11.8 C
Craiova
luni, 23 mai, 2022
Știri de ultima orăLocalCum s-au cheltuit banii din bugetul Craiovei

Cum s-au cheltuit banii din bugetul Craiovei

Consiliul Local (CL) Craiova va aproba în ședința ordinară de joi, printre altele, și execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului, aferentă primelor nouă luni ale anului 2021. Mai exact, veniturile bugetului local și cheltuielile efectuate până la data de 30 septembrie. Află din articol cum au fost gestionați până acum banii craiovenilor.

Cum s-au cheltuit banii din bugetul Craiovei. Impozitele și taxele plătite de craioveni au adus la finele primelor nouă luni ale anului 2021, în contul primăriei, suma de 173.750.279 de lei, potrivit datelor din execuția bugetară care va fi votată, joi, în Consiliul Local.

Tot în bugetul municipiului au mai intrat 45.209.912 lei, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, și 256.465.825 de lei, cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale. De asemenea, de la Consiliul Județean Dolj au mai venit 2.815.845 de lei.

Primăria Craiova a obținut și venituri proprii în aceste nouă luni ale anului. Este vorba de 1.292.527 de lei, sumă provenită din taxa de reabilitare termică – 225.977 de lei, din vânzarea de locuințe construite din fondurile statului – 983.729 de lei, din valorificarea unor bunuri – 43.002 lei, din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat – 15.600 de lei sau din depozite speciale pentru construcții de locuințe – 24.219 lei.

Tot în vistieria Craiovei au mai intrat 5.158.508 lei, reprezentând subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2014-2020. În fine, suma de 3.164.240 de lei au venit de la UE, în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020.

Cât a costat funcționarea primăriei

În primele nouă luni ale anului 2021, pentru funcţionarea Primăriei Craiova s-a achitat suma de 53.851.044 de lei. Din acești bani, cheltuielile de personal au fost de 33.842.779 de lei, adică 6,8 milioane de euro. Restul au reprezentat cheltuieli de întreţinere, funcționare şi reparații curente pentru imobilele deținute de municipalitate, utilități pentru imobilele și bazele sportive și pentru parcarea subterană.

Tot în cadrul secţiunii de funcţionare intră și plăţile aferente Direcției de Evidență a Persoanelor pentru cheltuieli de personal și cheltuieli cu bunuri şi servicii, în sumă de 3.177.426 de lei. O sumă importantă din bugetul local a fost consumată și pentru finanţarea activităţii Poliţiei Locale: 24.836.000 de lei. Banii sunt pentru plata drepturilor salariale ale personalului angajat și pentru asigurarea bunei funcţionări a instituţiei.

La capitolul „Învățământ“ a fost achitată suma de 25.799.678 de lei. Aici intră decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat (52.935 lei) și cheltuieli de întreţinere şi funcționare, obiecte de inventar, deplasări, pregătire profesională, inspecții de grad, reparaţii curente la clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Craiova. De asemenea, bursele acordate elevilor au fost în sumă de 2.068.570 de lei, în timp ce finanțarea învăţământului general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi a învăţământului profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional a costat bugetul local 6.819.000 lei.

Bani pentru reparații curete la spitale

Din bugetul local au fost efectuate și transferuri în sumă de 978.000 lei pentru unităţile sanitare publice cu paturi respectiv, Spitalul Municipal „Filantropia“ (30.000 de lei), Spitalul de Neuropsihiatrie (237.000 de lei) şi Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş“ (711.000 lei), în vederea achitării facturilor pentru reparații curente.

Totodată, suma de 24.120.025 de lei a mers către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe. Din acești bani, 14.811.783 de lei au reprezentat salariile şi contribuţiile angajaţilor din cabinetele medicale școlare, iar suma de 3.094.585 de lei a fost achitată pentru plata personalului implicat în activitatea de vaccinare.

Cum s-au cheltuit banii din bugetul Craiovei. 41,4 milioane de lei, cheltuiala cu instituțiile de cultură și SCM

Potrivit execuției bugetare, în primele nouă luni ale anului 2021 s-au efectuat plăţi în sumă de 41.460.000 de lei, sub formă de transferuri, pentru instituţiile de cultură şi sport din Craiova. Cei mai mulţi bani a primit Opera Română Craiova – 12.879.000 de lei. Restul s-au împărţit la Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri” – 2.819.000 de lei, Filarmonica „Oltenia“ – 10.860.000 de lei, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” – 3.555.000 de lei, Casa de Cultura „Traian Demetrescu“ – 839.000 de lei şi Sport Club Municipal Craiova – 10.508.000 lei.

Tot în primele nouă luni s-a utilizat suma de 715.677 de lei pentru 1.889 consumatori vulnerabili din Craiova care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat. De asemenea, s-au efectuat plăţi de 15.195.813 de lei pentru drepturile salariale ale unui număr de 534 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap-grav pentru copii şi adulţi, pentru 969 beneficiari de indemnizaţie pentru persoane cu handicap grav.

Primăria a acordat și 12.643 de abonamente pe mijloacele de transport în comun persoanelor cu handicap grav şi accentuat precum şi asistenţilor personali ai acestora, sumele plătite în acest sens fiind de 1.069.420 de lei. Din bugetul locala s-au efectuat și transferuri curente către Căminul pentru Persoane Vârstnice, în sumă de 8.145.064 de lei, necesare achitării drepturilor salariale și a cheltuielilor materiale de întreţinere şi funcţionare a instituţiei.

Câți bani s-au cheltuit cu întreținerea zonelor verzi

O sumă importantă din vistieria Craiovei a fost plătită pentru lucrările de întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement efectuate de RAADPFL. Lucrările au costat, în total, 27.825.648 de lei și au constat în acţiuni de tăieri de regenerare la arbuşti și garduri vii, tăieri de corecţie la arbori şi arbuşti, degajare a terenului de frunze şi crengi, încărcat şi transport resturi vegetale, întreţinere spaţii verzi în asociaţiile de proprietari, măturat alei, plantat material dendrofloricol, administrarea manuală a îngrăşămintelor chimice, plantări de flori, arbori şi arbuşti. De menționat că suma de 21.754.982 de lei reprezintă contravaloarea facturilor pentru lucrările executate şi recepţionate în perioada octombrie 2020 – 31 august 2021. Totodată, până la data de 30 septembrie s-au realizat lucrări de amenajări ornamentale în parcuri și grădini publice, care au costat 44.030 de lei.

Diferența până la 27,8 milioane de lei a fost achitată pentru lucrările de reparații și întreținere mobilier urban din perioada septembrie 2020 – septembrie 2021 (garduri, coșuri de gunoi, bănci, jocuri de copii), reparații instalații de udat zone verzi și reparații pergole (3.191.135 de lei, în total). Tot aici au mai intrat activitatea de administare a toaletelor ecologice, în sumă de 778.445 de lei (noiembrie 2020 – august 2021), hrana animalelor şi păsărilor, plata personalului deservent și cheltuielile cu apa, energia electrică, curăţenia, medicamentele și reparațiile la adăposturi la Grădina Zoologică, în sumă de 1.550.546 de lei (noiembrie 2020 – 30 septembrie 2021), și administrarea şi întreţinerea celor patru cimitire deținute de municipiului Craiova, în sumă de 506.510 lei (lucrări efectuate în trimestrul IV 2020 și ianuarie – august partial 2021).

Cum s-au cheltuit banii din bugetul Craiovei. Salubrizare de 30 de milioane de lei

Și activitatea de salubrizare a orașului a „înghițit“ o sumă cu multe zerouri: peste 30 de milioane de lei. Astfel, pentru salubrizare (măturat manual căi publice, întreţinerea manuală a curăţenie pe căile publice, măturat mecanizat, încărcat şi transportat la rampa de gunoi a reziduurilor stradale), colectare și depozitare deșeuri menajere, deszăpezire (degajarea zăpezii şi combaterea poleiului pe căile publice), ecarisaj și demolare construcţii amplasate ilegal au fost plătiți 30.549.100 lei. În plus, pentru activitatea de colectare, tratare și distrugerea deșeurilor s-a achitat la Fondul pentru mediu suma de 1.394.409 lei.

Salubrizarea stradală în Craiova a costat până la data de 30 iunie peste 20 de milioane de lei
Pentru salubrizarea Craiovei până la 30 septembrie 2021, primăria a achitat suma de 30.549.100 lei. Aici intră și activitatea de deszăpezire, ecarisajul și demolarea construcțiilor amplasate ilegal.

Primăria a suportat din bugetul local și canalizarea şi tratarea apelor reziduale. În primele nouă luni ale anului 2021 s-au efectuat plăți de 2.152.179 de lei pentru consumul de apă destinat fântânilor arteziene şi cişmelelor pentru băut apă și pentru contravaloarea serviciilor de intervenții la inundații pe domeniul public. Tot din bugetul local s-a suportat și diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat şi preţul de facturare către populaţie. În primele nouă luni ale anului, suma cheltuită sub formă de subvenție a fost de 18.280.000 de lei.

Cum s-au cheltuit banii din bugetul Craiovei. Capitolul „Transporturi“ a „înghițit“ peste 80 de milioane de lei

Repararea și întreținerea străzilor din Craiova și facilitățile acordate pentru transportul public au consumat aproape 80 de milioane de lei din bugetul local. De fapt, cea mai mare sumă de la capitolul cheltuieli apare la „Transporturi“. Potrivit execuției bugetare, la acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 81.880.427 de lei. Astfel, în primele nouă luni ale anului, pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere străzi, alei şi parcări în municipiul Craiova au fost efectuate plăţi în sumă de 38.904.776 lei. De asemenea, suma de 36.822.818 lei a fost achitată către RAT SRL, pentru acordarea de facilități la transportul în comun pentru anumite categorii de persoane.

Cum s-au cheltuit banii din bugetul Craiovei
Pentru repararea și întreținerea străzilor din Craiova au fost efectuate plăţi în sumă de 38.904.776 de lei

Din veniturile obținute până acum, Primăria Craiova a achitat și ratele aferente împrumuturilor externe și interne. Numai către Hypo Noe Gruppe BANK AG, din Austria, au fost direcționați aproape 4,4 milioane de lei: 2.553.945 de lei, rata de capital pentru Centrul Multifuncţional, și 1.824.000 lei, rata la împrumutul contractat pentru cofinanţarea obiectivului „Craiova Water Park“. Până la data de 30 septembrie au fost achitați și 6.166.802 lei, rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale, conform contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale.

În fine, pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă care se află în implementare în cadrul POR 2014-2020, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe primele nouă luni ale anul 2021 a fost utilizată suma de 50.901.970 de lei.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Adolescent lovit de tramvai în Bucureşti

Un minor de 17 ani a fost lovit de...

ȘTIRI GdS