9 C
Craiova
marți, 28 martie, 2023
Știri de ultima orăLocalCum s-au dus 626,8 milioane de lei din bugetul Craiovei

Cum s-au dus 626,8 milioane de lei din bugetul Craiovei

Municipiul Craiova a cheltuit 626,8 milioane de lei în primele nouă luni ale anului, potrivit execuției bugetului local până la data de 30 septembrie 2022. Asta dintr-un total al veniturilor de 668 milioane lei. Din banii cheltuiți până acum, doar 105.741.456 lei au fost pentru dezvoltare (obiective de investiții). Restul s-au dus pe „funcționare“, aici intrând nu doar salariile, ci și curățenia stradală, întreținerea spațiilor verzi sau asfaltarea străzilor și parcărilor.

Cum s-au dus 626,8 milioane de lei din bugetul Craiovei. Consiliul Local Craiova va aproba printre altele, în ședința ordinară de joi, și execuţia bugetului local al municipiului pe primele nouă luni ale anului (până la 30 septembrie 2022). Potrivit acesteia, Craiova a înregistrat până la sfârșitul lunii trecute venituri totale de 668.134.441 lei. Și cheltuielile au fost pe măsură: un total de 626.826.415 lei, majoritatea pentru funcționare.

De unde au venit banii? O parte din impozitele și taxele locale, din care s-au adunat în vistieria oraşului 210.228.703 lei. De asemenea, s-au mai înregistrat venituri din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată – 68.694.199 lei şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale – 283.802.099 lei. Au mai fost încasate sume de la Consiliul Județean Dolj, în cuantum de 3.802.258 lei, și sume pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte – 12.920.230 lei. Plus subvenţii în sumă de 21.437.899 lei.

Primăria Craiova a încasat până la 30 septembrie şi venituri proprii, în sumă de 1.335.306 lei. La venituri mai trebuie menţionate şi sumele de la bugetul de stat pentru susţinerea derulării proiectelor europene aferente perioadei de programare 2014-2020, în cuantum de 15.158.457 lei, şi sumele primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, care au fost de 41.920.266 lei.

Unde s-au dus banii din bugetul Craiovei

Unde s-au dus banii din bugetul Craiovei în primele nouă luni ale anului? În primul rând, 67.743.577 lei s-au consumat pentru funcţionarea primăriei, din care cheltuieli de personal de 35.019.500 lei şi cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 32.767.334 lei. Şi activitatea Poliţiei Locale a consumat până la data de 30 septembrie suma de 25.447.000 lei din bugetul local.

La „Învăţământ“, cheltuielile pentru întreţinere şi funcționare, deplasări, pregătire profesională, chirii, reparaţii curente la clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Craiova au fost în sumă de 22.592.339 lei, în timp ce bursele acordate elevilor au reprezentat 14.536.001 lei. La cheltuieli mai intră şi transferurile către unităţile sanitare din subordinea primăriei, în sumă de 1,9 milioane de lei: Spitalul de Neuropsihiatrie (300.000 lei pentru plata utilităților), Spitalul „Filantropia“ (800.000 lei pentru plata utilităților) şi Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş“ (800.000 lei pentru reparații curente).

36,2 milioane de lei au ajuns la Opera Română Craiova

În primele nouă luni ale anului 2022 s-au efectuat și plăţi în sumă de 70.163.000 lei, sub formă de transferuri pentru instituţiile de cultură şi sport din Craiova. De regulă, cea mai mare sumă ajungea la Opera Română Craiova. Şi de data aceasta este la fel, doar că suma este mult mai mare decât de obicei, pentru că aici intră şi cele 22,5 milioane de lei acordate pentru organizarea festivalului IntenCity.

Prin urmare, cele 70 de milioane de lei cheltuite la acest capitol s-au împărţit după cum urmează: Opera Română Craiova – 36.268.000 lei; Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri” – 3.295.000 lei; Filarmonica „Oltenia“ – 12.519.000 lei, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” – 4.279.000 lei; Casa de Cultura „Traian Demetrescu – 1.841.000 lei; Sport Club Municipal Craiova – 11.961.000 lei.

Bugetul Craiovei. Cât a costat întreţinerea spaţiilor verzi

În municipiul Craiova au fost plătite, evident, şi lucrările de întreţinere a spaţiilor verzi. Astfel, au fost executate lucrări de tăieri de corecţie şi regenerare la arbori, tăieri de regenerare la arbuşti şi garduri vii, lucrări de degajare a terenului de frunze şi crengi, încărcat şi transport resturi vegetale, întreţinere curăţenie, întreținere spații verzi asociații de proprietari, plantat material dendrofloricol, măturat alei. Toate acestea au costat bugetul local 22.193.187 lei (este vorba de lucrări executate și recepționate în perioada decembrie 2021, ianuarie – parțial august 2022).

Întreținerea spațiilor verzi a scos din bugetul Craiovei peste 22 de milioane de lei

De asemenea, cheltuielile cu Grădina Zoologică (hrana animalelor, personalul, plata utilităţilor, curăţenie, medicamente, reparaţii la adăposturi) au fost în sumă de 1.704.896 lei (perioada noiembrie-decembrie 2021 – iulie 2022).

Şi cimitirele au „înghiţit“ bani. Pentru întreţinerea celor patru cimitire administrate de RAADPFL (Craiova Nord, Dorobănţia, Sineasca, Ungureni) au fost cheltuiţi, în perioada octombrie 2021 – iunie 2022, 722.221 de lei. Fix un milion de euro s-a dus pe repararea şi întreţinerea mobilierului urban, a locurilor de joacă şi a instalaţiilor de udat zone verzi, adică 4.949.749 lei. Şi activitatea de întreţinere a toaletelor ecologice şi a wc-urilor publice a costat, suma plătită pentru perioada decembrie 2021-iulie 2022 fiind de 939.054 lei.

Salubrizare de 62 milioane de lei, facturi la curent de 12,5 milioane de lei

Activitatea de salubrizare a Craiovei, în care intră măturatul manual sau mecanizat al căilor publice, curăţarea rigolelor, transportul la rampa de gunoi a rezidurilor stradale, activitatea de deszăpezire şi de ecarisaj, colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere reciclabile, operarea stațiilor de sortare și transfer şi achiziționarea a 230 de coșuri de gunoi stradale, a costat în total 62.618.118 lei. Alţi 2.241.727 lei s-au plătit pentru preluarea cantității de apă meteorică în sistemul de canalizare al municipiului Craiova, pentru consumul de apă aferent fantânilor arteziene și cișmelelor, pentru apa destinată udării spațiilor verzi de pe domeniul public, apa folosită de către Grupul de Pompieri Oltenia pentru activitatea PSI şi pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la parcarea subterană.

Cum s-au dus 626,8 milioane de lei din bugetul Craiovei
Activitatea de salubrizare a Craiovei, în care intră și spălarea străzilor, a costat până acum peste 62 de milioane de lei

De la acest capitol s-au achitat şi facturi în sumă de 12.550.412 lei, pentru energia electrică consumată la iluminatul public (8.454.137 lei), pentru activitatea de menţinere şi întreţinere a sistemului de iluminat public (1.626.247 lei) și pentru lucrări de sistematizarea circulaţiei (2.470.027 lei). În plus, bugetul local a suportat şi diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de facturare către populaţie, în sumă de 11.147.900 lei. De asemenea, subvențiile pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor au fost de 6.001.714 lei.

44 milioane de lei din bugetul Craiovei pentru întreţinerea străzilor

La capitolul „Transporturi“ au fost efectuate plăți în sumă de 89.050.282 lei. Aici vorbim mereu de două elemente: repararea şi întreţinerea străzilor şi subvenţia plătită către RAT SRL pentru facilităţile la transport acordate anumitor categorii de persoane. Astfel, în primele nouă luni ale anului 2022, pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere străzi, alei şi parcări în municipiul Craiova au fost efectuate plăţi în sumă de 44.199.051 lei, reprezentând facturi aferente lucrărilor executate. Totodată, a fost achitată suma de 37.027.429 lei către RAT SRL, pentru acordarea de facilități la transportul în comun pentru anumite categorii de persoane și a compensației pentru asigurarea transportului în comun.

Primăria Craiova a plătit în acest an pentru asfaltarea străzilor și a parcărilor facturi de peste 44 de milioane de lei

Conform execuţiei bugetare la nouă luni, veniturile secțiunii de funcționare s-au realizat în proporție de 98,54%, încasându-se suma de 562.167.597 lei, față de o prevedere bugetară de 570.513.000 lei. La cheltuielile secţiunii de funcţionare, execuția s-a realizat în proporţie de 91,67%, adică au fost efectuate plăţi în sumă de 522.998.014 lei, faţă de o prevedere bugetară de 570.513.000 lei.

În schimb, la secţiunea de dezvoltare au fost efectuate plăţi pentru obiective de investiții, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și transferuri de capital de doar 105.741.456 lei. Cu alte cuvinte, în Craiova au fost cheltuiți până la data de 30 septembrie, pentru investiții, puțin peste 100 de milioane de lei, din cele peste 600 de milioane de lei venituri la bugetul local. „Multe din obiectivele de investiții și proiectele cu finanțare externă nerambursabilă sunt în curs de realizare“, se explică în proiectul execuţiei bugetare.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS