În Dolj, 181 de cadre didactice cu drept de pensionare şi-au prelungit activitatea la catedră

Cadrele didactice femei care împlineau vârsta de 62 de ani la 1 septembrie au avut posibilitatea, pentru prima dată, anul acesta, să îşi depună cerere pentru menţinerea ca titular în sistem până la 65 de ani. Cererile trebuia depuse până la data de 31 ianuarie. În judeţul Dolj, au solicitat prelungirea activităţii peste 100 de cadre didactice femei.

În anul şcolar următor, în Dolj nu vor fi doar 41 de profesori care rămân peste vârsta de pensionare la catedră. Acestora li se alătură alte 140 de cadre didactice femei, care la 1 septembrie ar fi împlinit vârsta de pensionare, respectiv 62 de ani. Conform unei decizii a Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie, doamnele au avut dreptul să rămână ca titulare la catedră până la vârsta de 65 de ani. Pentru a-şi prelungi activitatea, cadrele didactice femei nu au mai avut nevoie de acordul consiliilor de administraţie de la şcoală şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, aşa cum s-a procedat în cazul cadrelor didactice bărbaţi.
„În timpul verii, a intervenit o hotărâre a Înaltei Curţi prin care doamnele profesoare au primit dreptul, conform principiului egalităţii şanselor, să îşi desfăşoare activitatea până la vârsta de 65 de ani de drept, obţinând prelungirea activităţii după vârsta de pensionare. Cererile trebuia depuse până pe 31 ianuarie. Aş vrea să fac o remarcă. Doamnele nu sunt obligate să stea în activitate până la vârsta de 65 de ani. Pot cere pensionarea mai devreme. Dar, subliniez, că dacă nu cer pensionarea mai devreme, unităţile şcolare sunt obligate să le menţină titulatura până la 65 de ani“, a precizat inspectorul şcolar general adjunct Janina Vaşcu.
Potrivit inspectorilor şcolari, cele mai multe cadre didactice femei care au cerut prelungirea activităţii până la 65 de ani ocupă posturi de învăţători sau educatoare.

Pe 26 februarie, prima listă cu posturile didactice din Dolj

După ce au stabilit care cadre didactice rămân în activitate peste vârsta standard de pensionare, managerii unităţilor şcolare au realizat oferta de posturi de predare pentru anul şcolar următor, care înainte de a fi publicată trebuie avizată de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.
„Suntem în plină perioadă de analiză, corectare şi avizare a proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi didactice. În perioada 12-22 februarie, unităţile şcolare au fost programate cu aceste proiecte ale planului de încadrare pentru a fi analizate şi avizate de către Inspectoratul Şcolar. În urma acestei etape, în data de 26 februarie, pe site-ul ISJ Dolj vor fi publicate toate posturile, orele, fracţiunile de norme aşa cum au fost ele declarate de unităţile de învăţământ vacante sau rezervate. Această listă va fi reînnoită după fiecare etapă“, a mai precizat inspectorul şcolar general adjunct Janina Vaşcu.