Acasă Local Dolj Craiovenii nu vor mai plăti apa de ploaie

Craiovenii nu vor mai plăti apa de ploaie

-

Consiliul Local Craiova a votat, astăzi,  scoaterea de la plată a apei meteorice. Taxa a fost impusă în toamna anului trecut, în baza Legii nr. 215/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 în care se spunea : „la articolul 31, după alineatul (22) se introduc două noi alineate, alineatele (23) și (24), cu următorul cuprins: (23) Costurile generate de colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor pluviale sunt suportate de utilizatorii serviciului”, deşi autorităţile aveau posibilitatea legală să scutească populaţia de la plata acestei taxe ” Prin excepție de la prevederile alin. (23), autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale pot adopta hotărâri pentru scutirea populației de la plata colectării, transportului, epurării și evacuării apelor pluviale cu suportarea din bugetul local, în limita disponibilităților și a sumelor alocate cu această destinație“.
La sfârşitul anului 2018 prevederile mai sus menţionate au fost abrogate prin Legea 114/2018. Drept urmare, furnizorul de apă şi canal al oraşului Craiova şi autorităţile locale au renunţat la taxa pe apa meteorică.

ȘTIRI VIDEO GdS

Horoscopul de weekend

Berbec Alături de colegii de serviciu puteţi finaliza cu succes activităţi pentru care aţi depus mult efort în ultimele zile. Oboseala îşi...