DOLJ
• Între orele 9.00 – 18.00, Botoşeşti Paia – integral, posturile de terţi: PT UM Botoşeşti Paia.
• Între orele 8.00 – 17.00, Coţofeni, Posturile de terţi: PTA CFR Coţofenii din Faţă.
• Între orele 17.00 – 18.00, Almăj, Beharca, Guguleni, Teişani, Şchiopu, Moşneni, Bogea – integral, posturile de terţi: PT pompe Apă Coţofenii din Faţă, PTA Cosmorom Beharca, CEF Balkan Photo Energia, PTA CFR Coţofenii din Faţă.

MEHEDINŢI
• Între orele 9.00 – 16.00, Tâmna, PTA Manu – sat Manu.
• Între orele 10.00 – 16.00, Prunişor, PTA Bâltanele – sat Bâltanele.
• Între orele 9.00 – 18.00, Căzăneşti, PTA Gârbovaţul de Sus, PTA Suharu, PTA Ilovu, PTA Glassmineral (terţ) – satele: Gârbovăţul deSus, Ilovu, Suharu.

VÂLCEA
• Între orele 9.00 – 16.00, Sălătrucel, sat Sălătrucel – PTA Sălătrucel 2.