Administrația Bazinală de Apă Jiu implementează proiectul „Regularizare pârâu Raznic în zona localității Grecești – confluența râu Jiu, județul Dolj”, cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, Axa prioritară 5 „Implementarea infrastrcturii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”, Domeniul major de intervenţie 1–“Protecţia împotriva inundaţiilor”. Durata de implementare a proiectului este de 29 de luni, respectiv până la data de 21.06.2015.
Valoarea totală a proiectului este de: 11.506.507,00 de lei cu TVA, din care contribuţia Uniunii Europene este de 8.430.465 de lei şi 3.076.042 de lei contribuţia de la Bugetul de Stat.
Beneficiarii direcți ai investitiei sunt localitățile: Grecești, Cernătești, Breasta și Predești, acestea au o suprafață totală de 19.895 hectare, din care aproximativ 2.362,4 intravilan și 17.532,6 extravilan. Cele patru localități totalizează circa 10.300 locuitori, 3.054 gospodării și 4.262 locuințe, 8 grădiniţe și 9 școli, dar și alte obiective turistice și industriale.
Obiectivul general al proiectului este contribuirea la un management sustenabil al inundațiilor, în cele mai vulnerabile zone ale localităților Grecești, Țiu, Cernătești, Cornița, Raznic Oghian, Predești și Breasta, prin implementarea de măsuri preventive, care să conducă la tranzitarea debitului de calcul fără inundarea obiectivelor riverane precum și la susținerea autorităților relevante în implementarea măsurilor de reducere a anvergurii daunelor cauzate de inundații în bazinul hidrografic al pârâului Raznic.
Lucrările executate constau în lucrări de reprofilare – recalibrare a albiei pe o lungime totală de 15.425 ml precum și în alte tipuri de lucrări repartizate astfel:

• Localitatea Grecești: Recalibrare albie L = 1725 ml; Consolidări de maluri (pereu din dale de beton pe mal drept -1725 m; pereu din dale de beton mal stâng -1725 m) L total = 3450 ml; Parapet din beton pe zona unde nivelul maxim de calcul depășește malurile L total = 1200 ml (parapet din beton mal drept – 600 m; parapet din beton mal stâng – 600 m).
• Localitatea Țiu: Recalibrare albie L = 2800 ml; Umpluturi sistematizate pe malul stâng L total = 400 ml.
• Localitatea Cernătești: Recalibrare albie L = 3500 ml; Consolidări de maluri în zona podului (zid din beton) L total = 60 ml.
• Localitatea Cornița: Recalibrare albie L = 2100 ml; Dig mal stâng L total = 600 ml.
• Localitatea Raznicu Oghian: Recalibrare albie L = 1800 ml
• Localitatea Predești: Recalibrare albie L = 2300 ml; Consolidări de maluri în zona podului (gabioane) L total = 60 ml
• Localitatea Breasta: Recalibrare albie L = 1200 ml; Consolidări de maluri în zona podului mal stâng (zid din beton) L total = 200 m.

Persoană de contact: Bărbuțu Camelia – purtător de cuvânt A.B.A Jiu; Tel: 0748.101.873, 0741.205.031
E-mail: [email protected]

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU
Str. N. Romanescu nr. 54, Craiova, jud. Dolj; Telefon: +40 251 427 518; Fax: +40 251 427 597;
E-mail: [email protected]; www.apejiu.ro