Primăria Craiova răspunde acuzațiilor nefondate formulate de administratorul Depozitului Ecologic: SC Eco Sud SA nu trebuie să pună în pericol sănătatea craiovenilor

Principiile care guvernează Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Craiova se bazează pe legalitate, fundamentare, echidistanță și transparență.

Având ca scop general asigurarea interesului public, administrația publică locală, prin conducerea actuală a Primăriei Municipiului Craiova, continuă să acorde cea mai mare atenție cerințelor de mediu ale Comunității Europene, în special atunci când este vorba de protejarea sănătății populației și reducerea la maximum a riscurilor la care aceasta poate fi expusă.
În acest sens, Primăria Municipiului Craiova nu înțelege poziția adoptată de către reprezentanții SC Eco Sud SA, care preferă să pună în pericol cetățenii Municipiului Craiova prin blocarea depozitării deșeurilor, refuzând să-și îndeplinească obligațiile conform contractului de asociere nr. 17/2002 și alegând să dea conotații politice în lipsa justificărilor legale și financiare pe care aceștia sunt obligați să le ofere atunci când transmit orice solicitare către Primărie și Consiliul Local Craiova.
Primăria Municipiului Craiova reiterează faptul că majorarea tarifului de depozitare a deșeurilor solicitată în luna ianuarie 2017 de către SC Eco Sud SA nu poate fi acceptată atât timp cât aceasta nu este fundamentată și nu îndeplinește toate condițiile de legalitate și oportunitate din Ordinul Președintelui ANRSC nr. 109/2007.
Precizăm faptul că, pe 18 aprilie 2017, s-a intrat în posesia corespondenței transmise de către operatorul Depozitului Ecologic, corespondență care conține diverse componente ale tarifului solicitat. La rândul său, Primăria Craiova a comunicat, din nou, reprezentanților SC Eco Sud SA că este necesară completarea documentației și cu alte înscrisuri justificative pentru anumite elemente de cheltuieli, dar și invitația la discuții pe această temă pentru 28 aprilie 2017.
Dorința conducerii Primăriei Municipiului Craiova este de a depune toate diligențele necesare pentru a respecta cerințele de mediu ale Comunității Europene și pentru a proteja populația atât din punct de vedere al asigurării tuturor condițiilor de legalitate și continuitate pentru depozitarea deșeurilor, cât și din punct de vedere al prețurilor practicate de către firma care gestionează Depozitul Ecologic de la Mofleni. Mai mult, Primăria Municipiului Craiova, prin SC Salubritate SRL, și-a achitat cu conștiinciozitate, la termen, toate facturile emise de către SC Eco Sud SA. În acest context, este foarte dificil să înțelegem rațiunea reprezentanților SC Eco Sud SA de a solicita o majorare a tarifului de depozitare a deșeurilor fără fundamentarea legală.
Precizăm, totodată, că SC Eco Sud SA a transmis documentația completă de construire a unei noi celule abia în luna martie 2017, autorizația fiind eliberată de Primăria Craiova pe 14 aprilie 2017. În cei 12 ani de gestionare a Depozitului Ecologic, reprezentanții SC Eco Sud SA știu că o celulă ajunge la un maximum de capacitate în aproximativ cinci ani, iar ultima autorizată a împlinit deja acest termen.
Afirmațiile SC Eco Sud din comunicatele de presă apărute în spațiul public sunt de natură să aducă atingere imaginii instituției noastre față de care nu vom înțelege să rămânem pasivi, încercând astfel să creeze o presiune atât asupra conducerii instituției, cât și asupra funcționarilor publici din Primăria Municipiului Craiova, cu scopul vădit de a obține majorarea tarifului de depozitare, în situația în care o astfel de solicitare nu este judicios fundamentată și care nu corespunde realităților juridice și financiare.
Pasivitatea de care este acuzată Primăria Municipiului Craiova în soluționarea cererii de majorare a tarifului de depozitare reprezintă o afirmație tendențioasă a SC Eco Sud SA, dat fiind faptul că la data de 7.04.2017, autoritatea publică locală a transmis punctul său de vedere motivat prin care le-a comunicat reprezentanților SC Eco Sud SA că solicitarea privind majorarea tarifului de depozitare nu este justificată, întrucât nu sunt fundamentate elementele de cheltuieli care ar conduce la o astfel de majorare.
Prin contractul de asociere nr. 17/2002, finanțarea integrală a programului de investiții la Depozitul Ecologic de la Mofleni, inclusiv proiectarea, construirea, schimbarea destinației terenului și gestionarea cad în sarcina exclusivă a SC Eco Sud SA. Atragem atenția opiniei publice și a tuturor factorilor și autorităților interesate de faptul că operatorul se face direct răspunzător de toate consecințele unei închideri abuzive ale Depozitului Ecologic, indiferent de motivele invocate de către SC Eco Sud SA.
Având ca interes principal sănătatea și confortul populației și respectarea cerințelor de mediu ale Comisiei Europene, conducerea Primăriei Municipiului Craiova își declară public disponibilitatea de a colabora cu SC Eco Sud SA pentru binele interesului public, dar și speranța că SC Eco Sud SA respectă aceleași principii și că nu intenționează să expună craiovenii la riscuri fără precedent în ceea ce privește gestionarea deșeurilor din oraș.

BIROUL DE PRESĂAutori

Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 17 august 2017

Top