Primăria Craiova va subvenţiona şi în această iarnă căldura craiovenilor, suplinind în acest fel ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, venite de la stat. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor care nu-și permit să plătească toată cheltuiala pentru căldură în timpul sezonului rece. Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată prin HG nr. 920/2011, persoanele vulnerabile vor primi ajutor de căldură atât de la stat, cât şi de la bugetul local. Compensarea facturilor sau suma alocată va fi în funcţie de veniturile acestora, adică solicitanţii să aibă un venit net de 786 de lei per membru de familie (cei care îşi încălzesc locuinţa cu energie termică) şi 615 lei pentru cei care folosesc alte surse de încălzire şi 1.082 de lei pentru o persoană singură. Ajutorul de la bugetul de stat se acordă astfel: în proporţie de 90% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este de până la 155 de lei; în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 210,1 lei şi 260 de lei; în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei; în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 310,1 lei şi 355 de lei; în proporţie de 40%, când venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 355,1 lei şi 425 de lei; în proporţie de 30% dacă venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 425,1 lei şi 480 de lei; 20%, când venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 480,1 lei şi 540 de lei; în proporţie de 10%, dacă venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei şi 5%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 615,1 lei şi 786 de lei. Pentru persoanele singure ale căror venituri lunare nete se situează între 786,1 lei şi 1.082 de lei, compensarea procentuală este de 10%.
De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei beneficiază şi craiovenii care îşi încălzesc locuinţa cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri cu condiţia să realizeze venituri de până la 615 lei/membru de familie. Acestor beneficiari, ajutorul de căldură li se acordă sub formă de bani, tot în funcție de veniturile pe care le dețin.

Şi primăria dă ajutor de încălzire după venit

Administraţia locală poate, la rândul ei, să suplinească subvenţiile de stat şi să stabilească prin hotărâre de consiliu local acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local. Procentul ajutorului este stabilit tot prin OUG nr. 70/2011. În sezonul trecut, 2017-2018, au fost aprobate 5.821 de cereri depuse de craioveni, care au beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinţei. „Întrucât nu se modifică plajele de venituri nete pentru perioada noiembrie 2018 – martie 2019, estimăm ca numărul solicitanţilor pentru acest sezon rece să fie de 6.500 de cereri“, se arată în Raportul privind acordarea unor ajutoare de încălzire de la bugetul local transmis consilierilor locali spre aprobare în şedinţa ce va avea loc pe 25.10.2018.
Nivelul compensărilor care se acordă de la bugetul local diferă în funcţie de venit şi este de minimum 7% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este până la 155 de lei şi maximum până la 63% dacă venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 786,1 lei şi 1.082 de lei.

Maria CERNĂTESCU
A absolvit Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” din Universitatea din Craiova şi lucrează în presa scrisă din 2004. În momentul actual este unul dintre puţinii jurnaliști locali care se ocupă de domeniul asociaţiilor de proprietari.