ce înseamnă că este informată cu privire la tot ce se întâmplă important în ţară şi în lume. Este o fire veselă şi sociabilă, iubeşte oamenii şi îşi iubeşte meseria.