Amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei vor fi date, începând cu 1 octombrie, celor care dețin construcții și amenajări fără avize și/sau autorizații privind securitatea la incendiu, au anunțat joi reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Conform prevederilor legale, punerea în funcțiune, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, a construcțiilor și amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinație atrage după sine aplicarea sancțiunilor contravenționale.
IGSU precizează că în primele opt luni ale anului 2017 s-au depus eforturi susținute pentru soluționarea celor 22.969 de solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu.
„În urma verificării do­cumentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, la nivel național au fost emise 3.643 de avize de securitate la incendiu și 2.086 de autorizații de securitate la incendiu. De asemenea, în perioada 1 ianuarie – 31 august, inspectorii de prevenire au derulat 27.717 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 9.520 de amenzi în cuantum de 12,2 milioane lei“, se arată într-un comunicat de presă al IGSU.
Totodată, a fost elaborată o platformă on-line, sub forma unui ghid practic, prin intermediul căreia persoanele interesate pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora.
IGSU precizează că este dispus să sprijine soluționarea situațiilor obiectivelor care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu și intrarea în legalitate, prin certificarea îndeplinirii măsurilor de securitate la incendiu și eliberarea actului administrativ. Obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/ investitorilor construcțiilor.
Specialiștii arată că documentația tehnică, în baza căreia se emite autorizația de securitate la incendiu, trebuie întocmită, conform prevederilor legale, de proiectanți și certificată de către verificatorii de proiecte, atestați. Pentru obținerea acestui act administrativ, IGSU nu percepe taxe.
În cazul în care este constatată încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situații de urgență pot decide oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, sancțiune care nu este condiționată de existența autorizației de securitate la incendiu. Criteriile pentru aplicarea măsurii complementare de oprire a funcționarii ori utilizării sunt reglementate în HG nr. 915/2015.