Elevii pot contesta notele, iar managerii pot fi schimbaţi de profesori

Autori


Elevul poate contesta nota primită la lucrările scrise, iar dascălul are obligativitatea să justifice notarea dată în termen de cinci zile. Fiecare şcoală trebuie să stabilească pentru elevi semne distinctive, fie că este vorba de uniformă, cravată, ecuson, iar directorii pot fi schimbaţi prin votul Consiliului de Administrație, acestea sunt doar câteva dintre prevederile noului regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial pe 13 ianuarie 2015.

Ministerul Educaţiei Naţionale a elaborat un nou regulament şcolar ce vine în sprijinul elevilor, dar aduce, în acelaşi timp, prevederi stricte pentru fiecare angajat al unei unităţi şcolare. „Practic, se introduc atribuţii concrete pentru serviciul secretariat, administrativ, pentru Consiliul de Administraţie al şcolii, director, elevi, părinţi. În unitatea noastră de învăţământ există de câţiva ani, de exemplu, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei. Acum însă, acest regulament aduce o procedură unitară valabilă pentru toate unităţile şcolare. O noutate este obligativitatea înfiinţării unei comisii care să lupte împotriva discriminării“, a spus Ionuţ Bistriceanu, managerul Colegiului Tehnic Energetic din Craiova.

Cravata alb-albastră de la Energetic va ajunge la gâtul elevilor de liceu

Altă obligativitate impusă de acest regulament este ca toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj să stabilească pentru elevi cel puţin un semn distinctiv pentru a creşte siguranţa în şcoală. Totodată, în fiecare şcoală trebuie stabilite condiţiile de acces pentru personal, elevi şi vizitatori. „Este precizat faptul că în urma consultării Consiliului reprezentativ al părinţilor şi a Consiliului reprezentativ al elevilor, Consiliul profesoral din fiecare şcoală trebuie să stabilească pentru elevi cel puţin un semn care să îi diferenţieze, fie că este vorba de ecuson, uniformă, eşarfă sau altele asemenea. Aceste semne trebuie comunicate Poliţiei şi Jandarmeriei din judeţ. Ca semn distinctiv al şcolii avem cravată cu dungi alb-albastre şi emblema unităţii de învăţământ, care însă este obligatorie pentru ciclul primar şi gimnazial. La liceu este mai greu să determinăm elevii să poarte acest semn distinctiv, însă vom purta discuţii atât cu părinţii, cât şi cu dascălii şi cu elevii pentru a decide dacă este nevoie să alegem alt însemn. Ar fi un lucru foarte bun, deoarece în anii trecuţi ne-am confruntat cu situaţii în care în incinta şcolii au intrat elevi de la alte licee pe care am fost nevoiţi să îi sancţionăm“, a adăugat Bistriceanu. Managerii de şcoli şi profesorii vor avea la dispoziţie un nomenclator al actelor de violenţă în care se precizează concret care sunt faptele ce pot fi considerate ca atac la persoană, atentat la securitatea unităţii şcolare, atentatul la bunuri sau alte fapte de violenţă sau atentate la securitate în spaţiul unităţii de învăţământ. Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii, alarma falsă, incendierea şi tentativa de incendiere, introducerea armelor în spaţiul şcolar, dar şi consumul sau traficul de alcool sau stupefiante în şcoală sunt considerate atentat la securitatea unităţii şcolare.

Notele obţinute la lucrările scrise vor putea fi contestate de elevi

Regulamentul aduce veşti bune pentru elevii care se consideră nedreptăţiţi la lucrările scrise. Dacă până acum existau în nenumărate rânduri discuţii despre notele obţinute de mulţi dintre elevi la testări, de acum aceştia pot depune chiar contestaţii. În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al acestuia pot solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ reevaluarea lucrării scrise. Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor avea obligaţia să reevalueze lucrarea scrisă. Media notelor acordate separat de cele două cadre didactice este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de cele două cadre didactice. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă, şi nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. Dacă diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin de un punct, contestaţia este acceptată. Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei rămân definitive. „În unitatea noastră de învăţământ, de foarte mult timp dascălii procedează extrem de transparent. Fiecare testare este însoţită şi de punctajul acordat. În momentul în care dascălul aduce lucrările corectate, înainte de trecerea notelor în catalog copiii au posibilitatea să semnaleze nemulţumirile. Tot ca noutate, regulamentul prevede faptul că numărul de note la fiecare disciplină trebuie să fie egal cu numărul de ore, înainte era numărul de ore plus unu. Toate unităţile de învăţământ trebuie să încheie cu părinţii în momentul înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor în registrul unic matricol un contract educaţional în care trebuie înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. Consiliul de Administraţie trebuie să monitorizeze modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contract. Tot ca noutate extrem de importantă este faptul că unităţile şcolare sunt conduse de Consiliu de Administraţie, iar preşedintele acestuia este directorul şcolii“, a precizat Adriana Călinoiu, director adjunct la Colegiul Naţional „Ştefan Velovan“.

Noul regulament aduce însă şi nemulţumiri. Directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ se consideră însă nedreptăţiţi. Potrivit acestora, ei nu au un rol bine stabilit şi de cele mai multe ori nu sunt luaţi în calcul, deşi sunt cei mai în măsură să vorbească despre partea didactică din şcoli.

Managerii unităţilor de învăţământ pot fi demişi prin votul consiliului profesoral

Şi elevii care se gândesc să se transfere de la o unitate şcolară la alta trebuie să ştie că, odată cu apariţia acestui regulament, au apărut modificări. „Transferul se face cu aprobarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ la care elevul doreşte să se transfere. În cadrul învăţământului liceal, elevii de clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul. Tot ca noutate, directorul unităţii de învăţământ poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a Consiliului de Administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri“, a menţionat Zamfirică Petrescu, managerul CN „Fraţii Buzeşti“ din Craiova. În cazul în care managerul este destituit pe baza votului profesorilor este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în Consiliul de Administraţie al inspectoratului şcolar.

Sunt manageri care vor doar dascăli de excepţie în şcoli


La CN „Ştefan Velovan“, directorii adjuncţi doresc ca toate catedrele vacante să fie scoase la concurs. „Este vorba de calitatea dascălului care ajunge în faţa elevilor şi noi chiar dorim să punem o condiţie pentru unitatea noastră de învăţământ, media 9, de exemplu. Avem elevi foarte buni, olimpici naţionali care merită dascăli bine pregătiţi. Am vrea ca cei din minister să ia o decizie pentru ca toate catedrele vacante să nu mai fie date pe alte criterii. Vrem ca acestea să fie repartizate doar după examenul de titularizare. Am avut anul trecut, de exemplu, patru eleve ale unităţii noastre de învăţământ care au dat examen de titularizare pentru un post de învăţătoare. Au luat note foarte mari, însă au avut neşansa să nu găsească catedre vacante sau să găsească în localităţi departe de casă. Una dintre ele a oţinut 9,60 şi a fost repartizată la o şcoală în Vela, în condiţiile în care este înscrisă şi la facultate. Am considerat că este nedrept şi am cerut chiar detaşare pentru eleva noastră, însă nu s-au găsit soluţii“, a adăugat Panait Popescu, director adjunct la CN „Ştefan Velovan“.

Amendă cuprinsă între 100 şi 1.000 de lei pentru părinţii care nu-şi trimit copiii la şcoală

Noul regulament şcolar, elaborat de Ministerul Educaţiei, prevede că elevii, părinții, dar și profesorii riscă să fie sancționați în cazul nerespectării unor prevederi. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului pe perioada învăţământului obligatoriu poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 şi 1.000 de lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. Regulamentul precizează şi faptul că personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii. Ministerul Educaţiei Naţionale le interzice profesorilor să ceară şi să primească bani, cadouri sau servicii, să colecteze fonduri de la elevi sau părinţii acestora pentru protocol în cazul examenelor, evaluărilor, olimpiadelor sau altor concursuri şcolare, dar şi să facă meditaţii cu propriii elevi. Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială sau educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

Ce părere au părinţii despre regulamentul şcolar

Am cerut un punct de vedere și unui părinte care ocupă funcţia de preşedinte al Asociaţiei părinţilor din CN „Fraţii Buzeşti“. „Mi se pare o prevedere extrem de importantă cea care dă părintelui sau elevului posibilitatea de a contesta nota primită la lucrările scrise. Până la urmă, este vorba de transparenţă şi este foarte important ca elevul să înţeleagă ce a greşit, iar profesorul să justifice notarea. În ceea ce priveşte obligativitatea introducerii unor semne distinctive în toate şcolile este o idee foarte bună. Mă refer explicit la semn distinctiv gen eşarfă, cravată, ecuson, însă nu sunt nici pe departe de acord cu introducerea uniformelor şcolare. Nu contează în ce te îmbraci, contează cum gândeşti şi ce rezultate ai la şcoală. Sunt de acord, de asemenea, şi cu comisiile antiviolenţă şi antidiscriminare. Lupt pentru drepturile copilului şi mi se pare absurd ca acesta să fie jignit sau catalogat“, a spus Ligia Barbu, preşedinte al Asociaţiei părinţilor din CN „Fraţii Buzeşti“.

Declarații ale elevilor:

„Ni se pare extraordinar că avem şansa să contestăm notele. Pentru că nu îndrăzneam până acum să mergem la profesor sau la director să ne plângem că nu suntem mulţumiţi. În ceea ce priveşte comisiile antidiscriminare şi antiviolenţă sunt binevenite. Chiar anul trecut am avut un coleg arab care a fost de nenumărate ori discriminat, jignit. Este foarte bine să avem un semn distinctiv deoarece aşa ne putem recunoaşte colegii din unitatea noastră şcolară“, au spus Andrei Mărăcine, Vlad Vlăsceanu şi Alin Marin, elevi în clasa a VIII-a la Colegiul Tehnic Energetic.

Elevi din clasa a VIII-a de la Colegiul Tehnic Energetic (Foto: Traian Mitrache)

Elevi din clasa a VIII-a de la Colegiul Tehnic Energetic (Foto: Traian Mitrache)

„Discriminare în unitatea noastră de învăţământ nu există, nici violenţă, având în vedere că suntem predominant fete. Însă pot exista şcoli în care astfel de acte se pot întâmpla, de aceea consider că este foarte important să existe astfel de comisii. În ceea ce priveşte contestarea notelor este un lucru foarte bun. Orice notare poate ridica discuţii, pot fi subiectivităţi, preferinţe ale cadrelor didactice care să se reflecte în notele date. Este foarte bine de ştiut că din acest moment elevii au posibilitatea să îşi spună părerea“, a spus Isabela Smarandache, elevă clasa a XII-a la C.N. „Ștefan Velovan“.

Două eleve de nota 10  din C.N. „Ştefan Velovan“ (Foto: Traian Mitrache)

Două eleve de nota 10

din C.N. „Ştefan Velovan“ (Foto: Traian Mitrache)

„Toate aceste noutăţi aduse de noul regulament sunt destul de importante pentru noi, fie că vorbim de semnele distinctive, fie că ne referim la posibilitatea contestării notelor obţinute. Dacă ai o nelămurire poţi cere explicaţii pentru a înţelege ce ai greşit. Urmez profil educator- învăţător, însă sunt destul de descurajată de posturile scoase la concurs în ultimii ani. Am vrea să existe mai multe catedre în mediul urban pentru că pentru mine ar fi practic imposibil să accept o catedră departe de Craiova deoarece vreau să urmez o facultate, să mă perfecţionez, iar naveta nu mi-ar permite acest lucru“, a spus Beatrice Preda, elevă la C.N. „Ștefan Velovan“.


Galerie foto


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de marţi, 20 ianuarie 2015

Actualitate

» Buget de 54,5 milioane de euro, alocat pentru programul Erasmus+ 2015
» ÎCCJ se pronunță miercuri în cazul incompatibilității lui Klaus Iohannis
» Bercea Mondial, condamnat la 2 ani şi 8 luni închisoare pentru mituirea unui angajat din penitenciar
» Prognoza meteo pentru miercuri şi joi
» S-a aruncat în faţa trenului
» Holurile cu poveşti de la Teatrul “Colibri”
» DNA: Fost secretar de stat, urmărit penal pentru dare de mită şi trafic de influenţă
» Deputatul craiovean Ionuţ Stroe, viitorul purtător de cuvânt al PNL

Interviu

» Scriitorul Gheorghe Alexandru la 80 de ani
» Emil Boroghină la 75 de ani: Festivalul Shakespeare, cel mai cutezător şi nebunesc demers

Local

» Anchetă a polițiștilor pornită de pe Facebook
» Bani publici aruncaţi pe apa sâmbetei în Balta Verde
» Severinenii, nemulţumiţi din cauza gropilor din asfalt
» Vâlcea: Un tânăr a fost arestat după ce a furat de şase ori de la aceeaşi societate comercială
» Cu banii dați, dar fără apă
» Mehedinţi: Peste 150 de abateri la regimul circulaţiei în 24 de ore
» Vâlcea: Un bărbat a murit în condiţii suspecte în timp ce se afla la vânătoare
» Mehedinţi: Minori cercetați pentru furt calificat

Dolj

» Lia Olguța Vasilescu și-a găsit nașul în instanţă
» Polițistul care s-a bătut cu un șofer, „iertat“ de procurori
» Insolvența Termo Craiova, bombă cu ceas pentru populație
» ISU „Oltenia“, aproape 9.000 de intervenții în 2014
» Ambulatoriul Spitalului de Urgenţă, încotro?
» Descoperire arheologică de excepţie la Desa
» Elevii de la Liceul Tehnologic Auto, aleşi în proiectul „Adoptă un liceu“
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Mormintele unor războinici celți, descoperite lângă Desa
» ISU “Oltenia” Dolj, moment de bilanţ
» Ford scade producția de mașini la Craiova
» Craiova: 24 de şoferi cu maşini înmatriculate în alte state, sancţionaţi de poliţişti
» Craiova: Se modifică programul de lucru la ghişeul de eliberare a cazierului judiciar
» Universitatea din Craiova va încheia protocoale cu inspectoratele şcolare din regiunea Sud-Vest Oltenia

Gorj

» Doar 5% din cardurile de sănătate au fost activate
» Întâlnire pentru soarta zonei turistice Rânca
» Audieri în dosarul de spălare de bani al sindicalistului Condescu
» CEO nu are datorii către Sarcină
» Gorj: Angajat al CEO decedat la Turceni
» Gorj: Pompierii şi SMURD, solicitaţi de şapte ori pe zi
» Gorj: Cârciumaru, sancţionat pentru discriminare
» Asociaţia „Inimi de Gorjeni”, campanie de strângere de fonduri

Mehedinţi

» Anchetă pornită de pe Facebook

Sport

» Halep: Gajdosova are o servă puternică
» SCM joacă azi în Cupă
» CSU, amical cu Khazar
» Heedari Hoshang operează cântând imnul Craiovei
» Baschet (m): SCM-U Craiova, victorie la scor cu albanezii de la Vllaznia
» Fotbal – Dumitraş: Cu siguranţă tricoul CS Universitatea va arde pe mine în campionat
» Serena Williams, calificată în turul doi la Australian Open

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei

Top