Inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat în perioada 10-16 iulie inspecţii, controale tematice și fizice în sectorul alimentar și al sănătăţii animalelor, în unităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor situate pe raza teritorială a judeţului Gorj (în localităţile: Arcani, Baia de Fier, Băleşti, Bărbăteşti, Bâlteni, Bumbeşti-Jiu, Bumbeşti-Piţic, Crasna, Căpreni, Hurezani, Motru, Novaci, Padeş, Peştişani, Polovragi, Rovinari, Runcu, Săcelu, Stăneşti, Stoina, Tg.-Cărbuneşti, Tg.-Jiu, Tismana, Turceni, Turcineşti, Ţicleni), pentru verificarea modului de asigurarea a conformității cu cerințele legislaţiei sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, în toate etapele lanţului alimentar, precum şi în domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor.

Controalele efectuate în sectorul alimentar au avut ca obiective principale:

– verificarea condiţiilor de igienă în unităţi de producţie, procesare, distribuţie şi comercializare a produselor alimentare în unităţi supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor în baza Programului de Supraveghere și Control pentru anul 2017 şi a unor tematici specifice de control (controale în unităţile de alimentaţie publică situate în zone turistice, controale în tabere şcolare) – 163 inspecții;
– înregistrarea a 44 unităţi supuse controlului:19 exploataţii comerciale de animale de tip A, 3 stupine (Tg.-Cărbuneşti-2, Crasna-1), 3 centre de prelucrare a laptelui (Novaci-2, Băleşti-1), un depozit alimentar în Tg.-Jiu, o brutărie în Tg.-Jiu, o pizzerie în Tg.-Cărbuneşti, un snack-bar în Tg.-Cărbuneşti, 2 restaurante în Baia de Fier, 4 baruri (Căpreni, Hurezani, Padeş, Ţicleni), 5 magazine alimentare (Bărbăteşti, Tg.-Jiu, Rovinari Tg.-Cărbuneşti-2), o unitate DDD în Tg.-Jiu, 3 mijloace de transport pentru produse alimentare);
– evaluarea a 15 unităţi în vederea clasificării în funcţie de risc (un laborator de patiserie în Motru, o brutărie în Stoina, o gogoşerie în Bâlteni, 5 restaurante (Băleşti-2, Runcu-3, un fast-food în Stoina, 2 snack-baruri (Runcu, Săcelu), 3 cantine (Rovinari, Săcelu, Turceni), un Plafar (Motru);
– expertiza micotoxinelor din produse alimentare – 7 probe prelevate;
– expertiza metalelor grele din produse alimentare – 2 probe;
– determinarea reziduurilor de pesticide – o probă;
– 20 prelevări de probe de lapte crud (din exploataţii: 5 din Novaci, 4 din Baia de Fier, 6 din Bumbeşti-Piţic; 1 dintr-un centru de colectare din Crasna, 3 de la automate cu vânzare directă situate în Tg.-Jiu şi 1 de la un automat cu vânzare directă situat în Bumbeşti-Jiu) pentru determinarea NTG şi NTS;
– examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare în unităţile de procesare (teste sanitaţie) – 10 probe prelevate de pe ambalaje;
– 39 examene de laborator pentru condiţiile microbiologice ale unor produse alimentare (19 probe de produse alimentare, 20 probe de apă potabilă) din restaurante, catering, laboratoare de patiserie şi magazine alimentare.
În domeniul sănătății și bunăstării animalelor, au fost efectuate următoarele acțiuni:
– avizarea mișcărilor inter-județene de animale vii;
– verificarea comerțului cu animale vii în târgul anual de la Polovragi;
– verificarea modului de comercializare a produselor medicinale veterinare şi a furajelor în 2 farmacii veterinare din Tg.-Jiu;
– emiterea și distribuirea către proprietarii de bovine a unui număr de 308 pașapoarte;
– eliberarea unui număr de 44 extrase din Registrul Național al Exploatațiilor în urma solicitărilor proprietarilor de exploatații;
– verificarea administrativă a unui număr de 14 dosare de decont privind acțiunea de identificare şi înregistrare a animalelor, desfășurată de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în luna iunie 2017;
– verificarea prin supracontrol a deconturilor de identificare la CSVA Crasna şi CSVA Novaci pentru luna iunie 2017.

În timpul controalelor organizate în această perioadă au fost constatate încălcări ale legislaţiei sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, care au fost amendate prin aplicarea următoarelor sancțiuni contravenționale:
– 2000 lei la un restaurant din Arcani, pentru următoarele neconformităţi: uşa de acces şi ferestrele care comunică cu exteriorul nu sunt prevăzute cu plase de protecție împotriva dăunătorilor; nu se respectă vecinătățile de depozitare în lada frigorifică: peşte congelat alături de carne de porc congelată şi legume congelate;
– 2000 lei la un stand temporar de pregătire şi comercializare a preparatelor la grătar în pieţe şi târguri, amplasat în Baia de Fier (Slowride Transalpina Fest), pentru efectuarea acestor activităţi fără a deţine document de înregistrare sanitară-veterinară şi pentru siguranța alimentelor;
– 600 lei la o cantină din Tismana, întrucât persoanele care manipulează produse alimentare nu deţin echipament complet de protecţie sanitară şi nici fişe de aptitudini eliberate de medicul de medicina muncii.