Pe 21 decembrie se vor emite deciziile de eliberare din funcții a actualilor manageri și se vor emite decizii pentru cei care vor prelua mandatele din 9 ianuarie (Foto: Arhiva GdS)
Pe 21 decembrie se vor emite deciziile de eliberare din funcții a actualilor manageri și se vor emite decizii pentru cei care vor prelua mandatele din 9 ianuarie (Foto: Arhiva GdS)
Pe 21 decembrie se vor emite deciziile de eliberare din funcții a actualilor manageri și se vor emite decizii pentru cei care vor prelua mandatele din 9 ianuarie (Foto: Arhiva GdS)

Managerii de școli în funcții mai au doar câteva zile de mandat. Pe 21 decembrie, Inspectoratul Școlar Județean Dolj va emite deciziile de încetare a detașărilor pentru actualii directori și directori adjuncți de unități școlare, începând cu 9 ianuarie. În paralel se vor face numirile pentru cei care au promovat concursul și vor prelua mandatele pentru următorii patru ani. De asemenea, se vor emite decizii și pentru cadrele didactice care vor fi numite în cazul unităților școlare cu nici un candidat promovat sau unităților la care candidații nu au fost evaluați pentru că nu s-au întrunit comisiile. În regiunea Olteniei, județul Dolj are cei mai mulți dascăli promovați pentru funcțiile de director.

Ministerul Edu­ca­ției Națio­nale a publicat rezulta­tele finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. La nivel național, 5.400 de cadre didactice au reușit să obțină un mandat de conducere pe următorii patru ani, în urma evaluărilor, gradul de ocupare a acestor funcții prin concurs fiind de 63,26% pentru director și 53,84% pentru director adjunct. Rezultatele pe Oltenia arată că Doljul este pe primul loc ca număr de profesori care au reușit să treacă de evaluare pentru un nou mandat, respectiv 150 de cadre didactice pentru cele 194 de funcții vacante. Dintre dascălii promovați, 114 au și în prezent statutul de manager la școala pentru care au candidat, deci vor fi reconfirmați în scaunele de conducere. Pe locul al doilea se află județul Olt, unde 97 de cadre didactice au promovat concursul pentru cele 173 de funcții, urmat de județul Gorj cu 79 de promovați pe 112 posturi, Vâlcea cu 70 de promovați pentru 136 de posturi și județul Mehedinți cu 55 de promovați pe 102 locuri. În schimb, în ceea ce privește funcțiile de director adjunct, în Dolj au rămas libere 36 de posturi din cele 73 scoase la concurs, urmat de Olt și Gorj, care au câte 21 de posturi libere, și apoi Mehedinți, cu zece funcții de director adjunct rămase neocupate după evaluarea candidaților.
80 de directori și directori adjuncți numiți provizoriu

În urma evaluărilor și a opțiunilor depuse de candidați, la nivel național au rămas libere 3.509 funcții, iar în județul Dolj au rămas libere 44 de posturi de director și 36 de posturi de director adjunct. Pe aceste posturi vor fi numite 80 de cadre didactice care nu au mai ocupat această funcție în școala respectivă și nu se află printre candidații respinși la concurs. Mandatele în aceste cazuri vor fi acordate până la organizarea unui nou concurs, care poate avea loc în lunile următoare sau până la sfârșitul anului școlar. În Craiova, directori numiți cu detașare vor fi la Școala Gimnazială „Traian“, la Liceul Teologic Adventist, dar și la Grădinița cu program prelungit „Tudor Vladimirescu“. În județ, numirile cu detașare vizează, printre altele, și şcolile gimnaziale din Lipovu, Maglavit, Gighera, Gângiova, Scaești, Damian – Sadova, Radovan, Ostroveni, Teslui, Dioști. Profesorii care vor ocupa aceste funcții sunt validați astăzi în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dolj, alături de cei care au promovat concursul pentru următorii patru ani.

Ședințe publice pentru profesorii afectați de schimbări

Ministerul Educației Naționale și Cecetării Știin­țifice a transmis inspectoratelor școlare ca în cinci zile de la validare să emită deciziile pentru noii manageri. Astfel, pe 21 decembrie, Inspectoratul Școlar Județean Dolj va emite deciziile de încetare a detașării în interesul învățământului pentru directorii în funcție la acest moment, începând cu 9 ianuarie 2017. În paralel, vor fi emise și deciziile de numire pentru funcțiile de director și director adjunct, începând cu 9 ianuarie 2017, pentru candidații care au promovat concursul. Schimbările de manageri vor aduce și o nouă mișcare de personal. În multe situații se vor schimba profesorii la clase, dar și orarele elevilor. Conducerea Ministerului Educației Naționale a precizat că, în perioada 21 decembrie 2016 – 6 ianuarie 2017, inspectoratele școlare se vor asigura că la nivelul fiecărei unități de învățământ sunt revizuite încadrarea cu personal didactic și orarul. Totodată, vor fi organizate ședințe publice pentru repartizarea cadrelor didactice afectate de revenirea foștilor directori/directori adjuncți la catedrele rezervate în urma încetării detașării în interesul învățământului și a orelor rezervate ca urmare a numirii în funcție.