Orașul Dăbuleni se dezvoltă cu fonduri europene

Autori


Orașul Dăbuleni este una dintre localitățile doljene cele mai cunoscute în țară. Faima este dată, fără îndoială, de renumitul brand al pepenilor de Dăbuleni. Așezarea este cunoscută însă de pe când avea statutul de comună, fiind una dintre cele mai mari din țară. Situat în Câmpia Olteniei, în partea de sud-est a județului Dolj, între Bechet și Corabia, orașul Dăbuleni este menționat ca așezare locuită pe 25 aprilie 1539, într-un document emis de domnitorul Radu Paisie. Populat cu oameni harnici, destoinici și mândri, Dăbuleniul a fost scutit de depopulările masive care au avut loc și în anii comunismului, dar și după Revoluție, când mulți români au luat drumul străinătății. Un atu a fost și poziționarea geografică la mai puțin de 50 km de două orașe importante din Olt, Caracal și Corabia. Pământurile din Dăbuleni sunt în mare parte nisipoase, tocmai de aceea cultivarea lor s-a făcut cu mare atenție şi au fost găsite soiuri de plante rezistente la secetă. Principala resursă hidrologică este Dunărea, care se întinde pe partea de sud a granițelor orașului și ale țării. Și bălțile pe care le formează prin inundare oferă zonei un potențial piscicol și pescăresc. Orașul Dăbuleni se întinde pe o suprafață de 18.303 ha, din care 1.048,20 ha intravilan, iar extravilan 17.255 ha. Rețeaua stradală a localității Dăbuleni cuprinde 105 străzi, însumând 82,56 km. După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de peste 85% de proprietari privați, în timp ce terenul neagricol este deținut într-o proporție de peste 75% de stat. Suprafața agricolă totală este alcătuită din teren arabil în cea mai mare parte – 12.860 ha, pășuni și fânețe – 701 ha, și vii și livezi 355 ha. Fondul forestier acoperă 3.265 ha, ocupând locul doi în structura suprafeței administrative a orașului – 18% din totalul suprafeței administrative – și este reprezentat de păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră. În prezent, în Dăbuleni sunt 12.100 de locuitori, iar mulți continuă să vină din satele învecinate datorită oportunităților de a-și asigura mai ușor un venit. Cu toții vor însă să asigure și o educație bună generațiilor care vin din urmă, iar autoritățile locale se preocupă intens de acest capitol important în viața unei comunități. Dăbuleniul asigură parcurgerea învățământului preșcolar, prin cele cinci grădinițe care funcționează la nivelul localității, patru școli gimnaziale, un liceu, care în acest an a reușit să aducă noutatea unei profesionale cu profil sanitar, având în vedere cererea tot mai mare pentru acest domeniu de perfecționare. Aproximativ 60% din absolvenții de liceu urmează cursurile unei instituții de învățământ superior. Numărul total al elevilor și preșcolarilor din cadrul instituțiilor de învățământ sus-menționate este de 1.607. Autoritățile vor să atragă și investitori care să creeze locuri de muncă pentru absorbția celor care ies de pe băncile școlii. Cel mai propice domeniu ar fi cel al procesării recoltelor de legume și fructe. Acestea se bucură de aprecieri deosebite datorită calității lor. De aceea principala ocupație a cetățenilor din orașul Dăbuleni rămâne cultivarea fructelor și legumelor. Consiliul Local Dăbuleni are înregistrată la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci marca individuală Dăbuleni. Totodată, terenurile agricole din jurul localității oferă condiții optime pentru cultivarea viței de vie și a piersicilor. Zona dispune și de potențial turistic, deși unul încă neexploatat așa cum s-ar cuveni, căci Dăbuleniul este parte a sitului natural – nisipurile de la Dăbuleni şi Casa pădurii din Pădurea Potelu.
Începând din 2012, autoritățile din Dăbuleni au accesat mai multe programe de finanțare nerambursabilă prin care au reușit să facă investiții notabile pentru comunitate. Prin Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 a fost construită o platformă pentru desfacerea produselor agricole. Totodată, prin POR 2007-2013 au fost modernizate căile pietonale, au fost amenajate parcări și spații verzi. Totodată, au fost îmbunătățite serviciile urbane de transport prin amenajarea a zece stații de autobuz. Proiectele care vizează modernizarea orașului continuă. Prin POR 2017-2020, axa prioritară 5, vor fi depuse proiecte pentru Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Tot prin POR 2017-2020, axa prioritară 3, se vor accesa fonduri pentru Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Unul dintre cele mai importante proiecte este înființarea unei fabrici de confecții textile la Dăbuleni, care a creat 80 de locuri de muncă pentru bărbații și femeile din localitate.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de duminică, 23 septembrie 2018

Top