19 C
Craiova
luni, 15 august, 2022
Știri de ultima orăLocalBanii vin, banii pleacă! Cum s-au dus 214 milioane de lei, în trei luni

Banii vin, banii pleacă! Cum s-au dus 214 milioane de lei, în trei luni

Primăria Craiova a cheltuit în primele trei luni ale anului peste 214 milioane de lei din taxele și impozitele locale și din fonduri europene. Din acești bani, 155 de milioane de lei au fost cheltuiți pentru funcționare. Asta reiese din execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primul trimestru al anului 2022, care va fi aprobată în ședința ordinară de joi a Consiliului Local.

Banii vin, banii pleacă! Execuția bugetară pe primele trei luni ale anului 2022 arată că veniturile obținute de Primăria Craiova au depășit cu mult prevederea.

Craiovenii s-au înghesuit să-și plătească taxele și impozitele, în special impozitele pe proprietate, așa că veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate în proporție de 125,77 %. Adică, încasările la bugetul local au fost în sumă de 252.588.755 lei, față de o prevedere bugetară de 200.830.000 lei. „Depășirile la venituri s-au datorat, în mare parte, achitării de către contribuabili în totalitate a impozitelor pe proprietate, pentru a beneficia de bonificația de 10% care s-a acordat pentru plata integrală a acestora până la data de 31.03.2022“, se explică în raportul atașat execuției bugetare.

Banii vin, banii pleacă, am putea spune, chiar dacă primăria nu s-a grăbit să cheltuie tot ce a încasat. Au fost făcute însă plăți de 155.059.738 lei, faţă de o prevedere bugetară de 200.830.000 lei, pentru secțiunea de funcționare. Aici se adaugă și cheltuielile secţiunii de dezvoltare, plăţile pentru obiective de investiții, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și transferuri de capital fiind în sumă de 59.098.515 lei. Asta înseamnă că Primăria Craiova a cheltuit în primele trei luni ale anului peste 214 milioane de lei.

De unde au venit banii

De unde au venit banii? 144.903.101 lei din impozite și taxe locale, 22.384.833 lei din taxa pe valoarea adăugată, 87.110.831 lei din impozitul pe venit pentru bugetele locale și 1.176.678 lei de la Consiliul Județean Dolj. De asemenea, veniturile proprii ale municipalității încasate la data de 31.03.2022 au fost în cuantum de 1.673.135 lei, cei mai mulţi bani fiind din taxa de reabilitare termică – 167.346 lei, din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat – 77.984 lei şi din vânzarea de locuințe construite din fondurile statului – 198.590 lei.

S-au mai primit bani și de la bugetul de stat, pentru susținerea derulării proiectelor cu fonduri europene – 6.496.860 de lei, dar și de la UE în contul plăților efectuate sau ca prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 42.851.920 de lei.

Banii vin, banii pleacă! 20,6 milioane de lei pentru funcționarea primăriei

În primul trimestru al anului, funcţionare primăriei a costat 20.666.289 de lei. Aici, cheltuielile de personal au fost în sumă de 11.590.740 lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost de 9.204.811 lei (întreţinere, reparații curente și utilitățile pentru imobilele deținute de municipalitate). Și Poliția Locală a costat bugetul local.

Pentru funcționarea activității polițiștilor locali s-a utilizat suma de 8.878.000 lei. De asemenea, pentru funcţionarea învăţământului din Craiova a fost achitată suma de 20.189.389 de lei, bani pentru naveta cadrelor didactice şi personalului auxiliar, pentru cheltuieli de întreţinere şi funcționare, deplasări, pregătire profesională, chirii, reparaţii curente la clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile din învăţământul preuniversitar de stat, bursele acordate elevilor şi finanțarea învăţământului obligatoriu particular şi confesional acreditat.

Și pentru funcționarea celor nouă creşe de pe raza municipiului s-au făcut plăți: 1.837.788 lei drepturi salariale și contribuţiile aferente acestora şi 209.627 lei – cheltuieli cu bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii. Totodată, s-a achitat suma de 4.767.238 lei către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe, din care 4.718.835 lei pentru salariile și contribuțiile angajaților din cabinetele medicale. Tot la acest capitol s-au achitat transferuri curente în sumă de 700.000 lei pentru unităţile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul de Neuropsihiatrie (300.000 lei pentru plata utilităților) şi Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” (400.000 lei pentru reparații curente).

Cât a costat întreținerea zonelor verzi

Pentru plata lucrărilor de întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement s-a utilizat în trimestrul I suma de 8.112.531 lei. Din acești bani au fost executate lucrări de tăieri de corecţie şi regenerare la arbori, tăieri de regenerare la arbuşti şi garduri vii, lucrări de degajare a terenului de frunze şi crengi, încărcat şi transport resturi vegetale, întreţinere curăţenie, întreținere spații verzi asociații de proprietari, plantat material dendrofloricol și măturat alei. Toate au costat 5.447.016 lei, lucrările fiind executate și recepționate în perioada decembrie 2021, ianuarie – februarie 2022.

Primăria a achitat 8,1 milioane de lei pentru întreținerea zonelor verzi din Craiova

De asemenea, pentru hrana animalelor şi păsărilor, plata personalului deservent, cheltuieli cu apa, energie electrică, curăţenie, medicamente, reparații la adăposturi din cadrul Grădinii Zoologice a fost achitată suma de 537.002 lei, pentru perioada noiembrie – decembrie 2021 și ianuarie 2022. Pentru administrarea şi întreţinerea celor patru cimitire de pe raza municipiului Craiova (Craiova Nord, Dorobănţia, Sineasca, Ungureni) a fost achitată suma de 172.532 lei, pentru lucrări efectuate în trimestrul IV 2021.

Au mai fost cheltuiți bani pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere mobilier urban (gard, coşuri de gunoi, bănci, locuri de joacă pentru copii, reparaţii instalaţii de udat zone verzi, pergole) – 851.669 lei, pentru perioada noiembrie – decembrie 2021 și ianuarie – februarie 2022, dar şi pentru achiziție gard ornamental împrejmuire zone verzi – 690.778 lei. În fine, pentru amenajări ornamentale s-a achitat suma de 93.217 lei, iar pentru activitatea de întreţinere toalete ecologice și wc-uri publice suma de 320.717 lei, pentru perioada decembrie 2021, ianuarie – februarie 2022.

Banii vin, banii pleacă! Salubrizare de 13,7 milioane de lei

Activitatea de salubrizare a orașului, în care intră măturatul manual al căilor publice, întreţinerea manuală a curăţeniei pe căile publice, curățatul manual de rigole, măturatul mecanizat, spălatul manual și mecanizat, încărcatul gunoiului manual și mecanizat, transportul la rampa de gunoi a reziduurilor stradale, dar şi partea de deszăpezire, ecarisaj, colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea, a costat până acum 13.755.722 lei.

Activitatea de salubrizare a Craiovei a costat în primele trei luni ale anului 13.755.722 lei

De la bugetul local a fost achitată şi diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de facturare către populaţie în trimestrul I al anului 2022, în sumă de 6.348.818 lei. Asta în timp ce subvenţiile pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor au fost în sumă de 2.709.069 lei. Pentru întreţinerea şi pentru energia electrică consumată la iluminatul public, semafoare, fântâni arteziene, iluminat ornamental-festiv, plus lucrări de asistenţă tehnică, au fost plătiți 4.632.153 lei, în timp ce suma de 566.875 lei a fost achitată pentru lucrări de sistematizarea circulaţiei.

În trimestrul I din 2022 s-au mai efectuat plăţi în sumă de 15.491.000 lei, sub formă de transferuri pentru instituţiile de cultură şi sport din Craiova, după cum urmează: Opera Română Craiova – 4.600.000 lei, Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri” – 861.000 lei, Filarmonica „Oltenia“ – 4.053.000 lei, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” – 1.581.000 lei, Casa de Cultura „Traian Demetrescu“ – 285.000 lei, Sport Club Municipal Craiova – 4.111.000 lei.

Câți bani a „înghițit“ repararea străzilor din Craiova

Potrivit execuției bugetare, în primele trei luni ale anului 2022 pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere străzi, alei şi parcări în municipiul Craiova au fost efectuate plăţi în sumă de 11.499.997 lei. Tot la capitolul „Transporturi“ a fost achitată şi suma de 9.793.303 lei către RAT SRL, pentru acordarea de facilități la transportul în comun pentru anumite categorii de persoane și a compensației pentru asigurarea transportului în comun.

Pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere străzi, alei şi parcări în municipiul Craiova au fost efectuate în acest an plăţi de 11.499.997 lei

Pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă care se află în implementare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe primele trei luni ale anul 2022 a fost utilizată suma de 56.243.718 lei. În fine, au mai fost efectuate plăţi în valoare de 1.754.662 lei pentru dobânzile şi comisioanele aferente contractelor de credit încheiate cu BRD Groupe Societe Generale, BERD, BEI şi Hypo Noe Gruppe Bank AG.

Aici intră rata de capital în sumă de 613.000 lei, aferentă împrumutului extern contractat de la Hypo Noe Gruppe Bank AG, pentru cofinanţarea obiectivului „Craiova Water Park”, și rata de capital de 860.000 lei, în baza contractului de împrumut extern contractat de la Hypo Noe Gruppe BANK AG, având ca obiectiv Centrul Multifuncţional Craiova – pavilion central.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS