CEO a înregistrat anul trecut un minus de 126 de milioane de lei
CEO a înregistrat anul trecut un minus de 126 de milioane de lei
CEO a înregistrat anul trecut un minus de 126 de milioane de lei

Complexul Energetic Oltenia (CEO) a încheiat al treilea an consecutiv cu pierderi. Este vorba de un minus de 126 de milioane de lei, înregistrat anul trecut. Suma figurează într-un document al companiei, cu toate că datele economice ale anului 2016 nu au fost încă prezentate oficial. Este vorba de Planul privind disponibilizările pe anii 2017-2018, care va fi supus aprobării acţionarilor companiei, pe 13 martie. Administraţia companiei menţionează, în acelaşi document, un mic profit din activitatea de producţie. Minusul este însă cauzat de activitatea financiară. Cel mai greu în acest domeniu atârnă creditul în yeni accesat pentru modernizarea unor grupuri de la Termocentrala Turceni. Este de amintit că în anul 2014 compania a înregistrat pierderi de aproape 700 de milioane de lei. De asemenea, în anul 2015, pierderile s-au cifrat la peste 900 de milioane de lei, pentru ca pe anul trecut pierderile să scadă, totuşi, la 126 de milioane de lei. Bugetul anului 2016 prevedea însă un profit de 600.000 de lei, însă obiectivul nu a fost atins de către administraţie.

Disponibilizări colective de la 1 mai

Potrivit Planului privind disponibilizările pentru următorii doi ani, numărul de salariaţi afectaţi de măsurile de concediere colectivă din perioada 2017-2018 va fi de 1.740, respectiv: etapa I – 1.000 de salariaţi, începând cu 1.05.2017; etapa a II-a – 740 de salariaţi, începând cu 1.05.2018. Acest plan privind concedierea a 1.740 de salariaţi într-o perioadă de doi ani (2017-2018) se bazează pe următoarele realităţi şi considerente: „Lipsa unui suport puternic şi eficient din partea autorităţilor şi a acţionarilor în vederea finalizării exproprierilor necesare dezvoltării fronturilor de lucru pentru asigurarea productivităţii necesare. Întârzierea exproprierilor generează costuri suplimentare privind extracţia cărbunelui datorită programului de lucru la șapte zile pe săptămână, efectuarea unor lucrări de taluzare necesare respectării tehnologiei de exploatare, cu unghiuri de taluz corecte pentru siguranţa în exploatare a utilajelor şi a lucrătorilor, pentru asigurarea în timp util a lucrărilor de decopertare, pentru reducerea cheltuielilor generate de montarea sau repoziţionarea benzilor de transport cărbune şi a utilajelor principale. Condiţiile dificile de muncă din cariere şi perimetrele de activitate exterioară, în perioada decembrie – februarie (exemplu, iarna 2016 -2017) conduc la reducerea eficienţei activităţii desfăşurate de fiecare salariat; manipularea dificilă a cărbunelui îngheţat la preluare, transport, încărcare, descărcare în diverse mijloace de transport necesită personal adiacent faţă de efectuarea acestor activităţi în condiţii normale de lucru; în perioadele în care se înregistrează temperaturi extreme, intervenţiile pentru remedierea defecţiunilor sunt mult mai dificile, atât în sectorul minier, cât şi în cel energetic, necesitând timp suplimentar de lucru; vechimea utilajelor (până la 44 de ani) generează în perioada în care există solicitări mari de cărbune, defecţiuni/opriri, predictibile şi normale, care trebuie remediate urgent, de personal specializat; necesitatea redistribuirii personalului de la activitatea de producţie şi mentenanţă către punctele de încărcare-descărcare pe cale ferată reprezintă timp de aproximativ 4 luni/an obstrucţii majore ale activităţii societăţii; societatea asigură servicii de sistem pentru echilibrarea SEN care nu sunt plătite de catre Transelectrica. Asigurarea disponibilității blocurilor energetice implică costuri însemnate cu o forţă de muncă specializată, dar şi costuri cu întreţinerea şi exploatarea acestor capacităţi de producţie“, conform Planului, care va fi supus aprobării de către acţionari.

Efectele disponibilizărilor colective

Conform administraţiei Complexului Energetic Oltenia, în frunte cu managerul Sorin Boza, efectele implementării planului de disponibilizare se vor concretiza în: reducerea cheltuielilor operaţionale, în special a cheltuielilor cu personalul; redimensionarea forţei de muncă atât în activitatea de producere a energiei, cât şi în minerit în funcţie de volumul producţiei; reorganizarea structurală a societăţii; utilizarea eficientă a forţei de muncă prin redistribuirea temporară a personalului în funcţie de necesităţile de producţie sau mentenanţă; îmbunătăţirea utilizării activelor şi creşterea productivităţii muncii; îmbunătăţirea semnificativă a fluxului de numerar. Sorin Boza a apreciat ca pozitivă reducerea pierderilor pe anul 2016, raportat la situaţia ultimilor doi ani. Cu toate acestea, şefii CEO sperau că vor încheia pe profit anul trecut.

Eugen MARUTA
Este absolvent al Facultății de Litere și Ștințe Sociale și al unui master în Administrația Publică. În anul 2000 a venit în practică jurnalistică la Gazeta de Sud, iar de a doua zi au început să apără în ziar articole sub semnătura sa.