Menţinerea instituţiilor de cultură din judeţul Dolj la un nivel foarte ridicat, dar şi punerea în valoare a multor obiective au fost preocupări permanente ale Consiliului Judeţean Dolj.
De altfel, numărul mare de monumente istorice şi bogatul patrimoniu cultural imaterial reprezintă unul dintre argumentele care poziţionează Doljul drept un judeţ atractiv, accesibil, cu o largă deschidere către Europa şi cu un real potenţial. Consiliul Judeţean Dolj a onorat în fiecare an promisiunile făcute în privinţa investiţiilor în domeniul culturii. O dovadă a serioasei implicări a CJ Dolj în susţinerea culturii o reprezintă modernizările tuturor secţiilor din cadrul Muzeului Olteniei, unul dintre cele mai prestigioase repere din ţară în acest domeniu. Înfiinţat în urmă cu mai bine de un secol, Muzeul Olteniei din Craiova a obţinut deja recunoaşterea şi în afara graniţelor. Secția de Istorie-Arheologie din strada Madona Dudu nr. 14 a constituit în ultimul deceniu un obiectiv investițional major al consiliului județean. Aceasta funcţionează într-o clădire monument istoric, fosta Şcoală Centrală de Fete, ridicată la începutul secolului XX, care a fost complet consolidată şi restaurată cu fonduri europene, printr-un proiect de 5,6 milioane de euro.
Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova este deținătoarea unei istorii spectaculoase a habitatului natural al Olteniei și, ca atare, CJ a dorit ca, prin investițiile realizate în ultimii 12 ani, să o valorifice prin transformarea imobilului din strada Popa Șapcă nr. 8 într-un punct cultural de interes major. „Amenajarea expoziţiei de bază, la etajul I al Secţiei de Ştiinţele Naturii, a fost terminată în anul 2008, fiind realizată cu ajutorul fondurilor de preaderare PHARE, 240.141 de euro, la care s-a adăugat suma de 98.014 euro, de la bugetul CJ Dolj. Pentru a reda publicului întregul circuit expozițional de vizitare al secției, la standarde europene, autoritatea județeană a mai investit 1.077.980 de euro, din bugetul propriu, pentru finalizarea amenajării expoziţiei de bază, la parterul și etajul II al Palatului Ramuri, în perioada 2011-2012. Proiectele științifice ce au stat la baza realizării acestor investiții au urmărit același concept de interactivitate cu vizitatorii, combinația de butaforie muzeală fiind de natură să redea cât mai fidel ecosistemul Olteniei și Universul cosmic, cu expunerea propriu-zisă a pieselor de patrimoniu cultural național“, a declarat Florin Ridiche, manager al Muzeul Olteniei.
Secţia de Etnografie, găzduită de Casa Băniei, cea mai veche construcţie civilă din Craiova şi monument de arhitectură medievală, are aproape 12.000 de piese în patrimoniul său, unul dintre cele mai valoroase şi diverse din ţară.
În acest an, CJ va aloca Muzeului Olteniei suma de 921.000 de lei pentru dotări și amenajări, 162.000 pentru studii și alte documentații, 93.000 pentru achiziționarea de obiecte de patrimoniu.
Alt obiectiv de investiţii al CJ Dolj a fost Muzeul de Artă din Craiova, găzduit de una dintre cele mai frumoase clădiri din sudul României, Palatul „Jean Mihail“. Edificiul a fost consolidat cu fonduri europene, printr-o investiție de peste 6 milioane de euro. Lângă Muzeul de Artă, Consiliul Judeţean construiește Centrul turistic interactiv dedicat marelui sculptor Constantin Brâncuși. Proiectul este o investiţie de peste 7 milioane de euro.
Printre cele mai importante investiţii se află însă şi cele pentru două obiective din patrimoniul naţional, a căror reabilitare se dorea de mulţi ani. Cula Izvoranu-Geblescu, din Brabova, și Cula Cernăteștilor, din Cernătești, vor intra într-un amplu proces de reabilitare care include și amenajarea lor pentru a deveni puncte muzeale. „Pentru Consiliul Județean Dolj, proiectul privind Cula Cernăteștilor constituie o componentă importantă a strategiei investiționale în domeniul cultural, întrucât, la finalizarea lui, vom putea spune că am recuperat și am pus în valoare un monument istoric de interes național, o clădire cu adevărat reprezentativă pentru zona de sud a țării noastre. Această inițiativă se înscrie în seria demersurilor pe care le-am întreprins în ultimii ani pentru protejarea patrimoniului construit, demersuri de-a lungul cărora am reușit să restaurăm și să redăm comunității edificii emblematice, precum Muzeul de Artă Craiova, sediul Secției de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei sau Casa Băniei. Continuăm acum, cu ajutorul fondurilor obținute prin Programul Operațional Regional, cu această investiție din comuna Cernătești, căreia i se adaugă un proiect similar pentru Cula Izvoranu-Geblescu, din Brabova, ambele construcții urmând să fie dotate, amenajate ca puncte muzeale, apoi introduse în circuitul cultural și turistic“, a precizat vicepreședintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile.
Pe lista de investiții a autorităților județene se mai află Casa Dianu, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman“, precum si Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti“. Prin toate aceste investiţii, Consiliul Județean Dolj îşi propune să reînvie patrimoniul cultural din Oltenia.