Ecaterina Teodoriu, Eroina de la Jiu
Ecaterina Teodoriu, Eroina de la Jiu
Ecaterina Teodoriu, Eroina de la Jiu

Consiliul Judeţean (CJ) Gorj va comemora, în acest an, 100 de ani de la moartea Eroinei de la Jiu, Ecaterina Teodoroiu, născută la Târgu Jiu, un simbol al luptelor din Primul Război Mondial pentru România. Consilierii judeţeni vor supune aprobării astăzi un proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării unor manifestări și festivități omagiale, în anul 2017, dedicate Ecaterinei Teodoroiu – „Eroina de la Jiu“, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la moartea eroinei. În 2017, în județul Gorj se realizează Programul cultural „Centenar Ecaterina Teodoroiu – Eroina de la Jiu“. În acest sens se va constitui Comisia de elaborare a Programului cultural „Centenar Ecaterina Teodoroiu – Eroina de la Jiu“, denumită în continuare „comisia“, în următoarea componență: Ion Cepoi, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj; Olimpia Bratu, manager al Bibliotecii Județene „Christian Tell“ Gorj; Dumitru Hortopan, manager al Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu“; Alexandru Bratu, manager al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu; Gheorghe Porumbel, manager al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului“ Târgu Jiu; Mihaela Blidea, consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Comisia va elabora programul omagial

Comisia va elabora Programul cultural „Centenar Ecaterina Teodoroiu – Eroina de la Jiu“ ce va include evenimentele locale și naționale ce se vor desfășura la nivelul județului în anul 2017. Comisia poate coopta, în vederea elaborării și realizării Programului cultural „Centenar Ecaterina Teodoroiu – Eroina de la Jiu“, reprezentanți ai altor instituții publice din domeniu, ai uniunilor de creație, ai organizațiilor neguvernamentale și ai mass-media. De asemenea, Comisia va estima cheltuielile necesare pentru realizarea Programului cultural „Centenar Ecaterina Teodoroiu – Eroina de la Jiu“, ce urmează să fie prevăzute în bugetul propriu al județului Gorj, și/sau din fonduri de la bugetul de stat, precum atrase şi din alte surse financiare, după caz, în condițiile legii. Nu în ultimul rând, Programul cultural „Centenar Ecaterina Teodoroiu – Eroina de la Jiu“ va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Gorj.

Motivul iniţierii proiectului

Rațiunea inițierii proiectului de hotărâre propus rezidă în necesitatea de a marca, la nivelul județului Gorj, împlinirea la data de 22 august 2017, a 100 de ani de la moartea eroinei Ecaterinei Teodoroiu, în timp ce își îmbărbăta plutonul cu vorbele: „Înainte băieți, înainte!“, pe linia întâi în luptele de pe frontul de la Mărășești. Din galeria româncelor eroine, alături de femei tinere din diverse epoci istorice, animate de iubirea de țară și spiritul de sacrificiu, face parte și gorjeanca Ecaterina Teodoroiu (1894-1917). Numită pe drept cuvânt „Eroina de la Jiu“, a îmbrăcat mai întâi uniforma de infirmieră pentru răniți, apoi pe cea de militar al armatei române. Născută în cartierul Vădeni din Târgu Jiu, într-o familie numeroasă, de oameni simpli, agricultori săraci, având cum spun mărturiile vremii dragoste de carte și puternice sentimente naționale, a participat pentru prima dată la viața ostășească în calitate de cercetașă în Cohorta „Păstorul Bucur“ din București. După intrarea României în Primul Război Mondial, la 15 august 1916, ia parte alături de populația civilă a orașului Târgu Jiu la episodul din 14 octombrie 1916, cunoscut sub numele de „Bătălia de la Podul Jiului“. Din dorința de a-și răzbuna frații, căzuți în lupte, Ecaterina a cerut să fie transferată la o unitate activă, fiind luată prizonieră, evadând și fiind rănită în două rânduri. Decorată în spital de Casa Regală, avansată la gradul de sublocotenent, a participat la bătălia de la Mărășești, căzând eroic în luptă la 22 august 1917, conducându-și cu eroism subunitatea. Înmormântată în comuna Fitionești, din județul Putna (Vrancea), osemintele sale au fost strămutate în iunie 1921, la Târgu Jiu, într-un mausoleu din centrul orașului, realizat de Milița Petrașcu în 1936, cu ocazia sărbătoririi Eroului Neamului și împlinirii a 100 de ani de la răscoala lui Tudor Vladimirescu.

Figura legendară a Ecaterinei Teodoroiu

Posteritatea Ecaterinei Teodoroiu relevă un personaj de legendă, al cărui patriotism exemplar a fost cinstit prin amenajarea în 1938, a unei case memoriale, în locuința natală din Vădeni, prin opere literare și cinematografice, monumente, acordarea de nume unor instituții de învățământ și cultură etc. Despre aportul său la Primul Război Mondial s-au scris cărți, studii și articole, dar nimic din toate acestea nu poate reda la adevărata dimensiune spiritul său de sacrificiu. Ecaterina Teodoroiu a fost la înălțimea celor mai viteji apărători ai țării noastre. Pentru dragostea de țară, pentru faptele de vitejie și simțul rar al datoriei și-a îndeplinit ceea ce socotea misiunea ei, până la jertfa supremă, primând „Virtutea de Aur Cercetășească“, titlul de „sublocotenent“, iar la 10 martie 1917, „Virtutea Militară“, clasa a D-a.

Colaborare instituţională

Prin proiect se propune ca, în anul 2017, în județul Gorj să se realizeze Programul cultural „Centenar Ecaterina Teodoroiu – Eroina de la Jiu“, scop în care se impune elaborarea unui program cultural coerent de către persoane specializate, în speță conducători ai instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj. În scopul estimării cheltuielilor necesare pentru realizarea Programului cultural „Centenar Ecaterina Teodoroiu – Eroina de la Jiu“, în comisia de elaborare a acestuia va fii cooptat un specialist din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. Comisia va relaționa, în vederea elaborării și realizării Programului, cu alte instituții publice din domeniu, cu uniuni de creație, precum și cu organizații neguvernamentale și mass-media. Programul ce va include o diversitate de activități și evenimente locale și naționale urmează să fie inclus în Agenda culturală a județului pentru anul 2017, după ce va fi aprobat de Consiliul Judeţean Gorj.