0.6 C
Craiova
sâmbătă, 23 noiembrie, 2019
Acasă Local Gorj Absenteismul este un fenomen al şcolii româneşti

Absenteismul este un fenomen al şcolii româneşti

-

Gazeta de Sud a stat de vorbă cu Justin Paralescu (foto), şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, despre problemele sistemului de învăţământ din acest judeţ, despre măsurile care se impun pentru rezolvarea diverselor situaţii şi despre viitorul educaţiei. Una dintre cele mai importante probleme ale sistemului de învăţământ din Gorj este fenomenul absenteismului, mai ales că lunar sunt înregistrate sute de mii de absenţe.  

Gazeta de Sud: Care au fost cele mai grave probleme ale sistemului de învăţământ din judeţul Gorj în 2011?
Justin Paralescu: Consider că nu putem vorbi de probleme grave la nivelul învăţământului preuniversitar gorjean. Au existat şi există probleme specifice ale şcolii aflate într-o perioadă de reformă profundă, probleme peste care vom trece bazându-ne pe experienţa profesională a corpului profesoral, pe sprijinul familiei şi al partenerilor educaţionali.

GdS: Este absenteismul o problemă în Gorj? Semestrul trecut câte absenţe s-au înregistrat la unităţile şcolare din judeţ?
J.P.: Absenteismul este un fenomen al întregii şcoli româneşti. Foaia de parcurs elaborată de MECTS este documentul care, începând cu acest an şcolar, pune oficial, în premieră, problema prevenirii şi reducerii absenteismului elevilor. Prin urmare, s-au stabilit programe de prevenţie şi monitorizare la nivelul inspectoratului şi al fiecărei unităţi şcolare din judeţ. Putem spune că, în Gorj, absenteismul este sub control, fenomenul fiind monitorizat zilnic. În primul semestru s-au înregistrat 730.448 de absenţe, din care 219.181 sunt motivate. Numărul absenţelor este pe un trend descendent, în luna decembrie înregistrându-se cu peste 100.000 de absenţe mai puţin decât în octombrie. Fiecare şcoală şi-a adaptat programele de măsuri la propriile realităţi, încercând să reducă acest fenomen. Fiecare director de unitate şcolară a ştiut ce măsuri se impun în ograda sa, astfel încât elevii să nu mai absenteze.

GdS: În unităţile şcolare din Gorj vor fi introduse cartele antichiul?
J.P.: Ministerul Educaţiei lucrează la o aplicaţie complexă pentru a avea contact permanent cu unităţile de învăţământ. Programul va contabiliza intrările şi ieşirile din unitatea de învăţământ. La nivelul judeţului Gorj, pentru a se ocupa de această parte vor fi delegaţi doi informaticieni. Prioritate au unităţile de învăţământ liceal şi profesional. Nu numai elevii vor fi pontaţi prin acest sistem, ci şi cadrele didactice.  

GdS: Câţi elevi existau în Gorj acum trei ani şi câţi sunt în prezent?
J.P.: În anul şcolar 2008-2009, Gorjul avea 70.449 de preşcolari şi elevi. În prezent, are 64.748. Cauzele scăderii populaţiei şcolare sunt altele, abandonul şcolar fiind nesemnificativ sub raport cauzal. În 2009, am avut 289 de elevi în abandon. În 2011, au fost 245. Fenomenul este în scădere. Avem programe de prevenţie şi pe abandon. Acestea antrenează învăţătorii, diriginţii, consilierii psihopedagogi din şcoli, consiliile şcolare ale elevilor, consiliile reprezentative ale părinţilor, comunităţile locale. Cauzele determinante ale abandonului rămân în continuare: repetenţia, plecarea în străinătate, situaţia materială precară a familiei, căsătoria, lipsa de implicare a familiei în procesul educaţional, familia dezorganizată, lipsa de motivaţie pentru învăţare.

GdS: În acest an vor mai fi comasări? Din ce motive?
J.P.: Procesul de comasare a început în anul 2000 şi va continua. Comasări vor fi şi la sfârşitul acestui an şcolar. Se are în vedere încadrarea în cheltuielile pentru fiecare elev, respectarea legii privind numărul de elevi în constituirea formaţiunilor de studiu, înlăturarea învăţământului simultan la gimnaziu, eficientizarea cheltuielilor de întreţinere, asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii.

GdS: Câte microbuze şcolare sunt în Gorj şi de câte ar mai fi nevoie pentru ca problema transportului şcolarilor să fie rezolvată? Există comune fără mijloc de transport al elevilor? Dar comune în care există un singur microbuz şcolar?
J.P.: Există 55 de microbuze în 51 de aşezări, câte două la Mătăsari, Dănciuleşti, Cruşeţ şi Bâlteni. Celelalte localităţi, în număr de 47, au câte un microbuz. Nevoia de microbuze cade în sarcina conducerilor de şcoli şi a consiliilor locale. La solicitarea acestora, ISJ Gorj demarează procedura de achiziţie. În prezent, au sosit trei noi mijloace de transport şcolar.

GdS: Linia telefonică TelVerde a fost pusă în funcţiune? Ce rol va avea? Există probleme de corupţie la nivelul unităţilor şcolare din Gorj? În 2011 şi 2010 aţi primit sesizări referitoare la acte de corupţie sau alte probleme grave din şcoli?
J.P.: A fost înfiinţată o linie de TelVerde pentru clasa pregătitoare, care va furniza părinţilor şi altor doritori informaţiile necesare pentru o bună colaborare cu şcoala şi nu numai. Nu am avut profesori anchetaţi de DNA.

GdS: Câţi elevi preconizaţi că vor fi înscrişi în clasa pregătitoare?
 J.P.: În clasa pregătitoare vor fi înscrişi 2.898 de elevi, iar în clasa I – 3.123 de elevi. Ne-am preocupat serios de această problemă şi asigurăm părinţii că sunt locuri suficiente în şcoli. La TelVerde, părinţii pot afla informaţii despre înscrierea în clasa pregătitoare, regulile impuse de lege. Copiii care împlinesc şapte ani până la data de 31 august 2012 vor fi înscrişi în clasa I. Cei care împlinesc şase ani până la 31 august 2012 vor fi înscrişi în clasa pregătitoare. Totuşi, la solicitarea părinţilor, şi aceştia din urmă pot fi înscrişi în clasa I dacă frecventează, în anul şcolar 2011-2012, grupa mare, pregătitoare pentru şcoală, sau dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de şase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2012 pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora făcută de specialişti atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Părinţii copiilor care împlinesc şase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2012 care nu optează pentru înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare îşi vor înscrie copiii la grădiniţă, în grupa mare.

GdS: Ce măsuri aţi luat în ceea ce priveşte liceele unde promovabilitatea la examenul de bacalaureat a fost scăzută şi chiar zero?
J.P.: Aceste licee au fost incluse în graficul de inspecţie şcolară generală al ISJ Gorj, iar două dintre ele au şi fost inspectate. Urmează şi celelalte, în număr total de şapte. Conducerile acestor unităţi liceale au întocmit programe de pregătire suplimentară cu elevii, inclusiv programe remediale cu elevii cu un ritm de învăţare mai lent.

GdS: Câte licee din Gorj vor elabora pentru anul şcolar viitor un plan de şcolarizare diminuat cu cel puţin o clasă la nivelul clasei a IX-a? Despre ce unităţi este vorba şi de ce?
J.P.: Diminuarea planului de şcolarizare poate apărea şi ca efect al scăderii populaţiei şcolare. Din acest motiv, pentru anul şcolar viitor vor fi mai puţine clase de început la liceu. Dacă ne referim la diminuare ca rezultat al examenului de bacalaureat, putem spune că avem şi două astfel de situaţii la nivelul oraşului Târgu Jiu.

GdS. Vor reveni în Gorj şcolile de arte şi meserii? Şi-au manifestat directorii de şcoli această dorinţă?
J.P.: Da. Vom avea şapte clase a X-a, profil profesional, cu absolvenţi de clasa a IX-a, la GSI Bustuchin, GSI Stoina, GSIM Rovinari, CT Motru, CTA „Traian Vuia“ Târgu Jiu, CT „H. Coandă“ Târgu Jiu, alte trei clase cu stagii de pregătire practică la GSIE Turceni.

GdS: Şcolile din judeţ au pază? Care este situaţia în ceea ce priveşte violenţa în şcoli? Au fost probleme deosebite în 2011?
J.P.: Sunt şcoli care au pază proprie sau în parteneriat public-privat, prin asociaţiile de părinţi, dar avem şi şcoli fără pază. Fiecare şcoală din judeţ dispune de propriul sistem de siguranţă pentru elevi şi personalul didactic, de mijloace de supraveghere video. La nivel de inspectorat şi şcoli, există un plan de prevenire şi combatere a fenomenului violenţei în mediul şcolar. Atât comisia judeţeană antiviolenţă, cât şi cele din şcoli monitorizează acest fenomen. În anul şcolar 2010-2011, nu s-au semnalat evenimente deosebite.

GdS: Ce noutăţi va aduce acest an şcolar?
J.P.: Foarte multe! Dintre acestea, le amintim pe cele legate de mobilitatea personalului didactic, titularizarea la nivelul unităţii de învăţământ, susţinerea examenului de definitivat la nivelul inspectoratului şcolar, clasa pregătitoare la ciclul primar şi multe altele. Noi sperăm ca rezultatele de la examenele importante de anul acesta să fie mult mai bune, de asemenea, sperăm ca elevii olimpici să aducă multe medalii şi trofee, aşa cum ne-au obişnuit. Avem elevi foarte buni în şcolile din judeţ!

ȘTIRI VIDEO GdS

Proiect Google: Robotul care sortează gunoaiele

Una dintre firmele Alphabet, cunoscută iniţial ca Google X, care dezvoltă diverse proiecte considerate adesea SF, în zona de robotică, lucrează la...

România primește la Berlin 3 premii pentru educație

Global Leadership Conference a reunit săptămâna aceasta, la Berlin, participanți din 74 de țări care implementează programe moderne de educație antreprenorială și financiară.