Simularea examenului național de bacalaureat a început luni. În judeţul Dolj, simularea s-a desfășurat în 45 unități de învățământ liceal. Din cei 5024 de elevi de clasa a XI-a înscrişi, s-au prezentat 3481. Un singur elev a fost eliminat, la Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, după ce a fost prins copiind utilizând telefonul.
La clasa a XII-a au fost înscrişi 4613 elevi şi s-au prezentat 3369. Doi elevi au fost eliminaţi, unul de la Colegiul Național “Elena Cuza” din Craiova şi altul de la Liceul Teoretic ”C-tin Brîncoveanu” din Dăbuleni.
Cei doi elevi aveau asupra lor telefonul mobil: în primul caz, acesta i-a căzut din buzunar iar în cel de-al doilea caz elevul a fost prins copiind utilizând telefonul.
Evaluarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. În situația în care nu sunt suficienți profesori de specialitate într-o unitate de învățământ, există și posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte școli.
Miercuri, 21 martie, se va desfășura proba obligatorie a profilului, la istorie sau matematică.