Proiectul “Trans-FORMARE pentru o viaţă mai bună în mediul rural”, implementat de Asociaţia Vasiliada, a început furnizarea cursurilor de calificare profesională în localitatea Urzicuţa, judeţul Dolj.

Astfel, în data de 27octombrie, în localitatea Urzicuța, 28 de persoane selectate de echipa de specialiști au început cursul de îngrijire bătrâni la domiciliu. La finalul perioadei de instruire, beneficiarii vor fi în masură să acorde servicii specializate persoanelor vârstnice imobilizate la domiciliu, în funcție de nevoile acestora.
Cursul cuprinde 120 de ore de teorie și 240 ore de practică și se va finaliza cu un examen, în urma căruia absolvenţii vor primi certificate de calificare recunoscute la nivelul Uniunii Europene.
Persoanele care formează grupul țintă al acestui proiect sunt persoanele inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă sau care se ocupă cu agricultura de subzistență. Aceștia beneficiază de servicii de sprijin pentru facilitarea accesului pe piața muncii, precum: informare și consiliere profesională, orientare şi mediere pe piaţa muncii, formare profesională in meseriile – îngrijitor batrâni la domiciliu, lucrător în structuri pentru construcţii, frizer, brutar si antreprenor. Serviciile sociale vor fi oferite în cadrul celor două Centre Multifuncționale de sprijin și asistență pentru servicii integrate care vor fi înființate în comuna Lipovu, județul Dolj și comuna Balteni, județul Gorj.

Proiectul POSDRU „Trans-FORMARE pentru o viaţă mai bună în mediul rural“  este implementat de Asociația Vasiliada, în parteneriat cu Asociaţia „Mereu pentru Europa“ şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.