Acasă Actualitate Cale lungă până la autorizarea acoperişului

Cale lungă până la autorizarea acoperişului

-

După ce s-au trezit amendate de poliţia locală pentru acoperişurile de la blocuri construite ilegal, asociaţiile de proprietari şi-au dat seama că trebuie să obţină autorizaţii de construire.

Unele dintre ele au scăpat de amenzile aplicate, pentru că le-au contestat în instanţă, dar tot trebuie să intre în legalitate.
Ceea ce nu au făcut cu ani în urmă, chiar dacă de lucrări s-au ocupat asociaţiile de proprietari sau proprietarii, trebuie să obţină acum. În primul rând, trebuie să urmeze anumiţi paşi

„în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire pentru intrarea în legalitate a sistemelor de învelitoare tip şarpantă executate fără autorizaţie de construire şi pentru care a fost aplicată amenda contravenţională şi dispusă măsura intrării în legalitate de către Poliţia Locală“, se arată într-un răspuns din partea administraţiei locale a municipiului Craiova.

Primul pas, certificatul de urbanism

Pașii necesari obținerii unei autorizații de construire a unui acoperiș de bloc sau intrării în legalitate în situația în care acesta a fost construit ilegal sunt prevăzuți în Ordinul nr. 839/2009 – norme de aplicare a Legii nr. 50/1991.

Obținerea autorizației de construire se face de către asociația de proprietari pentru blocul în cauză.

Asociaţia cere acordul proprietarilor din imobil, pentru că acoperișul blocului face parte din condominiu, întreținerea cade în sarcina tuturor proprietarilor.
În primul rând, se solicită de la primărie un certificat de urbanism. În vederea obţinerii acestuia,

Acoperişurile construite ilegal trebuie autorizate

„se vor scoate extrasul de PUZ/PUG şi planul de încadrare în zonă de la Primăria Craiova în baza unei cereri (formular tip existent la registratura PMC) completate, la care se vor ataşa, în copie, un act de proprietate, un certificat de nomenclatură stradală şi un releveu cadastral al unui apartament. Se va depune la registratura Primăriei Municipiului Craiova dosarul întocmit pentru obţinerea certificatului de urbanism ce va cuprinde următoarele documente: cerere tip completată în toate rubricile (formular existent la registratura PMC), un act de proprietate în copie, un releveu cadastral în copie, un extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile faţă de data înregistrării cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în original, un certificat de nomenclatură stradală în copie, copie după nota de constatare şi procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite de către Poliţia Locală, copie după documentul de plată al amenzii sau după hotărârea judecătorească rămasă definitivă prin care a fost exonerată asociaţia de proprietari de la plata amenzii, extrasul de PUZ/PUG şi încadrarea în zonă obţinute anterior de la PMC (original şi copie), fotografii cu blocul (inclusiv cu zona de acoperiş vizibilă), pentru care se solicită intrarea în legalitate“, se arată într-un răspuns dat GdS de către administraţia locală.


Scopul pentru care se va solicita emiterea certificatului de urbanism este „schimbare sistem învelitoare din terasa în șarpantă-intrare în legalitate“.

Arhitectul le rezolvă

Hăţişul birocratic nu se opreşte aici. După ce au în mână certificatul de urbanism, asociaţiile de proprietari trec la următorul pas, obţinerea autorizaţiei de construire. Pentru aceasta, asociaţia va contracta un proiectant, respectiv un arhitect diplomat cu drept de semnătură înscris în tabloul arhitecţilor.

„Lista arhitecţilor cu drept de semnătură şi datele de contract ale acestora poate fi obţinută de la sediul Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Oltenia, din Craiova.
Arhitectul sau firma de proiectare vor întocmi documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, precum şi documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, din această documentaţie tehnică urmând a face parte şi piese scrise şi desenate întocmite de alţi specialişti, respectiv inginer expert tehnic atestat pentru cerinţa rezistenţă şi stabilitate, respectiv inginer expert tehnic atestat pentru cerinţa siguranţă la foc, verificatori de proiecte, auditor energetic, inginer de rezistenţă, inginer de instalaţii.
Toate informaţiile cu privire la derularea procedurilor de obţinere avize, întocmire expertize şi proiectare, ulterioare emiterii certificatului de urbanism, pot fi obţinute de la arhitectul cu drept de semnătură ce va fi contractat şi care va avea calitatea de şef proiect“, se arată în acelaşi răspuns.

Autorizaţia este valabilă un an

Taxele pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire sunt stabilite de Codul Fiscal, la art. 267.

Autorizația de construire se eliberează în cel mult 30 de zile, de către primărie, și are o valabilitate de cel mult 12 luni.

ȘTIRI VIDEO GdS