Acasă Local Dolj Decizie a instanţei care va naşte controverse: Evaluările naţionale nu sunt obligatorii

Decizie a instanţei care va naşte controverse: Evaluările naţionale nu sunt obligatorii

-

Curtea de Apel Craiova a respins sancţionarea unui cadru didactic care nu a aplicat testele naţionale la clasa a II-a, în aprilie 2017

În aprilie 2017, un cadru didactic de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova a refuzat să fie administrator de test pentru evaluarea la finalul clasei a II-a, prevăzută de câţiva ani în calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale. Practic, elevii de la clasa sa nu au susţinut această evaluare cu subiecte unice. Cazul a provocat discuţii aprinse. La nivelul şcolii, a fost convocată Comisia de Disciplină, care a luat decizia de a-i aplica sancţiunea diminuării salariului de bază cu 10% pe trei luni. Profesorul a contestat sancţiunea în instanţă. La Tribunalul Dolj a pierdut procesul, dar la Curtea de Apel Craiova a câştigat definitiv. În motivare se menţionează că nu există în legislaţie obligativitatea acestor teste. Conducerea colegiului spune însă că, în acest an, când elevii respectivi sunt în clasa a IV-a şi Legea Educaţiei Naţionale prevede o nouă evalure naţională pentru verificarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar, le va asigura posibilitatea de a susţine aceste teste.

Elevii susţin la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a evaluări naţionale, pentru verificarea nivelului de cunoștințe acumulate și pentru a face o diagnoză a sistemului de învățământ preuniversitar. Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare din cadrul Ministerului Educaţiei. La Colegiul Naţional „Fraţii Buzești“ din Craiova, în aprilie 2017, elevii de la o clasă de a II-a nu au susţinut aceste teste. Cazul a apărut în presă. Reprezentanţii unităţii şcolare au explicat atunci că la respectiva clasă profesorul a refuzat să fie administrator de test, pe motiv că la şedinţa cu părinţii pe tema acestui test, aceştia au semnat că nu sunt de acord ca şcolarii să fie supuşi acestei evaluări pentru că sunt prea obosiţi. Cazul nu s-a închis imediat. La nivelul unităţii şcolare, cazul a fost analizat de Comisia de Disciplină, care a luat decizia de sancționare din 29.05.2017, în baza căreia cadrul didactic a fost sancţionat cu diminuarea salariului de bază cu 10%, pe o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 280 alin. 2 lit. c din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, fiind reținută în sarcina sa abaterea disciplinară constând în „încălcarea dreptului constituțional la educație al elevilor săi, încălcarea unui ordin de ministru, încălcarea atribuțiilor prevăzute în contractul individual de muncă și în fișa postului, prin refuzul de a aplica testele din cadrul evaluării naționale de la finalul clasei a II-a“.

Motivarea primei instanţe

Profesorul sancţionat a contestat decizia Comisiei de Disciplină la Tribunalul Dolj, unde a pierdut procesul. Prima instanţă a respins contestaţia pe motiv că „au semnat 23 din 25 de părinţi ai clasei refuzul de a participa la teste. Au existat cel puţin doi părinţi care doreau participarea la evaluarea naţională. Unul din părinţi a susţinut că decizia de neparticipare la teste a fost luată fără a avea toate datele problemei“. De asemenea, Tribunalul Dolj a notat că articolul 74 din Legea Educației Naționale prevede că: „La finalul clasei a II-a, fiecare școală, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale, Tineretului şi Sportului, organizează și realizează evaluarea competențelor fundamentale scris-citit și matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru evaluarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor. Rezultatele evaluării și planurile individualizate sunt comunicate părinților elevilor și constituie documente din portofoliul educațional al elevului“. În acest context, la Tribunalul Dolj s-a notat că „din documentele depuse nu a rezultat că, la momentul susţinerii testelor, copiii clasei a II-a la care contestatoarea era administrator de test au lipsit de la orele de curs“. Pentru copii, participarea la evaluarea naţională este o facultate, pe când pentru cadrul didactic este o obligaţie („responsabilitate“), aşa cum rezultă din art. 15 din Ordinul 3051/2016, luând în calcul faptul că la alineatul 1 scrie că „evaluarea naţională se desfăşoară conform calendarului, în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi şcolare“. În consecinţă, Tribunalul Dolj a acceptat sancţionarea cadrului didactic de către unitatea şcolară „pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor“.

Ce s-a luat în calcul pentru decizia definitivă

Profesoara a făcut recurs la Curtea de Apel Craiova, unde sentinţa s-a schimbat radical. La proces a fost luată în calcul părerea cadrului didactic, care a menţionat că în cazul „celor doi părinţi care nu au participat la şedinţă, a fost decizia dumnealor să nu se prezinte, transferând astfel luarea deciziei pentru copiii lor celorlalţi părinţi“. De asemenea, au fost expuse motivele neparticipării la evaluarea naţională: calendarul propus pentru desfășurarea testelor (înainte de vacanța de Paște), când elevii sunt obosiți după o perioadă de o lună și jumătate de cursuri, după alte perioade de întreruperi care și ele perturbă buna funcționare a elevilor la școală; au existat perioade în care elevii au avut probleme de sănătate; perioade în care, pe fondul unei carențe de vitamine și oligominerale, și sănătatea contestatoarei a avut de suferit.
În motivarea Curţii de Apel Craiova scrie şi că profesorul a arătat că Legea Educației prevede existența unui portofoliu al elevului, dar că nu se precizează ce documente ar trebui să cuprindă în fapt și nici că parcursul educațional al elevului ar fi condiționat de conținutul acestuia. Decisiv pentru a ridica sancţiunea a fost faptul că părinţii au semnat pentru neaplicarea testelor şi că nu există legislaţie în care să se precizeze obligativitatea participării elevilor de la clasa a II-a la aceste teste.
„Este adevărat că, potrivit prevederilor Legii 1/2011 a Educației Naționale și prevederilor OMENCS 3051/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, cadrului didactic îi revine sarcina de a administra testele de evaluare națională, însă în cauza de față nu poate fi reținută existența vinovăției apelantei contestatoare, pentru neadministrarea testului de evaluare la limba și literatura română, dat fiind faptul că părinții elevilor nu au fost de acord cu administrarea testelor de evaluare, nefiind reglementată obligativitatea participării elevilor la această evaluare. Așadar, în contextul în care prin lege sau prin alt act normativ nu s-a prevăzut obligativitatea participării elevilor de clasa a II-a la aceste teste de evaluare, aspect necontestat de intimatul angajator, iar părinții elevilor de clasa a II-a nu au fost de acord de a se administra acest test de evaluare, nu poate fi reținută săvârșirea unei abateri disciplinare în sarcina contestatoarei, sub aspectul celor reținute prin decizia de sancționare. Pe de altă parte, deși intimatul susține că nu au fost respectate obligațiile impuse de angajator prin contractul individual de muncă, prin fișa postului (fără a se menționa concret acele atribuții), nu s-a făcut dovada neîndeplinirii de către contestatoare a atribuțiilor de serviciu din contractul individual de muncă și din fișa postului. Se va anula decizia de sancționare nr 56/29.05.2017, emisă de intimatul Colegiul Național „Frații Buzești“ din Craiova, se arată în motivarea Curţii de Apel Craiova.

Elevii au ajuns în clasa a IV-a şi vor avea o nouă evaluare naţională

În prezent, elevii clasei la care nu s-a aplicat evaluarea naţională sunt în clasa IV-a şi Legea Educaţiei Naţionale prevede că pentru acest an de studiu se aplică o nouă evaluare naţională pentru verificarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar. Managerul colegiului a precizat că în cazul de faţă va asigura participarea elevilor la teste.
„Conducerea Colegiului Naţional «Fraţii Buzeşti» a luat la cunoştinţă de decizia instanţei şi îşi afirmă hotărârea de a aplica reglementările legale: evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a sunt în calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale. Ele vor fi susţinute în conformitate cu prevederile legale. Elevilor li se va asigura participarea la evaluări, indiferent de decizia doamnei profesor. Menţionăm că evaluările de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, conform Legii Educaţiei articolul 74, sunt elemente care fac parte din portofoliul educaţional al elevului. Evaluarea portofoliul educaţional se va face pe baza unei fişe în care evaluările din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor avea un anumit punctaj. În acest context, înainte de aplicarea acestor evaluări vom face şedinţă cu părinţii, pentru a le prelucra metodologiile evaluărilor, pentru a-i informa despre importanţa acestor evaluări şi pentru a lua deciziile în cunoştinţă de cauză“, a precizat Carmen Ştefănescu, directorul Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti“ din Craiova. De altfel, şi metodologia pentru evaluarea la clasa a IV-a menţionează că administratorul de teste trebuie să fie un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă.

ȘTIRI VIDEO GdS

(Audio) Monica Sună: Se construiesc noi unităţi şcolare în Dolj

În judeţul Dolj se construiesc patru noi unităţi de învăţământ, a anunţat inspectorul şcolar general, Monica Sună, la Radio Sud, în cadrul emisiunii "Teză la radio".