Depozitul Ecologic Mofleni este o investiție privată realizată din fondurile proprii ale Companiei Eco Sud S.A. și este unul din primele centre de management al deșeurilor realizate în România în conformitate cu normele de mediu ale Comunității Europene.
Aria de deservire a Depozitului Ecologic Mofleni în conformitate cu contractul de delegare încheiat cu Primăria Municipiului Craiova și cu Autorizațiile de Mediu obținute acoperă întreaga suprafață a Județului Dolj și toți furnizorii de deșeuri din aceasta zonă.
Compania Eco Sud S.A. comunică pe această cale tuturor furnizorilor de deșeuri din Județul Dolj disponibilitatea de a primi imediat cantitățile de deșeuri pe care aceștia doresc să le depoziteze, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în domeniul deșeurilor.
Deșeurile care provin din judetul Dolj sunt acceptate la Depozitul Ecologic Mofleni în condițiile respectării tipologiei și a codurilor menționate în Autorizația Integrată de Mediu și cu respectarea cerințelor prevăzute de HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, a Ordinului 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor și a Ordinului 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, cu modificările şi completările ulterioare.
Așadar, sunt acceptate la depozitare deșeurile care îndeplinesc următoarele criterii:
1. Se regăsesc în lista deșeurilor acceptate în Depozitul Ecologic Mofleni conform autorizației integrate de mediu deținută de operatorul depozitului ecologoc Mofleni.
2. Sunt livrate de transportatori autorizați cu excepția transportatorilor particulari, care aduc deșeuri în cantități mici.
3. Sunt însoțite de documentele necesare, conform Normativului tehnic, inclusiv buletine de analiză pentru deșeurile care nu intră în categoria deșeurilor municipale și cu respectarea HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, Anexa 3 Formularul de încărcare descărcare deșeuri nepericuloase.

Depozitul Ecologic Mofleni este situat în str. Banu Stepan nr. 106, Craiova fiind deschis pentru toți generatorii de deșeuri din județul Dolj.
Compania Eco Sud S.A. este lider de piață în tratarea și eliminarea deșeurilor produse de populație în diverse zone din România dispunând de depozite ecologice, infrastructuri pentru protecția mediului, instalații, platforme de transfer, stații de sortare și compost, de importantă majoră și esențială pentru gestiunea deșeurilor provenite de la populație și agenți economici.
Cu o experiență de peste 20 ani și bazându-se pe cei mai buni specialiști din Comunitatea Europeană, Compania Eco Sud S.A. tratează zilnic o cantitate de peste 3.000.000 kg de deșeuri produse de populație, deține o suprafață ecologică pentru tratarea deșeurilor de peste 2.000.000 de m2, deține investiții private pentru protecția mediului și sănătatea populației iar activitatea desfășurată este de importantă ambientală majoră pentru populație, comunități și autorități locale, contribuind în manieră decisivă la managementul integrat al deșeurilor cât și la realizarea țintelor de mediu stabilite de Comunitatea Europeană pentru România.