Primăria se pregăteşte să ridice maşinile parcate neregulamentar

Din luna mai, maşinile parcate neregulamentar în Craiova vor putea fi ridicate (Foto: Arhiva GdS)
Din luna mai, maşinile parcate neregulamentar în Craiova vor putea fi ridicate (Foto: Arhiva GdS)

Primăria Craiova a făcut primul pas în implementarea regulamentului privind ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor staţionate sau parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al oraşului. Autorităţile din Bănie au iniţiat procedura de consultare publică a acestui regulament, care se află deja pe site-ul primăriei şi pentru care se aşteaptă sugestii şi propuneri până pe data de 21 aprilie. Ulterior, regulamentul va fi dezbătut public, iar apoi, în forma sa finală, va fi supus la vot în consiliul local. Având în vedere toate aceste aspecte, ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar în Craiova nu se va putea face mai devreme de luna mai.

Regulamentul privind ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor staţionate sau parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, în forma în care a fost conceput acum de autorităţile locale, are la bază Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Potrivit acestuia, poliţistul rutier este cel care poate dispune ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar, însă procedura privind ridicarea vehiculului se aplică în mod corespunzător şi de poliţistul local. Ambii au calitatea de agenţi constatatori, iar aria lor de acţiune este cea specificată de art. 143 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002.

Astfel, vor putea fi ridicate maşinile staţionate în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia „Staţionarea interzisă“ şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării; pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m; în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice; în pante şi în rampe. Agentul constatator mai poate interveni însă şi „în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară“, care sunt prevăzute expres la articolul 142 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002. Iar aici sunt menţionate, printre altele, şi staţiile mijloacelor de transport public de persoane, trotuarele (dacă nu se asigură spaţiu de cel puţin un metru pentru circulaţia pietonilor) şi pistele pentru biciclete.

Maşinile – ridicate, fotografiate şi transportate în siguranţă

Potrivit regulamentului, dispoziţia de ridicare a unui vehicul se face în scris şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: data, ora şi locul ridicării vehiculului, gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului care dispune măsura şi unitatea din care acesta face parte, temeiului juridic referitor la norma încălcată, precum şi date privind numărul de înmatriculare şi marca vehiculului. Totodată, poliţistul rutier sau local mai trebuie să facă menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului şi privind avariile vizibile de pe vehicul, „pentru a se evita eventuale litigii cu proprietarii“. Dispoziţia de ridicare se emite obligatoriu în trei exemplare, primul pentru emitent, al doilea pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru operatorul desemnat de către administraţia publică locală să ridice maşina, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.

Regulamentul mai face referire şi la modul cum trebuie ridicate şi transportate vehiculele, şi anume „în condiţii de siguranţă“. Astfel, legea spune că ridicarea maşinilor se va face în aşa fel încât să nu se producă nici un fel de eveniment rutier sau deteriorări tehnice ale vehiculului, iar transportul la locul de depozitare să se realizeze în condiţii care exclud deplasarea pe propriile roţi a vehiculului ridicat (se asigură preluarea în totalitate a vehiculului transportat pe caroseria vehiculului transportor).


Când nu se dispune ridicarea

Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează „în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane“. Totodată, regulamentul spune că „transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate“. În acest caz, se suportă doar contravaloarea operaţiunii de ridicare/coborâre, iar „plata se achită, efectiv, la faţa locului, către angajaţii operatorului, anterior coborârii vehiculului de pe platformă“. În cazul în care proprietarul maşinii nu este de acord cu plata operaţiunilor menţionate mai sus, legea spune că vehiculul urmează să fie transportat şi depozitat la locul special amenajat de către operator, caz în care proprietarul va suporta în totalitate cheltuielile.

În ceea ce priveşte depozitarea vehiculelor, regulamentul specifică faptul că aceasta trebuie să se facă numai în spaţii corespunzătoare, cu o serie de dotări minime precum: nivelarea terenului, împrejmuirea întregului perimetru, aşternerea de piatră spartă (în cazul în care se consideră necesar se poate asfalta sau betona întreaga suprafaţă sau părţi din aceasta), asigurarea iluminării pe timpul nopţii şi a pazei permanente, asigurarea unui spaţiu administrativ pentru relaţia cu publicul şi pentru încasarea tarifelor, montarea unui post telefonic şi asigurarea mijloacelor de comunicare (staţii emisie-recepţie, telefoane mobile). „Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spaţiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore, iar maşina se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acesteia“, se mai arată în regulament. Tot aici se menţionează faptul că tariful de depozitare se calculează pe intervale de 24 de ore, începând cu momentul depozitării, nefracţionat.

În momentul de faţă însă, Primăria Craiova nu a stabilit un tarif privind ridicarea şi depozitarea autovehiculelor parcate neregulamentar, nu a delegat nici operatorul care să se ocupe de acest lucru şi nu a anunţat nici locul unde vor fi depozitate maşinile ridicate, toate acestea urmând să fie supuse mai întâi votului consilierilor locali. Astfel, având în vedere toţi paşii care trebuie urmaţi, ridicarea vehiculelor parcate sau staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova nu se va putea face mai devreme de luna mai.
Comenteaza acum

Alte stiri

23 mai 2017

DISPOZIŢIA NR. 3637 – PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală DISPUNE: Art.unic: Se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 23.05.2017, ora 10.00, în ...

Sumarul ediției de luni, 6 martie 2017

Top