Admitere la Facultățile de Agronomie și Horticultură

Universitatea din Craiova organizează admitere pentru anul școlar 2019 - 2020

Universitatea din Craiova organizează admitere la Facultățile de Agronomie și Horticultură pentru anul școlar 2019-2020

FACULTATEA DE AGRONOMIE

Agricultură (învăţământ la zi): 55 locuri la buget şi 45 locuri cu taxă

Agricultură (IFR): 75 locuri cu taxă

Montanologie (învăţământ la zi) 27 locuri la buget şi 33 locuri cu taxă

Controlul şi expertiza produselor alimentare (învăţământ la zi): 32 locuri la buget şi 18 locuri cu taxă

Măsurători terestre şi cadastru (învăţământ la zi): 29 locuri la buget şi 21 locuri cu taxă

Silvicultură (învăţământ la zi): 28 locuri la buget şi 22 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Oportunităţi de carieră:

Absolvenții Facultății de Agronomie pot activa în management agricol, silvicultură, protecția plantelor, agricultură, ecologie, înbunătățiri funciare, controlul calității produselor alimentare (industria cărnii, laptelui, uleiului, zahărului, panificație, industria berii, industria vinului), poliția vamală, consultantă agricolă, irigații și ameliorarea solului, control vamal, agro-turism, protecția mediului, topografie și cadastru, fitofarmacie, industria alimentară, mecanizarea agriculturii, cercetare în agricultură, silvicultură, geodezie, topografie, expertiză în agricultură, alimentație, imobiliare, silvicultură, învăţământ.

Toate detaliile, aici.

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

  • Biologie (învăţământ la zi): 40 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă
  • Peisagistică (învăţământ la zi): 24 locuri la buget şi 16 locuri cu taxă
  • Horticultură (învăţământ la zi): 29 locuri la buget şi 31 locuri cu taxă
  • Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (învăţământ la zi): 34 locuri la buget şi 26 locuri cu taxă
  • Tehnologia prelucrării produselor agricole (învăţământ la zi): 27 locuri la buget şi 33 locuri cu taxă

Absolvenţii Facultăţii de Horticultură se pot angaja în domenii precum: horticultură, peisagistică, ingineria produselor alimentare, biologie, ingineria mediului, protecţia plantelor, ştiinţele solului, conservarea biodiversității, managementul ecosistemelor antropice, pentru sectoarele de producţie, cercetare, învăţământ, servicii, management şi consultanţă, expertiză, analize şi determinări de laborator, business, finanțarea investițiilor rurale, managementul integrat al producţiei horticole şi agroalimentare, dezvoltarea spaţiului rural etc.

Toate detaliile, aici