Incompatibilitate și conflict de interese administrativ 2 aleși locali din Mehedinţi şi VâlceaAgenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a doi aleși locali, după cum urmează:

Dumitru Ciurel, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Malovăț, județul Mehedinți, se află în conflict de interese administrativ. Potrivit ANI, acesta a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului local Malovăț privind concesionarea/arendarea suprafeței de pășune-izlaz comunal al comunei Malovăț, pentru anul 2010, în baza căreia a fost încheiat și s-a derulat Contractul de arendare între Primăria Malovăț, în calitate de arendator și soția persoanei evaluate, în calitate de arendaș, având ca obiect terenul în suprafață de 19,92 ha, situat în extravilanul localității Negrești.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) și art. 77, alin. 1) din Legea nr. 393/2004.

Dumitru Brădeanu, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Racoviță, județul Vâlcea, se află în conflict de interese administrativ. ANIA a precizat că acesta a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local prin care s-a aprobat închirierea pășunilor aflate în proprietatea privată a comunei Racoviță, județul Vâlcea, și ulterior, în calitate de Președinte al Asociației Crescătorilor de Bovine, Ovine, Caprine, Porcine și Albine Racoviță, județul Vâlcea, a încheiat cu Consiliul Local al comunei Racoviță, județul Vâlcea, contractul de închiriere având ca obiect închirierea pășunilor aflate în domeniul privat al comunei Racoviță pentru pășunatul animalelor, în suprafață de 85,5 ha.


Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. f) și art. 77, alin. 1) din Legea nr. 393/2004.

Art. 70 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia ‘Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative’;

Art. 77 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia ‘Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prevăzute în art. 47 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001’.Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 18 octombrie 2018

Top