Avioane Craiova, fără director

Autori


Directorul Avioane Craiova SA, Radu Costaşuc, are scaunul legat de planul de reducere a costurilor de funcţionare a fabricii, spun surse din cadrul societăţii. Din cauza problemelor financiare, Avioane Craiova funcţionează la limita supravieţuirii, iar administratorii societăţii trebuie să reducă la minimum costurile.

„Consiliul de Administraţie se va întruni în curând, iar pe ordinea de zi se află şi un plan de acţiune pe 2010. Vom avea bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi măsurile care trebuie luate pentru reducerea unor costuri, cum ar fi cele cu utilităţi. Nu poţi cheltui bani cu utilităţile în zonele în care nu se produce nimic“, spun sursele citate. Anunţul făcut recent de guvern privind achiziţia a 24 de avioane multirol F-16 second hand este o veste proastă pentru industria de armament de la Craiova. Aceasta deoarece americanii nu au ofertă de offset, aşa cum aveau ofertanţii suedezi de la SAAB, spre exemplu, în cazul cumpărării de către statul român a aparatelor JAS 39 Gripen. Chiar şi italienii de la Alenia Aeronautica legau preluarea Avioane Craiova de un eventual contract al MApN pentru avioanele la care sunt implicaţi, Eurofighter Typhoon. SAAB a făcut o ofertă de preluare graduală a fabricii de la Craiova, însă condiţiile au fost inacceptabile de statul român.


Statul a eşuat şi în negocierile cu Aero Vodochody, cehii care păreau cei mai dispuşi să preia fabrica şi care produceau, printre altele, avioane de antrenament – adică apropiat de profilul societăţii oltene. Colacul de salvare care a ţinut în viaţă fabrica au fost comenzile făcute de statul român, care a comandat prin MApN avioane IAR-99 Şoim. Fie noi, fie prin transformarea unora standard. Criza şi alocaţiile mici au întrerupt contractele cu MApN. În prezent, în anumite medii se discută despre un nou posibil contract, însă nimic nu este stabilit. Până atunci însă, fabrica trebuie să taie din costuri. Ea poate fi băgată la orice oră în insolvenţă de cei aproape 300 de salariaţi disponibilizaţi anul trecut, dar care mai au de încasat sume importante pentru munca prestată înainte de a pleca acasă. Furnizorii de utilităţi bat şi ei la poartă. Mandatul directorului Radu Costaşuc a expirat pe 19 martie. El îi va fi prelungit în funcţie de măsurile pe care le propune.Comenteaza acum

15 Comentarii

 1. eu said:

  Ce masuri sa propuna un asemenea director?!A avut vreo solutie de cind este director?Poate sa-l intrebe pe Peta cit mai au de trait?De cred ca el
  a luato pe cind Peta a reusit sa-si faca plinul si acum nu-i pasa ce se alege de restu.Alah conduceri a avut fabrica asta in ultimi ani.Pacat de oameni.

 2. Dan Rotariu said:

  IncA O FABRICA PUSA in functiune in socialism si pe pusa pe butuci de capitalism. Schimbati sistemul care va saraceste, proletari!

 3. Dan Rotariu reda Manifestul Comunist scris deMarx said:

  “Istoria tuturor societăţilor de pînă azi este istoria luptelor de clasă.”

  “În aceeaşi măsură în care se dezvoltă burghezia, cu alte cuvinte capitalul, se dezvoltă şi proletariatul, clasa muncitorilor moderni, care nu trăiesc decît atîta vreme cît găsesc de lucru şi care găsesc de lucru numai atîta vreme cît munca lor sporeşte capitalul. Aceşti muncitori, care sînt siliţi să se vîndă cu bucata, sînt o marfă ca oricare alt articol din comerţ şi prin urmare sînt supuşi deopotrivă tuturor vicisitudinilor concurenţei, tuturor oscilaţiilor pieţei.”

  “Toat e mişcările de pînă acum au fost mişcări ale unor minorităţi sau în interesul unor minorităţi. Mişcarea proletară este mişcarea independentă a imensei majorităţi, în interesul imensei majorităţi.”

  “Condiţia esenţială pentru existenţa şi dominaţia clasei burgheze este acumularea bogăţiei în mîinile unor particulari, formarea şi sporirea capitalului; condiţia existenţei capitalului este munca salariată.”

  “C omuniştii se deosebesc de celelalte partide proletare numai prin aceea că, pe de o parte, în lupta proletarilor de diferite naţiuni ei scot în evidenţă şi susţin interesele comune, independente de naţionalitate, ale întregului proletariat; pe de altă parte, prin aceea că, pe diferitele trepte de dezvoltare ale luptei dintre proletariat şi burghezie, ei reprezintă întotdeauna interesele mişcării în totalitatea ei.”

  “Scopul imediat al comuniştilor este acelaşi ca şi al tuturor celorlalte partide proletare: constituirea proletariatului ca clasă, răsturnarea dominaţiei burgheziei, cucerirea puterii politice de către proletariat.”

  ” Ceea ce caracterizează comunismul nu este desfiinţarea proprietăţii în general, ci desfiinţarea proprietăţii burgheze.”

  “A fi capitalist înseamnă a ocupa în producţie nu numai o poziţie pur personală, ci şi o poziţie socială. Capitalul este un produs colectiv şi nu poate fi pus în mişcare decît prin activitatea comună a numeroşi membri ai societăţii, ba, în ultimă instanţă, numai prin activitatea comună a tuturor membrilor societăţii.
  Capit alul nu este deci o forţă personală, ci o forţă socială.
  Aşadar, atunci cînd capitalul este transformat în proprietate colectivă, aparţinînd tuturor membrilor societăţii, aceasta nu înseamnă transformarea unei proprietăţi personale în proprietate socială. Ceea ce se transformă este numai caracterul social al proprietăţii. Ea îşi pierde caracterul ei de clasă.”

  “Vă îngroziţi că vrem să desfiinţăm proprietatea privată. Dar în societatea voastră actuală proprietatea privată este desfiinţată pentru nouă zecimi din membrii societăţii; ea există tocmai datorită faptului că nu există pentru nouă zecimi. Ne imputaţi deci că vrem să desfiinţăm o proprietate care presupune condiţia necesară ca imensa majoritate a societăţii să fie lipsită de proprietate.”

  ” Comunismul nu ia nimănui putinţa de a-şi însuşi produse sociale, el ia doar putinţa ca prin această însuşire să fie aservită munca altuia.”

  “Prole tariatul va folosi dominaţia lui politică pentru a smulge burgheziei, pas cu pas, întreg capitalul, pentru a centraliza toate uneltele de producţie în mîinile statului, adică în mîinile proletariatului organizat ca clasă dominantă, şi pentru a mări, cît se poate de repede, masa forţelor de producţie.”

  “C înd, în cursul dezvoltării, vor fi dispărut deosebirile de clasă şi întreaga producţie va fi fost concentrată în mîinile indivizilor asociaţi, atunci puterea publică îşi va pierde caracterul ei politic. În s ensul propriu al cuvîntului, puterea politică este puterea organizată a unei clase pentru asuprirea alteia. Dacă proletariatul, în lupta sa împotriva burgheziei, se uneşte în mod necesar ca clasă, dacă, prin revoluţie, devine clasă dominantă şi, ca clasă dominantă, desfiinţează vechile relaţii de producţie făcînd uz de forţă, atunci el desfiinţează, o dată cu aceste relaţii de producţie, şi condiţiile de existenţă ale antagonismului de clasă, ale claselor în genere, şi prin aceasta, propria sa dominaţie de clasă.
  Locul vechii societăţi burgheze, cu clasele şi antagonismele ei de clasă, îl ia o asociaţie în cadrul căreia dezvoltarea liberă a fiecăruia este condiţia pentru dezvoltarea liberă a tuturor.”

  “Să tremure clasele dominante în faţa unei Revoluţii Comuniste. Proletarii n-au de pierdut în această revoluţie decît lanţurile. Ei au o lume de cîştigat.”

  “P ROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VĂ!”

 4. Ion said:

  Ce costuri cu utilitatile cind majoritatea muncitorilor sint acasa?? Poate costuri cu salariile celor care nu au lipsit mereu din fabrica adica directori ….si personal tesa.Sa se faca un control si sa platesca toti cei vinovati de situatia fabricii sau poate asta sa dorit :falimentarea ei.

 5. ??? said:

  Guvernantilor le este mai comod sa cumpere de-a gata avioane, fie ele si la mana a doua, decat sa se implice si sa le faca in tara, sa valorifice aceasta fabrica, sa dea de lucru unui personal calificat existent, sa asigure prin munca acestuia venituri la buget, buget de care se plang mereu ca e anemic si-i fac transfuzii sa-l mai tina in viata prin imprumuturi externe. Incompetenta, dezinteres sau sunt grupuri interesate sa se falimenteze fabrica si s-o cumpere pe nimic, dupa reteta bine cunoscuta?

 6. impresia mea, said:

  un infinit dezinteres si abea acum se vede de ce sant in stare conducerile marilor intreprinderi care au pierdut comenzile avute inainte de89.lipsa de implicare cu adevarat si mentinerea incompetentilor in ac societati a dus la riunarea lor . sau bucurat ca sant directori si atat .in fond trebuia sa se orienteze si sa continue dar uite ca nu au stiut cum sa faca .

 7. Dan Rotariu reda Manifestul Comunist scris deMarx said:

  Proletariatul trece prin diferite trepte de dezvoltare. Lupta sa împotriva burgheziei începe o dată cu existenţa sa.

  La început luptă muncitori răzleţi, apoi muncitorii unei fabrici, pe urmă muncitorii unei ramuri de muncă dintr-o localitate împotriva burghezului care-i exploatează direct. Ei îşi îndreaptă atacurile nu numai împotriva relaţiilor burgheze de producţie, ci şi împotriva uneltelor de producţie înseşi; ei distrug mărfurile străine, care le fac concurenţă, sfărîmă maşinile, dau foc fabricilor, caută să recucerească poziţia pierdută a muncitorului medieval.

  Pe treapta aceasta muncitorii formează o masă împrăştiată pe tot întinsul ţării şi fărîmiţată de concurenţă. Coeziunea maselor de muncitori nu este încă rezultatul propriei lor uniri, ci rezultatul unirii burgheziei, care, pentru a-şi atinge scopurile sale politice, trebuie, şi mai poate deocamdată, să pună în mişcare întreg proletariatul. Pe această treaptă, aşadar, proletarii nu combat încă pe duşmanii lor, ci pe duşmanii duşmanilor lor, ei combat rămăşiţele monarhiei absolute, pe moşieri, burghezie neindustrială, mica burghezie. Toată mişcarea istorică este astfel concentrată în mîinile burgheziei; orice victorie cucerită în acest chip este o victorie a burgheziei.

  Dar, o dată cu dezvoltarea industriei, proletariatul creşte nu numai ca număr; el este concentrat în mase tot mai mari, forţa lui sporeşte, şi el simte tot mai mult acest lucru. Interesele, condiţiile de existenţă înăuntrul proletariatului se nivelează tot mai mult, căci maşina şterge din ce în ce mai mult deosebirile dintre diferitele munci şi reduce salariul aproape pretutindeni la un nivel deopotrivă de scăzut. Concurenţa crescîndă a burghezilor între ei şi crizele comerciale ce izvorăsc de aici fac ca salariul muncitorilor să fie tot mai nestabil; perfecţionarea neîncetată şi într-un ritm tot mai accelerat a maşinilor face ca condiţiile de viaţă ale proletarilor să devină tot mai nesigure; ciocnirile individuale dintre muncitor şi burghez iau tot mai mult caracterul unor ciocniri între două clase. Muncitorii încep prin a forma coaliţii[9] împotriva burghezilor, ei se unesc ca să-şi apere salariul. Ei înfiinţează chiar asociaţii cu caracter permanent pentru a se pregăti în vederea eventualelor răzvrătiri. Pe alocuri lupta izbucneşte sub formă de insurecţii.

  Din timp în timp înving muncitorii, dar numai în mod trecător. Adevăratul rezultat al luptelor lor nu este succesul imediat, ci unirea mereu crescîndă a muncitorilor. Această unire este înlesnită prin mijloacele de comunicaţie tot mai numeroase, create de marea industrie, care stabilesc legături între muncitorii din diferite localităţi. Această legătură e suficientă pentru ca numeroasele lupte locale, care au pretutindeni acelaşi caracter, să fie centralizate într-o luptă naţională, într-o luptă de clasă. Orice luptă de clasă este însă o luptă politică. Iar unirea, pentru înfăptuirea căreia cetăţenii din evul mediu, cu drumurile lor vicinale, au avut nevoie de veacuri, este realizată de proletarii moderni, datorită drumului de fier, în cîţiva ani.

  Această organizare a proletarilor ca clasă şi, prin aceasta, ca partid politic, este sfărîmată din nou în fiecare moment de concurenţa dintre muncitorii înşişi. Ea renaşte însă tot mai viguroasă, tot mai închegată, mai puternică. Folosind dezbinările din sînul burgheziei, ea îi smulge acesteia, sub formă de legi, recunoşterea unora din interesele muncitoreşti. De exemplu, legea cu privire la ziua de muncă de zece ore în Anglia.

 8. eu said:

  pt. nr.5: Ce personal calificat mai are Avioane? Stiti bine ca au ramas in societate numai slugile lui PETA, asa zisii “competenti”! Au ramas doar lingaii care nu aveau nici o sansa sa se angajeze in alta parte. In ceea ce-l priveste pe Costasuc sa plece sa faca niste piulite, seibi, ca doar aia e calificarea sa.

 9. roman polanschi said:

  Am auzit ,ca exista niste fosti salariati care primesc salarii compensatorii pe 3 ani incepind de anul trecut .
  De unde sint banii aia ?
  Tot fabrica ii plateste ?
  Ceva nu este curat pt plata a trei ani .
  Nu am mai auzit nicaieri de plati compensatorii pe trei ani .
  Cred ca va furati singuri caciula la Avioane Craiova .

 10. Lica said:

  E timpul sa se termine si cu Avioanele.Dupa revolutie in Craiova am distrus totul.Toti cei care au condus aceste fabrici nu si-au urmarit decat interesul personal(vezi IUG,Electro si Mat),Prosti manageri dar in schimb mari profitori.E timpul ca oamenii de la Avioane sa-si caute drumul lor in viata,chiar daca acum este un moment foarte greu.Specialisti la Avioane n-au fost nici inainte iar acum lipsesc cu desavarsire!

 11. Legea Lustratiei said:

  S-au privatizat exact ,sectoarele care mergeau si ce era de privatizat ciuciu . . . Trebuia privatizat managementul ! Adica directori , contract, rezultate ! Nu mergea ? Altul taticu . . . Rusine din “90 pana in prezent ! Cum spuneam vom ajunge sa importam si c.a.c.a.t.u.l , ca asta nu era adus de afara . Astea sunt rezultatele prostiei din cabina de vot . . .

 12. fost angajat said:

  Ce director ? Pai costasuc nici ca inginer n-a facut nimic. E doar omu de paie al lui peta. Nici cu presa nu-l mai lasa sa vorbeasca ca spune numai prostii. Conducerea nu face decat sa astepte pomana de la guvernanti si sa-si ia salariile nesimtite in fiecare luna. O tarla de incompetenti si profitori ordinari.

 13. OOOO said:

  ……ORICUM ERAU DEPASITI IN TEHNOLOGIA AVANSATA – CLAR…….

 14. mine said:

  Nu au bani….dar prime de Craciun si Pasti cum de au luat?Cat a fost prima de Craciun si pentru ce merite deosebite?Toti angajatii sunt acasa .Se duce decat sindicatul ca sa fie platiti cu 100%,ceilalti stau de doi ani aproape acasa.Pentru ce prime atata timp cat nu-si platesc datoriile fata de cei ce-au plecat si au hotarari definitive si executorii??? Pentru ca Peta este razbunator.Dar sa nu uitati ca razbunarea este arma Prostilor. Cu P mare de la Peta.Si nu ramane nimic fara rasplata, toate se platesc!
  La timpul lor.Despre fabrica -pacat.Dar Basescu nu vede decat axa Washington-Londra.
  In loc sa faca contract cu Saab-ul si sa salveze locuri de munca,alesul poporului astauia care nu are minte a ales sa cumpere pe bani grei rebuturi.Dar parca sunt banii lui…vor plati Romanii cum ii place lui sa-si rada de bietul popor.Sa plateasca ! A ales si-acum a cules!!!!

 15. Partidu said:

  URAAAA! Mare realizare la Avioanu Craiova. In loc sa se faca alegeri sindicale pentru ca le expira mandatul liderii si-au votat astazi prelungirea mandatului cu doi ani. Asa s-a ajuns la situatia absurda ca un lider sa reprezinte 2-3 angajati pentru ca in urma disponibilizarilor pleaca ceilalti angajati (liderii au imunitati sindicale chiar daca profesional sunt zero). Acest spert le-a fost propus de peta ca sa voteze voteze punctul cel mai important de pe ordinea de zi si anume ELIMINAREA DIN STATUT A INTERDICTIEI CA LIDERUL DE SINDICAT SA FIE MEMBRU AL UNUI PARTID POLITIC. Sa votat in unanimitate.
  Biroul sindical asteapta ofertele partidelor politice (nu se accepta decat euroi).

Alte stiri

Sumarul ediției de miercuri, 31 martie 2010

Actualitate

» Obiectivitate „marca Amelia Căprărin“
» Festin expoziţional la Târgul de Paşte
» Avioane Craiova, fără director
» Managerii de şcoli ţin cu dinţii de scaun
» Moody’s a înrăutăţit ratingurile a cinci bănci elene, ca urmare a vulnerabilităţii lor financiare
» Suspendarea lui Solomon, prelungită
» Bursa a înregistrat miercuri scăderi modeste pe toţi indicii, sectorul SIF a pierdut circa 0,50%
» Mandatul de arestare preventivă a lui Sergiu Băhăian a fost prelungit
» Rezultatul la proba teoretică pentru permisul auto va fi valabil 12 luni
» Primăria Capitalei vrea să obţină mai mulţi bani din comerţul stradal
» ANRE: Preţul gazelor livrate populaţiei ar putea rămâne constant până la 1 ianuarie 2011
» Handbal: Federaţia va premia echipele campioane cu 20.000 euro
» Vicepreşedintele Judecătoriei Petroşani, arestat preventiv
» CE cere reforme urgente în zona euro în urma adâncirii decalajelor între statele membre
» Păcuraru şi Morega au susţinut în instanţă că aveau doar relaţii de serviciu, fiind colegi de partid
» Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi de peste 3 milioane lei în luna martie
» Gorj: 120 de angajaţi ai ISU, în acţiune de Paşti
» Maria Băsescu a vizitat căminele de bătrâni din Gorj
» Craiova: Ari Roland Jazz Quartet, în această seară la Filarmonica “Oltenia”
» Unităţile bancare sunt închise trei zile de Paşte, cu excepţia unor agenţii din marile magazine
» Ministrul agriculturii vrea obligativitatea Codului de bune practici
» Ministrul agriculturii vrea obligativitatea Codului de bune practici

Local

» Schizofrenicul
» Cum poate fi anihilată reţeaua
» Impact mortal pe DE 70
» „Bizoni“ în trafic sub ochii oamenilor legii
» „Rabla“ pentru firme, fiasco la prima strigare
» Scurte ştiri

Dolj

» Se deschide ţeava
» Poliţist cercetat în libertate, după ce a ucis o femeie

Gorj

» Finul din Gorj al lui Cătălin Voicu, abonat la contracte publice
» Peste 40 de unităţi şcolare vor fi comasate în Gorj

Sport

» Deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor vizitează Londra
» Marica aşteaptă în zadar felicitările selecţionerului Răzvan Lucescu
» Ungur a început bine la Napoli
» SCM, la penultimul meci acasă
» Revine Claudiu Ştefan la CSM?
» Gimnastele, victorioase în Franţa
» „Sorinaccio“, fără atacanţi
» „Pepe“, înjurat
» Violeţi de furie

Magazin

» Scurte ştiri
» Moda primăverii, la preţ redus
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Fereşte-te de radar!
» Picătura de cunoaştere
» Bancul zilei
» Vremea în Oltenia
» Ia te uită!
» HOROSCOP

Top