ANI: Şeful secţiei Urologie din Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, incompatibil

Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul lui Vasile Bălăşoiu, şeful secţiei Urologie în cadrul Spitalului Județean de Urgențã Târgu Jiu, județul Gorj. Acesta, în perioada 29 mai 2006 – 21 decembrie 2016, a deținut simultan funcția de șef Secție Urologie în cadrul Spitalului Județean de Urgențã Târgu Jiu și funcția de administrator în cadrul S.C. Uromed Cab S.R.L., având ca obiect principal de activitate „activitãți de asistențã medicalã specializatã”, încãlcând astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborat cu art. 185, alin. (15) din Legea 95/2006.

Medicul a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoana a încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

·         art. 178, alin. (1), lit. b) și lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit cãruia „Funcþia de manager persoanã fizicã este incompatibilã cu: […] lit. b) exercitarea oricãrei activitãþi sau oricãrei alte funcþii de manager, inclusiv cele neremunerate, […] lit. g) exercitarea funcþiei de membru în organele de conducere, administrare ºi control în societãþile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare”;


·         art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit cãruia „Dispoziþiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) ºi g) referitoare la incompatibilitãþi ºi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancþiunea rezilierii contractului de administrare ºi a plãþii de despãgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiþiile legii, se aplicã ºi ºefilor de secþie, de laborator ºi de serviciu medical din spitalele publice”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat  […]  starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de luni, 24 iulie 2017

Top