Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat metodologia pentru ocuparea posturilor didactice pentru anul şcolar următor. Mişcarea personalului va începe în luna ianuarie şi în acest an au apărut modificări care vizează atât profesorii titulari, cât şi pe cei cu contracte pe perioadă determinată. Una dintre noutăţi este că la transfer pot participa şi profesorii debutanţi, fără definitivat, care pot ocupa noi posturi pe perioadă nedeterminată.

În unităţile şcolare, prioritate la posturile didactice au profesorii titulari. În acest an, pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări, întregirea normei se face la propunerea directorilor unităţilor de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie. Decizia este dată însă de inspectorul şcolar general. O altă noutate este că în acest an creşte şi vârsta de pensionare de la 1 septembrie, pentru femei. Astfel, conform noilor prevederi, limita de vârstă este de 61 de ani şi 2 luni, 31 de ani şi 2 luni fiind stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare. Anul trecut, limita de vârstă pentru femei a fost de 60 de ani şi 11 luni, iar stagiul de cotizare, 30 de ani şi 11 luni. Pentru bărbaţi se menţin aceleaşi reeguli, adică ieşirea la pensie se face la 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare. O altă prevedere a metodologiei este că în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018, cadrele didactice titulare, femei, care au avut calitatea de personal didactic titular, reîncadrate în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2018-2019, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, care nu împlinesc 65 de ani până la 1 septembrie 2019, pot opta, în scris, fie pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, fie pentru pensionarea începând cu 1 septembrie 2019. Profesorii pot fi menţinuţi în activitate încă trei ani peste vârsta de 65 de ani dacă au gradul didactic I sau titlul științific de doctor şi dovedesc competenţă profesională deosebită, au obţinut calificativul „foarte bine“ şi nu au fost sancționați disciplinar în ultimii cinci ani şcolari încheiaţi.

Cum se pot transfera debutanţii

Metodologia de anul acesta are prevederi referitoare la cum se pierde statutul de titular. Astfel, din acest an, cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar care se angajează, prin concurs, cu funcţia de bază în unităţile de învăţământ preuniversitar înființate în structura instituţiilor de învăţământ superior, fără personalitate juridică, îşi pierd calitatea de cadre didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar. Acestea pot reveni cu statut de cadre didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar numai prin participarea la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice sau catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar, în condiţiile prezentei metodologii. În cazul restructurărilor, dar şi pentru completările de norme în care sunt două sau mai multe cadre didactice dintr-o unitate de învăţământ din acest an, pentru salvarea titularilor se ia în calcul şi renunţarea la cadrele didactice care împlinesc vârsta de 65 de ani la 1 septembrie.
Pentru profesorii care susţin concurs de titularizare în vară, la repartizare, întâietate vor avea cadrele didactice care au obţinut minimum 7 pe posturi didactice vacante, indiferent de statutul anterior. După acestea, vor fi repartizate cadrele didactice titulare în învăţământul de stat sau particular înainte de înscrierea la concurs, dar şi cadrele didactice debutante care sunt înscrise la concursul de definitivat, sesiunea 2019. Acestea pot ocupa posturi vacante cu contract pe perioadă nedeterminată, indiferent de viabilitatea lor. Astfel, nu va fi nevoie de un alt post vacant pe patru ani pentru a se tranfera. Condiţia este ca la examenul din vară să obţină minumum 7.