Acasă Actualitate Află ce bursă primeşte copilul tău

Află ce bursă primeşte copilul tău

-

Cuantumul pentru unele  categorii de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2018-
2019, va fi mai mare comparativ cu anul şcolar trecut. Totodată,  numărul beneficiarilor este mai mare. Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10.2018 a aprobat următoarele burse :1018 burse de performanţă, reprezentând 3% din numărul elevilor înscrişi lacursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de125 lei/luna; 1339 burse de merit, reprezentând 8% din numărul elevilor înscrişi la cursurile învăţământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 90 lei/lună; 2008 burse de studiu, reprezentând 9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile învăţământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 70 lei/luna; 4073 burse sociale, reprezentând 12% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 60 lei pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi 70 lei/luna pentru elevii din învăţământul liceal, din care: -burse medicale pentru toţi elevii îndreptăţiţi (conform solicitărilor înaintatede către unităţile de învăţământ);- burse pentru persoane defavorizate.
În cazul în care numărul de burse aprobate este mai mic decâ t numărul elevilor
care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ stabilesc anual criterii specifice de acordare a burselor
şcolare.
În anul şcolar 2017-2018, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.
407/26.10.2017, au fost aprobate următoarele categorii de burse şcolare:
41018 burse de performanţă reprezentând 3% din numărul elevilor înscrişi la
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat , în cuantum de 125
lei; 41329 burse de merit reprezentând 6% din numărul elevilor înscrişi la
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia celor din
învăţământul primar, în cuantum de 75 lei; 41994 burse de studiu reprezentând 9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia celor din învăţământul primar, în cuantum de 55 lei;
44074 burse sociale reprezentând 12% din numărul elevilor înscrişi la
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat , în cuantum de 50 lei
pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi 60 lei pentru elevii din
învăţământul liceal, din care: burse medicale pentru toţi elevii îndreptăţiţi (conform
solicitărilor înaintate de către unităţile de învăţământ) şi burse pentru persoane
defavorizate.
La nivelul anului de învăţământ 2017-2018, suma achitată pentru bursele şcolare a fost de circa 1.249.131 lei.

În anul şcolar 2018-2019 cursurile învăţământului preuniversitar de

stat din Craiova sunt frecventate de un număr de 39.953 elevi , din care un număr de
33.943 elevi sunt potenţiali beneficiari de burse după cum urmează: 11.632 elevi în învăţământul primar; 8.601 elevi în învăţământul gimnazial; 12.374 elevi în învăţământul liceal; 1.336 elevi în învăţământul profesional. Restul de
6.010 elevi sunt cuprinşi în forme de învăţământ seral, fără frecvenţă, şcoli de maiştri şi postliceale.

ȘTIRI VIDEO GdS