Acasă Local Dolj Craiovenii vor plăti din nou apa de ploaie?

Craiovenii vor plăti din nou apa de ploaie?

-

Compania de Apă Oltenia dă semne că urmează să-i taxeze din nou pe craioveni pentru apa de ploaie. Cum altfel, din moment ce operatorul de apă și canal le cere craiovenilor date despre suprafețele imobilelor (atât suprafața construită, cât și neconstruită) pe care le dețin? Până în prezent, au primit astfel de solicitări proprietarii care locuiesc la bloc și au contorizare individuală la apă. Solicitările au venit împreună cu ultimele facturi emise de Compania de Apă Oltenia, din câte precizează craiovenii înștiințați de furnizori. „Eu am contorizare individuală la apă. La ultima factură, venită în aceste zile, am primit atașat un plic și o declarație în care mi se solicită să spun ce suprafață are apartamentul. Nu înțeleg rostul acestei cereri, decât dacă vor să plătim din nou apa meteorică“, spune un locatar din blocul A25, cartier Rovine. Mult mai lămuritor, președintele Asociației de proprietari nr.16 din cartierul craiovean 1 Mai spune ce se solicită prin declarația cerută de CAO. „În asociația noastră, trei blocuri sunt deja separate cu utilitățile, inclusiv apa. Și eu locuiesc într-un astfel de bloc și am primit, într-adevăr, odată cu factura de apă și canal un plic în care am găsit o declarație pe care trebuie să o completez. În această declarație se spune așa: «declar pe proprie răspundere că suprafața imobilului este de….. din care suprafață construită……. și suprafață neconstruită……» Se mai arată că datele sunt necesare pentru refacerea bazei de date pe care o are CAO și că trebuie să o returnez în 15 zile de la primire. Nu știu pentru ce le este necesar și dacă sunt obligat să le transmit declarația. Ar fi o bănuială, că ar intenționa să ne taxeze pentru apa pluvială“, spune Constantin
Gheorghe, proprietar în blocul M11 din cartierul 1 Mai. De menționat că asociațiile de proprietari nu au primit până la acest moment astfel de notificări.

Taxa pe ploaie, la mâna Consiliului Local

Reprezentanții CAO confirmă că au transmis craiovenilor astfel de solicitări ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 215/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și că există o posibilitate foarte mare ca începând din anul 2019 să fie reintrodusă taxa pentru apa meteorică. „Am solicitat astfel de declarații abonaților noștri, deoarece după modificarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cel mai probabil, începând din anul viitor, va fi reintrodusă taxa pentru apa pluvială. La acest moment plătesc această taxă doar persoanele juridice. O atfel de taxă a mai existat în trecut, dar la un moment dat a fost eliminată“, a declarat Alin Șuiu, unul dintre directorii CAO.
Textul legii a fost publicat în Monitorul Oficial și este în vigoare din data de 3.08.2018. Noile reglementări legale sunt în sensul că: „La articolul 31, după alineatul (22) se introduc două noi alineate, alineatele (23) și (24), cu următorul cuprins: (23) Costurile generate de colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor pluviale sunt suportate de utilizatorii serviciului.
(24) Prin excepție de la prevederile alin. (23), autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot adopta hotărâri pentru scutirea populației de la plata colectării, transportului, epurării și evacuării apelor pluviale cu suportarea din bugetul local, în limita disponibilităților și a sumelor alocate cu această destinație“.
Legea spune negru pe alb, apa de ploaie o plătește cel care utilizează serviciul de canalizare, adică cetățeanul. Totodată, norma legală dă posibilitatea Consiliului Local să scutească de la plata acestei taxe populația orașului Craiova.
De menționat că legea dă posibilitatea autorităților locale să acorde „ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile și persoanele singure care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie, denumite în continuare ajutoare lunare, în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și de canalizare“. Tot de la bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite se pot acorda ajutoare pentru branșarea la rețeaua de apă și canal, persoanelor sau familiilor nevoiașe.

Taxă desființată

În Craiova s-a renunțat la facturarea apei pluviale în toamna anului 2014. De la acea dată, apa meteorică a fost plătită doar de agenții economici.

ȘTIRI VIDEO GdS