Primăria Craiova angajează inspector în cadrul Biroului Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă

Autori


Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante:

– inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 21.09.2017, ora 10.00 – proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor ingineresti;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;


-perfecţionări/ specializări în domeniul protecţiei civile şi prevenirea şi stingerea incendiilor.

  1. a) Certificat Absolvire Formare Iniţială şi Perfecţionare în calificarea de Inspector de Protecţie Civilă, efectuate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă;
  2. b) Certificat Absolvire în calificarea Cadru Tehnic cu Atribuţii în Domeniul PSI.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei şi cuprinde în mod obligatoriu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarului public, republicată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416.235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

www.primariacraiova.ro

 


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 19 iulie 2018

Top