24 C
Craiova
miercuri, 10 august, 2022
Știri de ultima orăLocalSe încheie anul, se termină şi banii! Unde s-au dus banii din bugetul Craiovei

Se încheie anul, se termină şi banii! Unde s-au dus banii din bugetul Craiovei

Unde s-au dus banii din bugetul Craiovei. Consiliul Local (CL) Craiova va aproba joi, în şedinţă ordinară (ultima din 2021), execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului, pe primele 11 luni ale anului. Potrivit acesteia, veniturile Craiovei, până la data de 30 noiembrie, au fost în sumă de 656.956.878 de lei. Află din articol cum au fost cheltuiţi banii. 

Până la sfârşitul lunii trecute în bugetul Craiovei a intrat suma de 656.956.878 de lei, conform execuţiei bugetare pe primele 11 luni ale anului 2021. Cei mai mulţi bani au venit din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale – 309.899.121 de lei şi din impozite și taxe locale – 198.732.827 de lei. În vistieria municipiului au mai intrat 68.349.715 lei din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 3.421.469 de lei de la Consiliul Județean Dolj și 5.878.000 de lei, sume pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte.

De asemenea, Primăria Craiova a înregistrat şi venituri proprii, în cuantum de 1.167.041 de lei, provenite din taxa de reabilitare termică, din vânzarea de locuințe construite din fondurile statului, din valorificarea unor bunuri sau din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat. Tot în bugetul Craiovei au mai intrat 11.866.942 de lei, subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020, şi 35.869.555 de lei – sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020. 

Cât a costat funcționarea primăriei

Banii nu au stat însă prea mult în contul Craiovei, pentru că şi cheltuielile au fost multe. Doar partea de funcţionare a primăriei a costat, în primele 11 luni ale anului, 69.178.165 de lei. Aici, cheltuielile de personal au fost în sumă de 41.391.918 lei, în timp ce cheltuielile de întreţinere, funcționare şi reparații curente pentru imobilele deținute de municipalitate, utilități pentru imobilele și bazele sportive și parcarea subterană au fost de 27.643.524 de lei.

Totodată, au fost efectuate plăţi în valoare de 4.165.185 de lei pentru dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice interne şi externe la contractele de credit încheiate cu BRD Groupe Societe Generale, BERD, BEI şi Hypo Noe Gruppe Bank AG. 

Unde s-au dus banii din bugetul Craiovei. Poliţia Locală a funcţionat cu 30 de milioane de lei

Din bugetul local a fost finanţată şi activitatea Poliţiei Locale. Astfel, pentru funcţionarea instituţiei s-a utilizat, până la data de 30 noiembrie, suma de 29.966.000 de lei. De asemenea, pentru „Învăţământ“ a fost achitată suma de 34.092.739 lei. Aici intră banii sunt pentru naveta profesorilor şi a personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat (64.600 de lei), banii pentru întreţinere şi funcționare, inclusiv reparaţiile curente la clădiri (20.912.343 de lei) şi bursele acordate elevilor (3.205.331 de lei). Primăria a plătit şi pentru finanțarea învăţământului general obligatoriu particular şi confesional acreditat – 8.461.000 de lei.

Trecând la capitolul „Sănătate“, doar partea de reparaţii curente, cele trei spitale din subordinea municipalităţii au însasat, în total, 978.000 de lei: Spitalul „Filantropia” (30.000 de lei), Spitalul de Neuropsihiatrie (237.000 de lei), Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” (711.000 lei). Instituţiile de cultură şi sport au „înghiţit“ şi ele aproape 50 de milioane de lei. În primele 11 luni ale anului 2021 s-au efectuat plăţi în sumă de 49.277.000 de lei, sub formă de transferuri, după cum urmează: Opera Română Craiova – 14.694.000 de lei; Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri” – 3.302.000 lei; Filarmonica „Oltenia“ – 13.002.000 lei; Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” – 4.344.000 de lei; Casa de Cultura „Traian Demetrescu“ – 1.065.000 de lei; Sport Club Municipal Craiova – 12.870.000 de lei.

De asemenea, s-au efectuat transferuri curente şi către Căminul pentru Persoane Vârstnice, în sumă de 10.295.064 de lei, bani necesari achitării drepturilor salariale şi a cheltuielilor materiale de întreţinere şi funcţionare a instituţiei. 

Unde s-au dus banii din bugetul Craiovei. Zonele verzi, întreţinute cu 34 de milioane de lei

Şi zonele verzi au costat bugetul Craiovei. Pentru plata lucrărilor de întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement a fost utilizată până la data de 30 noiembrie suma de 34.627.301 lei. Potrivit datelor din execuţia bugetară, au fost desfăşurate acţiuni de tăieri de regenerare la arbuşti şi garduri vii, tăieri de corecţie la arbori şi arbuşti, lucrări de degajare a terenului de frunze şi crengi, încărcat şi transport resturi vegetale, întreţinere curăţenie, lucrări de întreţinere spaţii verzi în asociaţiile de proprietari, măturat alei, plantat material dendrofloricol, administrarea manuală a îngrăşămintelor chimice, plantări de flori, arbori şi arbuşti.

Lucrările de întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement au costat bugetul local, până la sfârşitul lunii trecute, suma de 34.627.301 lei

Suma cheltuită pentru toate acestea este de 26.130.426 de lei şi reprezintă contravaloarea facturilor pentru lucrările executate şi recepţionate în perioada octombrie 2020 – 30 septembrie 2021. Banii au ajuns la prestator, adică RAADPFL Craiova. Primăria a mai plătit şi pentru lucrări de reparații și întreținere mobilier urban – 3.990.178 de lei, pentru activitatea de administare a toaletelor ecologice și a toaletelor publice – 869.038 de lei, pentru Grădina Zoologică – 1.938.202 lei şi pentru achiziția de gard pentru împrejmuirea zonelor verzi – 710.849 lei. De asemenea, până la data de 30.11.2021 s-au realizat lucrări de amenajări ornamentale în parcuri și grădini publice în sumă de 240.146 de lei.

9,3 milioane de lei pentru iluminatul public

Şi administrarea şi întreţinerea celor 4 cimitire de pe raza municipiului Craiova (Craiova Nord, Dorobănţia, Sineasca, Ungureni) a costat bugetul local: 748.462 de lei, pentru lucrări efectuate în trimestrul IV 2020 și ianuarie-septembrie 2021. 

Iluminatul public a scos şi el o sumă importantă din vistieria oraşului. Astfel, lucrările de menţinere, întreţinere precum şi energia electrică consumată la iluminatul public, semafoare, fântâni arteziene şi iluminatul ornamental-festiv au costat nu mai puţin de 9.396.440 de lei. Tot din bugetul local a fost plătită şi suma de 3.831.651 de lei, pentru lucrări de sistematizarea circulaţiei. 

Unde s-au dus banii din bugetul Craiovei. Salubrizare de 45 de milioane de lei, asfaltare de 52 de milioane de lei

Trecând la curăţenia oraşului, activităţile de salubrizare (măturat manual căi publice, întreţinerea manuală a curăţenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat şi transportat la rampa de gunoi a reziduurilor stradale), colectare și depozitare deșeuri menajere, deszăpezire (degajarea zăpezii şi combaterea poleiului pe căile publice), ecarisaj, demolare construcţii amplasate ilegal, au costat 45.582.262 de lei. Totodată, pentru activitatea de colectare, tratare și distrugerea deșeurilor s-a achitat la Fondul pentru mediu suma de 1.727.103 lei.

Tot de la bugetul local s-a suportat şi diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat şi preţul de facturare către populaţie, în sumă de 18.280.000 de lei. De asemenea, pentru canalizarea şi tratarea apelor reziduale s-au efectuat, în primele 11 luni ale anului, plăți de 2.285.015 lei. Aici intră consumul de apă destinat fântânilor arteziene şi cişmelelor pentru băut apă și contravaloarea serviciilor de intervenţii la inundaţii pe domeniul public. 

Cea mai mare sumă cheltuită se înregistrează la capitolul „Transporturi“. Până la data de 30 noiembrie, pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere străzi, alei şi parcări în municipiul Craiova au fost efectuate plăţi în sumă de 51.899.884 de lei. Tot până la această dată a fost achitată suma de 47.382.096 de lei către RAT SRL, pentru acordarea de facilități la transportul în comun pentru anumite categorii de persoane și a compensației pentru asigurarea transportului în comun. La final, după ultima rectificare bugetară, care va fi aprobată tot în şedinţa de joi a CL Craiova, totalul veniturilor municipiului este de 923.375.410 lei, iar totalul cheltuielilor de 923.491.410 lei.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI GdS