În zilele de 20-21 februarie 2019, C.J.R.A.E. Dolj desfășoară Campania de informare ” ÎMPREUNĂ SPUNEM NU BULLYING-ULUI!” în unități școlare din județul Dolj.
Activitatea face parte din Proiectul regional ”ÎMPREUNĂ SPUNEM NU BULLYING-ULUI!- Formal și non-formal în prevenirea și diminuarea fenomenului de bullying” și are ca scop prevenirea și combaterea fenomenului de bullying din mediul școlar.
Obiectivele proiectului sunt:
Informarea elevilor, părinților și cadrelor didactice privind fenomenul de bullying;
Formarea deprinderilor de comunicare asertivă pentru armonizarea relațiilor din mediul școlar;
Consilierea elevilor, părinților și cadrelor didactice în scopul prevenirii și combaterii efectelor fenomenului de bullying.

Finanțarea derulării proiectului regional este asigurată de către Consiliul Județean Dolj.

La acțiunile de informare vor participa peste 1.500 de elevi și aproximativ 150 de cadre didactice din unitățile de învățământ preuniversitar.
Activitatea va fi coordonată de 50 de profesori din centre şi cabinete de asistență psihopedagogică, din cadrul C.J.R.A.E. Dolj.
Finalitatea campaniei este asigurarea unui mediu școlar sigur și prietenos.