Liceul Tehnologic „Ing. Ionete Aurelian“ din comuna Malu Mare, unitate școlară cu tradiție, care pregătește elevi în domeniul agricol, confirmă o dată în plus cartea de vizită a performanței prin rezultatele pe care le obține. Cel mai recent este al unei eleve din clasa a XI-a, specializarea Tehnician veterinar, care a obținut locul întâi pe țară la olimpiada din aria curriculară tehnologii, domeniul agricultură. Examenul s-a desfășurat la Constanța, în perioada 2 – 6 aprilie, și a reunit peste 100 de copii. La specializarea ei, Raluca Cruceru a concurat cu încă 20 de elevi. „Școala noastră a obținut rezultate notabile și anul trecut, tot la specializarea Tehnician veterinar. Anul acesta însă am mers chiar la vârful piramidei și am obținut locul întâi. A fost o muncă coroborată. Pe de o parte, profesorul a muncit cu pasiune și dăruire pentru rezultat, dar au contat și dorința fetei de a-și depăși condiția și faptul că a fost receptivă și muncitoare. Orice rezultat pozitiv ne onorează școala. Este munca și renumele unei unităţi de învăţământ care este pe teritoriul comunei din 1960. Eu sunt aici din 1984 și an de an am avut rezultate foarte bune. Am obţinut și premiul întâi la clasa a XII-a, și premiul doi, și mențiuni. Disciplinele la care a susținut examen Raluca sunt anatomia și fiziologia animalelor domestice și zootehnie“, a spus Angela Dodocioiu, cadrul didactic care a pregătit-o pe Raluca. După ce va absolvi liceul, Raluca vrea să studieze la Facultatea de Medicină Veterinară.

Aproximativ 260 de elevi studiază în cadrul Liceului Tehnologic „Ing. Ionete Aurelian“, care cuprinde toate formele de învățământ: grădiniță, nivel preşcolar, primar, gimnazial și liceal. În decursul derulării activității liceului, domeniul de pregătire profesională a fost agricultura, calificarea de bază fiind cea de tehnician veterinar la învățământul liceal formă de zi. Începând cu anul 2012, a fost cuprinsă în planul de școlarizare și calificarea tehnician în activități de comerț, formă liceală serală, iar din anul școlar 2015-2016 funcţionează şi învățământ profesional, calificarea zootehnist/ apicultor-sericicultor.