Râul Gilort este unul din cele mai mari din Gorj, după Jiu

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, în colaborare cu partenerii iniţiativei – Invisible Nature și Universitatea din București, lansează pe 4 decembrie proiectul FISH FOR LIFE – Refacerea culoarelor de migraţie şi a habitatelor pentru speciile de pești reofili din Râul Gilort. Proiectul se desfășoară în perioada 1 septembrie 2017 – 31 martie 2022. Potrivit Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Proiectul FISH FOR LIFE îşi propune să refacă conectivitatea râului Gilort şi să îmbunătăţească diversitatea habitatelor pentru speciile de peşti reofili (specii ce trăiesc în ape curgătoare). Iniţiatorii proiectului au ca obiectiv îmbunătăţirea diversităţii habitatelor pentru patru specii de peşti pe un sector de 26 de kilometri al râului Gilort, prin reconstrucţia morfologiei şi caracteristicilor fizice ale albiei. Va avea loc asigurarea conectivităţii a cinci corpuri de râu din situl Natura 2000 Râul Gilort şi îmbunătăţirea conectivităţii longitudinale a râului Gilort. Prin implementarea proiectului se va asigura îmbunătăţirea coerenţei ecologice a reţelei Natura 2000 prin asigurarea conectivităţii integrale între două situri Natura 2000 (râul Gilort şi coridorul Jiului). „Va mai avea loc îmbunătăţirea statutului hidromorfologic a cinci corpuri de râu ce acoperă o distanţă de aproximativ 26 de kilometri de sectoare de râu pentru atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apă, incluse în Planul de Management al Bazinului Hidrografic Jiu. Alt rezultat va fi creşterea capacităţii instituţionale de conservare a speciilor de peşti reofili printr-un management integrat al corpurilor de apă, care să armonizeze atât managementul la nivel de bazin, cât şi obiectivele de conservare ale reţelei Natura 2000; îmbunătăţirea informaţiilor asupra statutului ecologic şi a necesităţilor speciilor de peşti reofili din situl Natura 2000 Râul Gilort“, a declarat Nicolae Giorgi, directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

Patru specii de peşti au nevoie de conservare

Reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj spun că este nevoie de un statut de conservare îmbunătăţit pentru patru specii de peşti din situl Natura 2000 Râul GiIort, prin reducerea impactului negativ al modificărilor morfologice ale albiei pe 120 de kilometri. Vor fi realizate condiţii hidromorfologice favorabile menţinerii habitatelor de hrănire, adăpost şi reproducere pe 19 sectoare de râu, cu o lungime totală de cel puţin 26 de kilometri. Se va asigura stabilizarea sustenabilă a malurilor, prin plantarea unor specii native şi buşteni deflectori în puncte cheie ale râului. Vor mai fi construite două pasaje pentru peşti, funcţionale pe două praguri deversoare de pe râul Gilort (la Albeni şi Târgu Cărbuneşti), ce vor asigura conectivitatea longitudinală pentru 175 de kilometri de râu. „Vom avea cel puţin 40 de oameni pregătiți (de exemplu, personalul administraţiei bazinelor de râu) pentru a implementa măsuri integrate de conservare a speciilor de peşti, dar şi cel puţin 40 de tineri absolvenţi pregătiţi în subiecte ca reconstrucţia ecologică a râurilor şi conservarea prioritară a speciilor de peşti. Va fi pusă la punct o strategie de comunicare pentru implicarea actorilor interesaţi, cu accent pe instituţiile cu responsabilități în managementul apelor, conservarea naturii şi managementul lucrărilor hidrotehnice. Vor mai fi organizate evenimente organizate pentru proprietarii de terenuri, asociaţiile pescarilor, experţi şi alţi actori interesaţi pentru promovarea măsurilor de conservare in-situ a speciilor de peşti de râu din situri Natura 2000 din România. Se doreşte implicarea a minimum 10.000 de persoane în activităţi de diseminare“, a mai spus Nicolae Giorgi, directorul Agenţiei de Protecţia Mediului Gorj.

Eugen MARUTA
Este absolvent al Facultății de Litere și Ștințe Sociale și al unui master în Administrația Publică. În anul 2000 a venit în practică jurnalistică la Gazeta de Sud, iar de a doua zi au început să apără în ziar articole sub semnătura sa.